MIASTO TORUŃ ul. Grudziądzka
AKTUALNOŚCI
MIASTO TORUŃ ul. Grudziądzka
PUNKTY


MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-12-12 00:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkty nieodpłatnych porad prawnych na ul. Grudziądzkiej i ul. Wały Gen. Sikorskiego w dniu 24 grudnia 2018 r. będą nieczynne. 
Z porad będzie można skorzystać w sobotę 15 grudnia 2018 r. w godzinach:
- ul. Grudziądzka 13.00 - 17.00
- ul. Wały Gen. Sikorskiego 11.30 - 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad. 
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-11-27 10:00:00

Działania edukacyjne w Toruniu


W dniach 17 października i 24 października 2018 r. na Toruńskim Uniwersytecie III Wieku odbyło się spotkanie edukacyjne na temat prawa spadkowego. Wykład poprowadził adwokat Remigiusz Bednarski.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-10-29 08:36:56

Edukacja prawna


W dniu 25 października 2018r. odbyły się zajęcia w Szkole Podstawowej nr 16 w Toruniu. Lekcje były przeprowadzone dla uczniów klas VIII. Opowiedziano uczniom o zawodzie prawnika, o bezpieczeństwie w sieci i konsekwencjach, które mogą powstać w wyniku nieostrożnej aktywności w internecie, o odpowiedzialności karnej nieletnich na przykładzie hejtu w internecie,  o nieodpłatnej pomocy prawnej w Toruniu, również zaprezentowano togę radcy prawnego.
Spotkanie poprowadziła r.pr. Marta Wilkońska-Żuralska.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-10-29 08:30:28

Działania edukacyjne


W dniu 25.10.2018 r. w ramach podnoszenia świadomości prawnej i edukacji prawnej, przeprowadzono spotkanie z członkami jednego z Klubów Seniora (KOPERNIK, przy ulicy Świętopełka 15/23 w Toruniu) prowadzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Kopernik" w Toruniu. Opowiedziano słuchaczom o nieodpłatnej pomocy prawnej i punktach NPP w Toruniu prowadzonych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Wyjaśniono jak ważna jest pomoc prawnika, który wyjaśni kwestie i zachęcano do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Opowiedziano również o prawie spadkowym, prawie rodzinnym. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze.  Słuchacze brali aktywnie udział w spotkaniu, zadawali mnóstwo ciekawych, trafnych pytań.

Prelekcje poprowadziła r.pr. Marta Wilkońska-Żuralska.MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-10-17 08:06:32

Spotkanie z radcą prawnym w Klubie Seniora


W ramach edukacji prawnej, dnia 16.10.2018 r. zostało przeprowadzone spotkanie w Klubie Seniora „KACPER” prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kopernik” w Toruniu. Spotkanie poprowadziła r.pr. Marta Wilkońska-Żuralska.
Opowiedziano słuchaczom o prawie spadkowym, prawie rodzinnym oraz o nieodpłatnej pomocy prawnej i punktach NPP w Toruniu. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze.  Słuchacze brali aktywnie udział w dyskusji, zadawali mnóstwo ciekawych, trafnych pytań.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-09-28 09:00:00

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie


Jedną z form zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca nie ma statusu pracownika, a jego prawa i obowiązki regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawartej umowy zlecenia. Decydując się na zatrudnienie cywilnoprawne, warto znać swoje prawa i obowiązki. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione poniżej.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-07-10 11:52:32

5 Rzeczy, które trzeba ustalić przed wysłaniem pozwu o rozwód


1. Orzekanie o winie

W pozwie powinniśmy się określić, żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie żony/ męża czy też pragniemy rozstać się bez orzekania o winie. Jest to dosyć kluczowa kwestia sprawy. Sąd nie jest związany oczywiście Naszym żądaniem lecz to co przeczyta Nasz małżonek, gdy już otrzyma pozew, determinuje dalszy przebieg rozwodu. Z Naszego doświadczenia wynika, iż druga strona często nie jest przygotowana emocjonalnie na zarzuty swojej drugiej połówki. Z reguły dowiaduje się nowych rzeczy na swój temat, prawdziwych bądź nie, co przyczynia się do jej samopoczucia podczas całej sprawy. Jeżeli uważasz, że małżonek naruszył jakikolwiek obowiązek małżeński, złóż pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lecz przygotuj się na udowodnienie swojej tezy w Sądzie.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-05-31 13:05:23

Niedostrzegane różnice – błędne uproszczenia w świadomości prawnej


Potrafimy godzinami rozmawiać o tym, co odróżnia jeden model smartfona od innego. Programy kulinarne w telewizji zachęcają nas do przykładania wielkiej wagi do najdrobniejszych szczegółów, różniących oferty poszczególnych restauracji. Jeśli wpiszemy w wyszukiwarce internetowej słowa „duża różnica”, okaże się, że kwestia różnicy wieku między partnerami jest dla nas bardzo istotna i wiążemy z nią doniosłe, choć niejednolite konsekwencje. Niestety wielu z nas nie ma równie skrupulatnego podejścia do instytucji prawnych, dlatego często zupełnie różne albo co najwyżej podobne sytuacji prawne, traktowane są w ten sam sposób, a nawet tak samo nazywane.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 10:03:28

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Torunia jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-04-12 12:02:35

Spadek - jak otrzymać zachowek?


Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach - kto nie słyszał tego powiedzenia? Co raz częściej powyższe zdanie nie jest już tylko żartem wplatanym w dyskusje ze znajomymi. Zauważyliśmy pewne tendencje w społeczeństwie co do przekazywania swojego majątku po śmierci. Chcemy mieć pełną kontrolę nad rzeczami oraz nieruchomościami, które posiadamy. Chcemy mieć większy wpływ co się stanie z tym po naszej śmierci, bo przecież w końcu to jest nasza własność. Dlaczego akurat nasza najbliższa rodzina miałaby przejmować wszystko co zgromadziliśmy?
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 663