wybierz

powiat / miasto

_____________________________
MIASTO TORUŃ ul. Grudziądzka
AKTUALNOŚCI
MIASTO TORUŃ ul. Grudziądzka
PUNKTY


MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2019-10-10 08:39:29

Szkolenie na temat upadłości konsumenckiej


W dniu 8 października 2019 r. w ramach działań edukacyjnych został poprowadzony przez radcę prawnego Igora Juckiewicza wykład na temat "Czy niespłacalne długi są sytuacją bez wyjścia? - prawne sposoby wyjścia z długów". Spotkanie z radcą prawnym odbyło się w parafii św. Józefa w Toruniu przy ul. Św. Józefa 23/35.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2019-09-23 09:36:40

Szkolenie edukacyjne na temat dostępu do informacji publicznej


W dniu 17 września 2019r. w siedzibie Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej w Toruniu odbyło się szkolenie edukacyjne. Tematyką szkolenia był dostęp do informacji publicznej. Spotkanie poprowadził adwokat Remigiusz Bednarski.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2019-08-05 10:54:41

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego 2019


W dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Z pewnymi wyjątkami, nowe przepisy zaczną obowiązywać w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Celem ustawy jest przyspieszenie postępowań cywilnych oraz zwalczanie możliwości stosowania obstrukcji procesowej przez strony postępowania. Zmiany mają charakter kompleksowy i dotykają wszystkich elementów procedury cywilnej. Poniżej przedstawione zostanie zwięzłe omówienie najbardziej charakterystycznych zmian.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2019-07-01 10:25:57

Spotkanie edukacyjne w Toruńskim Stowarzyszeniu Aktywności Społecznej


W dniu 27 czerwca 2019r. w Toruńskim Stowarzyszeniu Aktywności Społecznej odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów na temat partycypacji społecznej. Spotkanie poprowadził adwokat Remigiusz Bednarski.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2019-06-19 14:47:29

Prawo pracownika do odszkodowania w razie dyskryminacji w zatrudnieniu


Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna (art. 11 3 k.p). Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (art. 18 3d k.p.). W dalszej części opracowania zostaną przedstawione w sposób syntetyczny pojęcia dyskryminacji bezpośredniej oraz bezpośredniej oraz przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2019-04-15 12:53:39

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2019r. (piątek) punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ulicy Dziewulskiego będzie czynny w godzianch od 11.30 do 15.30.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. 


MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2019-01-16 00:00:00

Mediacje


Szanowni Państwo!

Prosimy aby osoby zainteresowana mediacją zgłaszały się do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe lub kontaktowały się telefonicznie z biurem ZTN pod numerem 791 530 803 lub mailowo na adres ztn@ztn.com.pl. 


MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-12-12 00:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkty nieodpłatnych porad prawnych na ul. Grudziądzkiej i ul. Wały Gen. Sikorskiego w dniu 24 grudnia 2018 r. będą nieczynne. 
Z porad będzie można skorzystać w sobotę 15 grudnia 2018 r. w godzinach:
- ul. Grudziądzka 13.00 - 17.00
- ul. Wały Gen. Sikorskiego 11.30 - 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad. 
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-11-27 10:00:00

Działania edukacyjne w Toruniu


W dniach 17 października i 24 października 2018 r. na Toruńskim Uniwersytecie III Wieku odbyło się spotkanie edukacyjne na temat prawa spadkowego. Wykład poprowadził adwokat Remigiusz Bednarski.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-10-29 08:36:56

Edukacja prawna


W dniu 25 października 2018r. odbyły się zajęcia w Szkole Podstawowej nr 16 w Toruniu. Lekcje były przeprowadzone dla uczniów klas VIII. Opowiedziano uczniom o zawodzie prawnika, o bezpieczeństwie w sieci i konsekwencjach, które mogą powstać w wyniku nieostrożnej aktywności w internecie, o odpowiedzialności karnej nieletnich na przykładzie hejtu w internecie,  o nieodpłatnej pomocy prawnej w Toruniu, również zaprezentowano togę radcy prawnego.
Spotkanie poprowadziła r.pr. Marta Wilkońska-Żuralska.
   [1] [2] [3] [4] [5]     >  >>

Licznik odwiedzin: 524 941