wybierz

powiat / miasto

_____________________________



Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
OGÓLNE
AKTUALNOŚCI






AKTUALNOŚCI - 2016-05-10 15:43:18

Wszystko o rodzinie w jednym miejscu


Ile urlopu rodzicielskiego przysługuje mamie i tacie?
Jak dostać dofinansowanie na pierwsze mieszkanie?
To tylko przykłady praktycznych informacji, które można znaleźć na stronie rodzina.gov.pl.
Sprawdź, jak Państwo pomaga Tobie i Twojej rodzinie na różnych etapach życia.




AKTUALNOŚCI - 2016-04-04 09:32:16

Program „Rodzina 500+”


500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko dla każdej rodziny, a w przypadku mniej zamożnych także na pierwsze, przewiduje wchodząca w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 


AKTUALNOŚCI - 2016-03-24 12:42:57

Życzenia świąteczne





AKTUALNOŚCI - 2016-02-17 00:00:00

Mediacja usprawni proces sądowy


Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.


AKTUALNOŚCI - 2016-01-28 11:34:00

Punkt w Czersku już czynny


Informujemy, że został uruchomiony Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Czersku.

Punkt mieści się w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku
, ul. Dworcowa 15 – porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.

Harmonogram:  poniedziałek – piątek  7.30-11.30




AKTUALNOŚCI - 2016-01-06 00:00:00

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna


Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
  • młodzież do 26. roku życia,

  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

  • osoby, które ukończyły 65. lat,

  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

  • kombatanci,

  • weterani,

  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 




AKTUALNOŚCI - 2016-01-05 00:00:00

Nieodpłatna pomoc prawna


Od 1 stycznia 2016 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe prowadzi 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiatach województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.




AKTUALNOŚCI - 2016-01-04 00:00:00

Nieodpłatna pomoc prawna nie tylko w Brusach


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1255) powiaty realizują od dnia 1 stycznia 2016 roku zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.



<<  <    [4] [5] [6] [7] [8] [9]    

Licznik odwiedzin: 664 000