MIASTO TORUŃ ul. Grudziądzka
AKTUALNOŚCI
MIASTO TORUŃ ul. Grudziądzka
PUNKTY


MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-12-12 00:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkty nieodpłatnych porad prawnych na ul. Grudziądzkiej i ul. Wały Gen. Sikorskiego w dniu 24 grudnia 2018 r. będą nieczynne. 
Z porad będzie można skorzystać w sobotę 15 grudnia 2018 r. w godzinach:
- ul. Grudziądzka 13.00 - 17.00
- ul. Wały Gen. Sikorskiego 11.30 - 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad. 
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-11-27 10:00:00

Działania edukacyjne w Toruniu


W dniach 17 października i 24 października 2018 r. na Toruńskim Uniwersytecie III Wieku odbyło się spotkanie edukacyjne na temat prawa spadkowego. Wykład poprowadził adwokat Remigiusz Bednarski.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-10-29 08:36:56

Edukacja prawna


W dniu 25 października 2018r. odbyły się zajęcia w Szkole Podstawowej nr 16 w Toruniu. Lekcje były przeprowadzone dla uczniów klas VIII. Opowiedziano uczniom o zawodzie prawnika, o bezpieczeństwie w sieci i konsekwencjach, które mogą powstać w wyniku nieostrożnej aktywności w internecie, o odpowiedzialności karnej nieletnich na przykładzie hejtu w internecie,  o nieodpłatnej pomocy prawnej w Toruniu, również zaprezentowano togę radcy prawnego.
Spotkanie poprowadziła r.pr. Marta Wilkońska-Żuralska.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-10-29 08:30:28

Działania edukacyjne


W dniu 25.10.2018 r. w ramach podnoszenia świadomości prawnej i edukacji prawnej, przeprowadzono spotkanie z członkami jednego z Klubów Seniora (KOPERNIK, przy ulicy Świętopełka 15/23 w Toruniu) prowadzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Kopernik" w Toruniu. Opowiedziano słuchaczom o nieodpłatnej pomocy prawnej i punktach NPP w Toruniu prowadzonych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Wyjaśniono jak ważna jest pomoc prawnika, który wyjaśni kwestie i zachęcano do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Opowiedziano również o prawie spadkowym, prawie rodzinnym. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze.  Słuchacze brali aktywnie udział w spotkaniu, zadawali mnóstwo ciekawych, trafnych pytań.

Prelekcje poprowadziła r.pr. Marta Wilkońska-Żuralska.MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-10-17 08:06:32

Spotkanie z radcą prawnym w Klubie Seniora


W ramach edukacji prawnej, dnia 16.10.2018 r. zostało przeprowadzone spotkanie w Klubie Seniora „KACPER” prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kopernik” w Toruniu. Spotkanie poprowadziła r.pr. Marta Wilkońska-Żuralska.
Opowiedziano słuchaczom o prawie spadkowym, prawie rodzinnym oraz o nieodpłatnej pomocy prawnej i punktach NPP w Toruniu. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze.  Słuchacze brali aktywnie udział w dyskusji, zadawali mnóstwo ciekawych, trafnych pytań.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-09-28 09:00:00

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie


Jedną z form zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca nie ma statusu pracownika, a jego prawa i obowiązki regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawartej umowy zlecenia. Decydując się na zatrudnienie cywilnoprawne, warto znać swoje prawa i obowiązki. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione poniżej.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-08-30 11:00:00

Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów rodzinnych


CZYM JEST MEDIACJA?  

Literatura przedmiotu zna wiele definicji mediacji, wszystkie jednak sprowadzają się do postrzegania mediacji jako sposobu rozwiązywania sporu przez strony, którym w wypracowaniu satysfakcjonującego je rozwiązania pomaga bezstronna osoba. Istotą mediacji jest nie tylko jej dobrowolność ale także poufność co w konsekwencji oznacza, że wszystko co zostanie powiedziane na spotkaniach mediacyjnych nie opuszcza ścian pokoju, w którym są prowadzone.MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 09:00:00

Rejestry długów


W Polsce dane o dłużnikach gromadzą biura informacji gospodarczej (BIG). Obecnie na rynku działa pięć takich podmiotów:

- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD)
- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor)
- Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF)
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG)
- Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. (KIDT).MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-07-10 11:52:32

5 Rzeczy, które trzeba ustalić przed wysłaniem pozwu o rozwód


1. Orzekanie o winie

W pozwie powinniśmy się określić, żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie żony/ męża czy też pragniemy rozstać się bez orzekania o winie. Jest to dosyć kluczowa kwestia sprawy. Sąd nie jest związany oczywiście Naszym żądaniem lecz to co przeczyta Nasz małżonek, gdy już otrzyma pozew, determinuje dalszy przebieg rozwodu. Z Naszego doświadczenia wynika, iż druga strona często nie jest przygotowana emocjonalnie na zarzuty swojej drugiej połówki. Z reguły dowiaduje się nowych rzeczy na swój temat, prawdziwych bądź nie, co przyczynia się do jej samopoczucia podczas całej sprawy. Jeżeli uważasz, że małżonek naruszył jakikolwiek obowiązek małżeński, złóż pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lecz przygotuj się na udowodnienie swojej tezy w Sądzie.
MIASTO TORUŃ - ul. Grudziądzka AKTUALNOŚCI - 2018-05-31 13:05:23

Niedostrzegane różnice – błędne uproszczenia w świadomości prawnej


Potrafimy godzinami rozmawiać o tym, co odróżnia jeden model smartfona od innego. Programy kulinarne w telewizji zachęcają nas do przykładania wielkiej wagi do najdrobniejszych szczegółów, różniących oferty poszczególnych restauracji. Jeśli wpiszemy w wyszukiwarce internetowej słowa „duża różnica”, okaże się, że kwestia różnicy wieku między partnerami jest dla nas bardzo istotna i wiążemy z nią doniosłe, choć niejednolite konsekwencje. Niestety wielu z nas nie ma równie skrupulatnego podejścia do instytucji prawnych, dlatego często zupełnie różne albo co najwyżej podobne sytuacji prawne, traktowane są w ten sam sposób, a nawet tak samo nazywane.
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 307 480