wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
PUNKTY


POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-20 09:40:54

Działania edukacyjne w Kowalewie Pomorskim


W ramach edukacji prawnej dla Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego, w dniu 13.09.2018 r. odbyło się spotkanie w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim. Spotkanie poprowadziła r.pr. Izabela Klimek-Jelonek.
Poruszana tematyka m.in.:
- nieodpłatna pomoc prawna,
- pełnomocnik z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych,
- dziedziczenie testamentowe, ustawowe, prawo do zachowku,
- prawa konsumenta.POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-10 09:41:45

Umowa zawarta pod wpływem błędu


Coraz częściej pojawiają się firmy, których nazwy wprowadzają konsumentów w błąd. Najwięcej takich przykładów można znaleźć w branży telekomunikacyjnej. Scenariusz rozmowy pracowników takich firm z konsumentami jest w większości przypadków podobny. Abonent obsługiwany przez jedną z największych firm telekomunikacyjnych odbiera telefon. Podczas krótkiej rozmowy konsultant podający się za pracownika danej firmy informuje, iż w najbliższym czasie abonent musi przedłużyć umowę. Proponuje, iż do domu abonenta dostarczona zostanie umowa za pośrednictwem kuriera. Gdy abonent zgodzi się na podpisanie umowy, w jego drzwiach zjawia się kurier, umowa szybko zostaje podpisana, a za miesiąc przychodzą dwie faktury za dwie identyczne usługi: dotychczasowa oraz dotycząca nowo rozpoczętej usługi. Co zrobić w takiej sytuacji?
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 12:00:00

Nakaz zapłaty na rzecz firmy windykacyjnej


Wielokrotnie zdarza się, że potrzebując pomocy finansowej kierujemy swe kroki do instytucji finansowych – banków, SKOK-ów. W życiu układa się różnie i nie zawsze jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięty kredyt czy pożyczkę. Bywa, że z czasem zapominamy, iż posiadamy zadłużenie wobec banku czy SKOK-u. Banki czy SKOK-i często sprzedają swoje wierzytelności wobec kredytobiorców lub pożyczkobiorców firmom windykacyjnym lub niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym, których celem jest odzyskanie zadłużonej kwoty.POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-27 11:00:00

Czym jest demokracja i komu ma służyć?


Jest takie jedno przysłowie, która ma zastosowanie do naszych czasów. Drzazgę wokubliźniego dostrzegasz, a belkiwswoimnie widzisz. Narzekamy, że od kilkunastu lat nasza demokracją jest niszczona, ba nawet ustaliśmy wszyscy, kto ją niszczy. Czy aby na pewno należy obciążyć tym ciężarem polityków? Prawo cywilne ma taki artykuł o przyczynianiu się do powstania szkody. Sąd oceniając rozmiary szkody bierze pod uwagę okoliczność, że poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. Innymi słowy może oddalić powództwo, gdy Sąd dojdzie do wniosku, że szkoda nastąpiła z winy poszkodowanego.
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-12 11:00:00

Twoje prawa przy rejestracji do lekarza specjalisty


Przepisy dotyczące ochrony zdrowia budzą bardzo wiele wątpliwości osób korzystających ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Dostęp do lekarzy specjalistów jest ograniczony nie tylko przez czas oczekiwania na wizytę, ale i przez konieczność dostarczenia skierowania. Warto poznać zasady rejestracji, żeby móc skorzystać z przysługujących uprawnień.
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-28 09:00:00

Alimenty na dzieci


Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego otrzymania i wychowania (art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm.). Oznacza to więc, że rodzice mają obowiązek pomocy dziecku od czasu jego narodzin do usamodzielnienia się. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprawowanie pieczy nad dzieckiem wyłącznie przez jednego z rodziców jest spowodowane orzeczonym rozwodem, rozpadem związku partnerskiego, czy po prostu brakiem zainteresowania dzieckiem przez rodzica, który nigdy nie był w trwałym związku z matką/ojcem małoletniego.
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-07 12:00:00

Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo Polskie na przykładzie Leasingu


Prawo Unii Europejskiej, analogicznie jak prawo międzynarodowe, jest wytworem kultury „Zachodu”. Od chwili wydania słynnych orzeczeń przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie van Gend en Loos (1963) i Costa v. ENEL (1964) przewodnia rolę pełni pogląd aprobujący ujmowanie prawa Unii Europejskiej jako autonomicznego porządku prawnego, który pod względem treściowym i strukturalnym zawiera istotne różnice wyróżniające od prawa międzynarodowego oraz systemów prawa wewnętrznego państw europejskich. Wyjątkowy charakter tego porządku prawnego oddaje fakt, że z jednej strony prawo Unii Europejskiej, analogicznie jak prawo międzynarodowe, reguluje stosunki między państwami, z drugiej zaś strony jego podmiotami są także osoby fizyczne oraz różnego rodzaju inne organizacje, korporacje i zrzeszenia, co jest cechą charakterystyczną dla systemów prawa wewnętrznego.
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:28:47

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Golubsko-Dobrzyński, z siedzibą przy ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, starosta.cgd@powiatypolskie.pl.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub pocztą tradycyjną: Inspektor Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-15 09:29:54

Spotkanie z prawnikiem


W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej, w dniu 14 maja 2018 r. odbyło się spotkanie w Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim. Zajęcia poprowadził Pan Radosław Robiński. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia z zakresu prawa pracy, w szczególności nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy. Działania edukacyjne miały charakter wykładów z aktywnym udziałem słuchaczy, którzy zadawali pytania na nurtujące ich tematy.
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-04 15:35:45

Upadłość konsumencka


Zgodnie z obowiązującymi regulacjami konsument (osoba w myśl przepisów ustawy, która nie prowadzi działalności gospodarczej od co najmniej roku) może starać się o uwolnienie ze spirali długów poprzez ogłoszenie upadłości.<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]     >  >>

Licznik odwiedzin: 810 511