OGÓLNE
AKTUALNOŚCI


AKTUALNOŚCI - 2017-04-25 15:15:23

Zmiany w prawie do urlopu wypoczynkowego.


Od 1 stycznia zmieniły się również przepisy regulujące nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego za sprawą art. 5 ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 2138). Nowelizuje on art. 155(2), 165 i 166 kodeksu pracy.

AKTUALNOŚCI - 2017-04-21 11:46:17

MASZ DOWÓD OSOBISTY ?


PAMIĘTAJ, ŻE TO NIE JEST ZWYKŁY KAWAŁEK PLASTIKU.

Mając Twój dowód, nieuczciwa osoba może próbować:
        -wyłudzić kredyt w banku na Twoje dane
        -kupić sprzęt na raty w Twoim imieniu
        -wziąć telefon na abonanment i z założenia nie płacić rachunków 

DLATEGO PILNUJ SWOJEGO DOWODU ! 
Nie pożyczaj go nikomu, nie zostawiaj w zastaw (np. w wypożyczalniach sprzętu), pozwalaj na jego kopiowoanie tylko w  uzasadnionych przypadkach.AKTUALNOŚCI - 2017-04-20 15:45:00

Niższy wiek emerytalny i nowy sposób waloryzacji świadczeń.


- Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego wprowadzone ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).
- Od 1 października 2017 r. przywraca powszechny wiek emerytalny sprzed 1 stycznia 2013 r., wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

- Prawo do emerytury uzyskają więc automatycznie wszystkie kobiety, które będą wtedy w wieku między 60 lat a 61 lat i 4 miesiące, i mężczyźni w wieku między 65 lat a 66 lat i 4 miesiące.

-Ponadto nowelizacja z 16 listopada 2016 r.

- Likwiduje emerytury częściowe,

- Przywraca gwarancję najniższego świadczenia emerytalnego uzależnionego od osiągnięcia odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego,

- Przywraca sędziom i prokuratorom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 65 lat, niezależnie od płci.AKTUALNOŚCI - 2017-04-20 10:00:00

Nowelizacja Kodeksu karnego


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego mającą pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu się od ich płaceniaAKTUALNOŚCI - 2017-04-13 11:40:29

Porady internetowe


Szanowni Państwo,
Nasza organizacja, jako zrzeszona w Związku Biur Porad Obywatelskich, pragnie Państwa poinformować, że dzięki wolontariuszom nadal istnieje możliwość uzyskania porady internetowej. Z bezpłatnych porad internetowych może skorzystać każdy, również osoby niekwalifikujące się na nieodpłatną pomoc prawną. Wystarczy wejść na stronę: Darmowe porady internetowe i zadać pytanie.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.AKTUALNOŚCI - 2017-04-12 11:54:25

Wyjaśnienie z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zakresu przedmiotowego porady w NPP


Na nasze zapytanie w sprawie zakresu przedmiotowego porady w NPP, uzyskaliśmy odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, którą przedstawiamy:AKTUALNOŚCI - 2017-03-27 15:31:19

Polecamy artykuł P. r.pr. Marty Wilkońskiej na temat: "Mitów Prawnych", czyli fałszywych i nie do końca prawdziwych stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej.


Jednym z celów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.) jest podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Aktywność taka wydaje się uzasadniona już choćby z tego powodu, że w świadomości społecznej 
funkcjonuje wiele – można by rzec – „mitów prawnych”. Poniżej przykłady kilku z nich.

Trzeba jednak pamiętać, że przedstawione uwagi adresowane są przede wszystkim do 
„nieprawników”, dlatego zostały ujęte w sposób dalece odbiegający od standardów obowiązujących w literaturze profesjonalnej. Nie powinny więc zostać potraktowane jako rzeczowe przedstawienie danego zagadnienia prawnego, a tym bardziej jako poradnictwo w konkretnej sprawie. Przeciwnie, celem tego opracowania jest wyłącznie zwrócenie uwagi odbiorcy na niedoskonałość potocznej wiedzy prawnej i zainspirowanie go do zaangażowania w swoje sprawy profesjonalistów, w tym działających na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
AKTUALNOŚCI - 2017-02-01 10:29:18

Dzisiaj ostatni dzień na zarejestrowanie karty SIM


Od 25 lipca 2016 roku musimy rejestrować karty prepaid (SIM) – to efekt wchodzącej w życie tzw. ustawy antyterrorystycznej. Mamy na to czas do 1 lutego 2017 roku. Po tym dniu zostaną wyłączone karty, których użytkownicy nie podadzą swoich danych.
AKTUALNOŚCI - 2017-01-03 12:01:34

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży

AKTUALNOŚCI - 2017-01-03 10:23:26

Kobiety w ciąży uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej


Z dniem 1 stycznia 2017 r. utworzona została nowa kategoria osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej - kobiety w ciąży, które swoje uprawnienia mają wykazywać przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży będzie udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Dodatkowo wprowadzono ułatwienie, zgodnie z którym kobiety w ciąży będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 614