wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
AKTUALNOŚCI - 2017-05-10 14:37:29

Zmiany w terminach odwołania do sądu pracy.


Istotne zmiany zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców przynosi nowela art. 264 kodeksu pracy, która wydłuża i ujednolica terminy wnoszenia odwołania do sądu w sprawach dotyczących ustania stosunku pracy.  


Od 1 stycznia 2017 r. termin ten wynosi 21 dni dla:
- odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę od doręczenia pisma wypowiadającego umowę (do tej pory wynosił 7 dni),
- żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę (do tej pory wynosił 14 dni),
-żądania nawiązania umowy o pracę od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy (do tej pory wynosił 14 dni).
Ustawa zmieniająca w art. 22-24 zawiera regulacje przejściowe. Zgodnie z nimi, wydłużone terminy będą miałby zastosowanie także do tych, które już biegły w dniu wejścia w życie nowelizacji. Czyli termin rozpoczęty i niezakończony najpóźniej 31 grudnia 2016 r. ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
Licznik odwiedzin: 821 657