wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
OGÓLNE
AKTUALNOŚCI


AKTUALNOŚCI - 2017-04-27 11:53:05

ZMIANY USTAW OTOCZENIA PRAWNEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW


1 stycznia br. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 poz. 2255).
AKTUALNOŚCI - 2017-04-27 10:52:13

Zaliczka, zadatek, kara umowna


Zaliczka i zadatek dwa słowa rozpoczynające się na „z” brzmią podobnie i często są ze sobą mylone, choć ich charakter i funkcja są odmienne. Podpisując umowę chcemy zabezpieczyć się na wypadek jej niewykonania przez drugą stronę. Warto przyjrzeć się jaka jest między nimi różnica, by nie popełnić „kosztownego” dla nas błędu.
AKTUALNOŚCI - 2017-04-25 15:15:23

Zmiany w prawie do urlopu wypoczynkowego.


Od 1 stycznia zmieniły się również przepisy regulujące nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego za sprawą art. 5 ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 2138). Nowelizuje on art. 155(2), 165 i 166 kodeksu pracy.

AKTUALNOŚCI - 2017-04-21 11:46:17

MASZ DOWÓD OSOBISTY ?


PAMIĘTAJ, ŻE TO NIE JEST ZWYKŁY KAWAŁEK PLASTIKU.

Mając Twój dowód, nieuczciwa osoba może próbować:
        -wyłudzić kredyt w banku na Twoje dane
        -kupić sprzęt na raty w Twoim imieniu
        -wziąć telefon na abonanment i z założenia nie płacić rachunków 

DLATEGO PILNUJ SWOJEGO DOWODU ! 
Nie pożyczaj go nikomu, nie zostawiaj w zastaw (np. w wypożyczalniach sprzętu), pozwalaj na jego kopiowoanie tylko w  uzasadnionych przypadkach.AKTUALNOŚCI - 2017-04-20 15:45:00

Niższy wiek emerytalny i nowy sposób waloryzacji świadczeń.


- Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego wprowadzone ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).
- Od 1 października 2017 r. przywraca powszechny wiek emerytalny sprzed 1 stycznia 2013 r., wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

- Prawo do emerytury uzyskają więc automatycznie wszystkie kobiety, które będą wtedy w wieku między 60 lat a 61 lat i 4 miesiące, i mężczyźni w wieku między 65 lat a 66 lat i 4 miesiące.

-Ponadto nowelizacja z 16 listopada 2016 r.

- Likwiduje emerytury częściowe,

- Przywraca gwarancję najniższego świadczenia emerytalnego uzależnionego od osiągnięcia odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego,

- Przywraca sędziom i prokuratorom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 65 lat, niezależnie od płci.AKTUALNOŚCI - 2017-04-20 10:00:00

Nowelizacja Kodeksu karnego


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego mającą pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu się od ich płaceniaAKTUALNOŚCI - 2017-04-13 11:40:29

Porady internetowe


Szanowni Państwo,
Nasza organizacja, jako zrzeszona w Związku Biur Porad Obywatelskich, pragnie Państwa poinformować, że dzięki wolontariuszom nadal istnieje możliwość uzyskania porady internetowej. Z bezpłatnych porad internetowych może skorzystać każdy, również osoby niekwalifikujące się na nieodpłatną pomoc prawną. Wystarczy wejść na stronę: Darmowe porady internetowe i zadać pytanie.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.AKTUALNOŚCI - 2017-04-12 11:54:25

Wyjaśnienie z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zakresu przedmiotowego porady w NPP


Na nasze zapytanie w sprawie zakresu przedmiotowego porady w NPP, uzyskaliśmy odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, którą przedstawiamy:AKTUALNOŚCI - 2017-03-27 15:31:19

Polecamy artykuł P. r.pr. Marty Wilkońskiej na temat: "Mitów Prawnych", czyli fałszywych i nie do końca prawdziwych stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej.


Jednym z celów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.) jest podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Aktywność taka wydaje się uzasadniona już choćby z tego powodu, że w świadomości społecznej 
funkcjonuje wiele – można by rzec – „mitów prawnych”. Poniżej przykłady kilku z nich.

Trzeba jednak pamiętać, że przedstawione uwagi adresowane są przede wszystkim do 
„nieprawników”, dlatego zostały ujęte w sposób dalece odbiegający od standardów obowiązujących w literaturze profesjonalnej. Nie powinny więc zostać potraktowane jako rzeczowe przedstawienie danego zagadnienia prawnego, a tym bardziej jako poradnictwo w konkretnej sprawie. Przeciwnie, celem tego opracowania jest wyłącznie zwrócenie uwagi odbiorcy na niedoskonałość potocznej wiedzy prawnej i zainspirowanie go do zaangażowania w swoje sprawy profesjonalistów, w tym działających na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
AKTUALNOŚCI - 2017-02-01 10:29:18

Dzisiaj ostatni dzień na zarejestrowanie karty SIM


Od 25 lipca 2016 roku musimy rejestrować karty prepaid (SIM) – to efekt wchodzącej w życie tzw. ustawy antyterrorystycznej. Mamy na to czas do 1 lutego 2017 roku. Po tym dniu zostaną wyłączone karty, których użytkownicy nie podadzą swoich danych.
<<  <    [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]     >  >>

Licznik odwiedzin: 821 665