OGÓLNE
AKTUALNOŚCI


AKTUALNOŚCI - 2018-01-09 08:51:00

Darmowe porady internetowe


Szanowni Państwo,
Nasza organizacja, jako zrzeszona w Związku Biur Porad Obywatelskich, pragnie Państwa poinformować, że dzięki wolontariuszom nadal istnieje możliwość uzyskania porady internetowej. Z bezpłatnych porad internetowych może skorzystać każdy, również osoby niekwalifikujące się na nieodpłatną pomoc prawną. Wystarczy wejść na stronę: Darmowe porady internetowe i zadać pytanie.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.AKTUALNOŚCI - 2018-01-08 10:47:34

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018


Zaborskie Towarzystwo Naukowe w 2018 roku prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

w powiatach województwa pomorskiego:

- Powiat Chojnicki
- Miasto Słupsk
- Powiat Słupski
- Powiat Bytowski
- Powiat Starogardzki
- Powiat Tczewski
- Powiat Nowodworski

w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego:

- Miasto Grudziądz
- Miasto Toruń
- Powiat Golubsko-Dobrzyński
- Powiat Świecki
- Powiat Chełmiński
- Powiat Toruński
- Powiat Radziejowski
- Powiat Lipnowski
- Powiat Rypiński
- Powiat Aleksandrowski
- Powiat Brodnicki

w powiatach województwa zachodniopomorskiego:

- Powiat Sławieński
- Powiat Szczecinecki
- Powiat Gryficki
- Powiat Stargardzki

w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego:

- Powiat Nowomiejski
- Powiat Działdowski
- Powiat Iławski
- Powiat Kętrzyński

w powiatach województwa mazowieckiego:
- Powiat MławskiAKTUALNOŚCI - 2018-01-03 09:11:00

Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2018 r.


Od 1 stycznia 2018 roku minimalna płaca wynosi 2100 zł brutto, czyli ok. 1530 zł do ręki (netto).


AKTUALNOŚCI - 2017-10-18 12:24:01

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA


 Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza stanowi alternatywną, wobec postępowania sądowego, formę stwierdzenia nabycia praw do spadku i ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Na mocy art. 1025§1 kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.
AKTUALNOŚCI - 2017-10-13 13:34:55

Czym jest demokracja i komu ma służyć


Jest takie jedno przysłowie, które ma zastosowanie do naszych czasów. Drzazgę w oku bliźniego dostrzegasz, a belki w swoim nie widzisz. Narzekamy, że od kilkunastu lat nasza demokracją jest niszczona, ba nawet ustaliśmy wszyscy, kto ją niszczy. Czy aby na pewno należy obciążyć tym ciężarem polityków? Prawo cywilne ma taki artykuł o przyczynianiu się do powstania szkody. Sąd oceniając rozmiary szkody bierze pod uwagę okoliczność, że poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. Innymi słowy może oddalić powództwo, gdy Sąd dojdzie do wniosku, że szkoda nastąpiła z winy poszkodowanego.
AKTUALNOŚCI - 2017-10-11 14:08:40

PRAWA DŁUŻNIKA


Wiele osób w dzisiejszych czasach boryka się ze spłatą swoich zobowiązań. Często z różnych przyczyn pojawiają się problemy z ich regulowaniem a w końcu zaprzestanie spłaty. Wtedy pojawiają się pytania co teraz będzie i jak postępować w zaistniałej sytuacji? Czy rozmawiać z Wierzycielem czy może czekać aż komornik zapuka do drzwi? Czy jako dłużnicy mamy jakiekolwiek prawa a jeśli tak to jak z nich korzystać?

W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania co mamy nadzieję zwiększy Państwa świadomość i pozwoli na podejmowanie korzystnych decyzji.

Poznajmy zatem jakie prawa przysługują dłużnikom.
AKTUALNOŚCI - 2017-08-14 12:46:30

POMOC PRAWNA DLA POSZKODOWANYCH NAWAŁNICĄ


Szanowni Państwo,

W związku z nawałnicą, która przeszła przez nasz region informujemy, że Zaborskie Towarzystwo Naukowe postanowiło zwiększyć świadczoną wolontarystycznie pomoc w udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich, z których może skorzystać każdy obywatel:

- w Brusach, ul. Armii Krajowej 1 (budynek Zarządu Oświaty przy stadionie, wejście od strony "Orlika") - poniedziałek - czwartek godz. 8.00 - 14.00, piątek godz. 8.00-12.00, tel. 791 530 803, ztn@ztn.com.pl

- w Lipnicy, Urząd Gminy - 14 września, 28 września, 12 października, 26 października, 9 listopada, 23 listopada, 7 grudnia - godz. 12.00 - 14.00,

- w Konarzynach, GOK, ul. Strażacka 2 - 14 września, 28 września, 12 października, 26 października, 9 listopada, 23 listopada, 7 grudnia - godz. 14.30 - 16.00.
Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia czasu i miejsca spotkania - tel. 791 530 803, ztn@ztn.com.pl.
 
Przypominamy, że osoby uprawnione mogą skorzystać z porad świadczonych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym również osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty). Nieodpłatnych porad udziela punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Czersku - Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku, ul. Szkolna 3, 89-650 Czersk, p. 011:
- poniedziałek - piątek, godz. 7.30 - 11.30, tel. 501 696 192 lub 781 727 743 lub 516 967 005.
 
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad.

AKTUALNOŚCI - 2017-08-03 12:20:26

Spadek za granicą


Aktualnie za granicą – tak w krajach Unii Europejskiej jak też poza nią np. w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych – przebywa, pracuje i dorabia się często znacznego majątku tysiące Polaków, po śmierci których dziedziczą często członkowie rodzin mieszkający w Polsce.  
AKTUALNOŚCI - 2017-08-03 11:48:02

Prawo odstąpienia od umowy


Najbardziej znaczącym uprawnieniem, jakie przyznaje konsumentowi Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy w tzw. czasie do namysłu (ang. right of withdrawal) .
AKTUALNOŚCI - 2017-08-03 11:24:14

Procedura Niebieskie karty dla ofiar przemocy w rodzinie


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ofiary przemocy domowej nie są pozbawione pomocy i ochrony.

Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostały powołane zespoły interdyscyplinarne realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, której szczegóły określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Działania w ramach procedury podejmuje przewodniczący i członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych powoływanych do pracy na rzecz konkretnej rodziny. 
<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]     >  >>

Licznik odwiedzin: 410 526