wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-12-10 12:00:00

Działanie edukacyjne w Szczecinku


W dniu 5 grudnia 2018 r. w Szczecinku przeprowadzone zostały wykłady dla Aktywnych Seniorów Miasta Szczecinek i osób objętych pomocą Funduszu Tratwa Szczecinek. Wykłady poprowadziła radca prawny Małgorzata Radej.
 
Pierwsza część wykładów odnosiła się do zagadnień edukacji prawnej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, prawa do pomocy w postępowaniu sądowym, zwolnienia od kosztów sądowych, uzyskania pełnomocnika z urzędu.
 
W dalszej kolejności przeprowadzono wykład połączony z prezentacją na temat Prawa Spadkowego. Ponadto zapoznano uczestników spotkania z wzorami pism procesowych.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie nawiązano dyskusję z uczestnikami oraz udzielono odpowiedzi na zapytania.Licznik odwiedzin: 490 318