OGÓLNE
AKTUALNOŚCI


AKTUALNOŚCI - 2017-05-10 14:37:29

Zmiany w terminach odwołania do sądu pracy.


Istotne zmiany zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców przynosi nowela art. 264 kodeksu pracy, która wydłuża i ujednolica terminy wnoszenia odwołania do sądu w sprawach dotyczących ustania stosunku pracy.  
AKTUALNOŚCI - 2017-05-04 15:34:23

Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji.


Od 1 lipca 2017 r. zaczną obowiązywać zmiany w wysokości maksymalnych kwot wolnych od potrąceń i egzekucji wprowadzone ustawą z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2036).

Zgodnie z nowym art. 141 ust. 1 pkt 1a zmienionej ustawy emerytalnej, emerytury i renty będą wolne od egzekucji i potrąceń w wysokości 75 proc. kwoty najniższych świadczeń przy potrącaniu należności sumy egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Chodzi tu o sytuacje, w których wobec emerytów i rencistów prowadzona jest egzekucja, np. spłaty kredytu. Do końca czerwca, wolne od potrąceń z tego tytułu będzie 50 proc. najniższej emerytury i renty. Ustawa zmieniająca zawiera przepis przejściowy, który stanowi że nowa, wyższa kwota wolna od potrąceń będzie miała zastosowanie również do zobowiązań istniejących w dniu wejścia w życie tejże ustawy.   AKTUALNOŚCI - 2017-04-28 12:24:02

Regulamin wynagrodzenia


Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów art. 77 indeks 2-77 indeks 5,

W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.AKTUALNOŚCI - 2017-04-27 11:53:05

ZMIANY USTAW OTOCZENIA PRAWNEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW


1 stycznia br. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 poz. 2255).
AKTUALNOŚCI - 2017-04-27 10:52:13

Zaliczka, zadatek, kara umowna


Zaliczka i zadatek dwa słowa rozpoczynające się na „z” brzmią podobnie i często są ze sobą mylone, choć ich charakter i funkcja są odmienne. Podpisując umowę chcemy zabezpieczyć się na wypadek jej niewykonania przez drugą stronę. Warto przyjrzeć się jaka jest między nimi różnica, by nie popełnić „kosztownego” dla nas błędu.
AKTUALNOŚCI - 2017-04-25 15:15:23

Zmiany w prawie do urlopu wypoczynkowego.


Od 1 stycznia zmieniły się również przepisy regulujące nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego za sprawą art. 5 ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 2138). Nowelizuje on art. 155(2), 165 i 166 kodeksu pracy.

AKTUALNOŚCI - 2017-04-21 11:46:17

MASZ DOWÓD OSOBISTY ?


PAMIĘTAJ, ŻE TO NIE JEST ZWYKŁY KAWAŁEK PLASTIKU.

Mając Twój dowód, nieuczciwa osoba może próbować:
        -wyłudzić kredyt w banku na Twoje dane
        -kupić sprzęt na raty w Twoim imieniu
        -wziąć telefon na abonanment i z założenia nie płacić rachunków 

DLATEGO PILNUJ SWOJEGO DOWODU ! 
Nie pożyczaj go nikomu, nie zostawiaj w zastaw (np. w wypożyczalniach sprzętu), pozwalaj na jego kopiowoanie tylko w  uzasadnionych przypadkach.AKTUALNOŚCI - 2017-04-20 15:45:00

Niższy wiek emerytalny i nowy sposób waloryzacji świadczeń.


- Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego wprowadzone ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).
- Od 1 października 2017 r. przywraca powszechny wiek emerytalny sprzed 1 stycznia 2013 r., wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

- Prawo do emerytury uzyskają więc automatycznie wszystkie kobiety, które będą wtedy w wieku między 60 lat a 61 lat i 4 miesiące, i mężczyźni w wieku między 65 lat a 66 lat i 4 miesiące.

-Ponadto nowelizacja z 16 listopada 2016 r.

- Likwiduje emerytury częściowe,

- Przywraca gwarancję najniższego świadczenia emerytalnego uzależnionego od osiągnięcia odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego,

- Przywraca sędziom i prokuratorom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 65 lat, niezależnie od płci.AKTUALNOŚCI - 2017-04-20 10:00:00

Nowelizacja Kodeksu karnego


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego mającą pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu się od ich płaceniaAKTUALNOŚCI - 2017-04-13 11:40:29

Porady internetowe


Szanowni Państwo,
Nasza organizacja, jako zrzeszona w Związku Biur Porad Obywatelskich, pragnie Państwa poinformować, że dzięki wolontariuszom nadal istnieje możliwość uzyskania porady internetowej. Z bezpłatnych porad internetowych może skorzystać każdy, również osoby niekwalifikujące się na nieodpłatną pomoc prawną. Wystarczy wejść na stronę: Darmowe porady internetowe i zadać pytanie.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]     >  >>

Licznik odwiedzin: 361 132