wybierz

powiat / miasto

_____________________________



Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 




POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-06-01 00:00:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/poradnictwa obywatelskiego ponownie otwarte


Od 1 czerwca br. ponownie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata, radcy prawnego czy doradcę obywatelskiego w punktach mieszczących się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz Miastku.

Przypominamy, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Ponadto w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać rejestracji wizyty:
za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl
- telefonicznie pod nr telefonu (59) 822 52 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
- osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

- e-mailowo: na adres npp@powiatbytowski.pl



Licznik odwiedzin: 860 778