wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT WŁOCŁAWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT WŁOCŁAWSKI
PUNKTY


POWIAT WŁOCŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-10-12 12:02:06

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika


Art. 1031 Kodeksu Pracy (dalej k.p.) przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 
POWIAT WŁOCŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-10-01 15:13:41

Warsztaty Edukacyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Baruchowie


Dnia 25.09.2020r. odbyły się Warsztaty Edukacyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Baruchowie. Warsztaty poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska - Żuralska.


POWIAT WŁOCŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT WŁOCŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-16 11:24:06

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

 Mając na uwadze przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), koniecznym jest podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.)  i w związku z tym zawieszam od dnia 16 marca 2020 r do odwołania. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w wyznaczonych na terenie Powiatu Włocławskiego punktach: w Brześciu Kujawskim z filią w Chodczu, w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej oraz w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim.

Zorganizowana została możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikator internetowy itp.):

  • w razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail: m.terpinska@powiat.wloclawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wzór wniosku (link) zalecany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, poniżej.
  • w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej  może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon 54 230-46-39 z podaniem następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)POWIAT WŁOCŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-01-01 00:00:00

Bezpłatna pomoc prawna 2020

POWIAT WŁOCŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-01-04 08:32:12

Nieodpłatna pomoc prawna 2017


Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Włocławskiego.
POWIAT WŁOCŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-12-15 10:41:13

Spotkanie z seniorami


W dniu 9 grudnia 2016 roku, w Lubranieckim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubrańcu odbyło się spotkanie dla seniorów z radcą prawnym p. Piotrem Grzelakiem.

POWIAT WŁOCŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-09-14 13:04:29

Informator obywatelski


Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych, mogą skorzystać z pomocy Biur Porad Obywatelskich. 

Bardzo dużo przydatnych informacji znajduje się na stronie Informatora obywatelskiego: INFORMATOR

Osoby, które nie spełniają kryteriów określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej albo też z racji odległości od punktu nieodpłatnych porad prawnych nie są w stanie skorzystać z bezpośredniego poradnictwa, mogą zasięgnąć poray mailowej - wystarczy kliknąć tutaj. Porady mailowe można uzyskać w 6 dziedzinach: rodzina, mieszkanie, praca, świadczenia, zadłużenie oraz dziedziczenie.POWIAT WŁOCŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-09-07 13:50:18

Jak przygotować się do porady prawnej?


Wszyscy zasięgamy rady u innych. Zielarz mówi nam, w jaki sposób sporządzić określony napar z ziół. Doświadczony kierowca pomaga młodszemu w pierwszych próbach korzystania z myjni samochodowej. Babcie wprowadzają w arkana pielęgnacji niemowląt młode matki, a starzy majstrowie pokazują w jaki sposób osiąga się sprawność „złotej rączki”.POWIAT WŁOCŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-08 00:00:00

Chcesz rozwiązać konflikt lub zapobiec jego eskalacji? Spróbuj mediacji!


Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów międzyludzkich poprzez zawarcie ugody między stronami w obecności i przy pomocy mediatora.


   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 527