NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIE OBEJMUJE SPRAW:

a) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, 

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Licznik odwiedzin: 255 655