wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
PUNKTY


POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-07-13 13:36:41

Spotkanie dla seniorów w Kowalewie Pomorskim.


W dniu 11 maja 2017r. odbyła się promocja Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kowalewie Pomorskim. Spotkanie było adresowane dla seniorów. Zajęcia przeprowadził  radca prawny Radosław Robiński, który przedstawił ideę bezpłatnej pomocy prawnej. Tematem zajęć było prawo konsumenta oraz najem lokali. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne na temat prawa konsumenta. Ponadto udzielano odpowiedzi na indywidualne pytania słuchaczy. 
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-07-12 13:52:40

Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Pluskowęsy.


W dniu 20 czerwca odbyło się spotkanie z mieszkańcami miejscowości Pluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie. Prelekcje przeprowadziła  radca prawny Izabela Klimek-Jelonek. Zajęcia odbyły się w miłej atmosferze. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, a także każdy z nich otrzymał ulotki.
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-07-03 11:41:00

Niższy wiek emerytalny i nowy sposób waloryzacji świadczeń.


-Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego wprowadzone ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).
-Od 1 października 2017 r. przywraca powszechny wiek emerytalny sprzed 1 stycznia 2013 r., wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

-Prawo do emerytury uzyskają więc automatycznie wszystkie kobiety, które będą wtedy w wieku między 60 lat a 61 lat i 4 miesiące, i mężczyźni w wieku między 65 lat a 66 lat i 4 miesiące.

-Ponadto nowelizacja z 16 listopada 2016 r.

-likwiduje emerytury częściowe,

-przywraca gwarancję najniższego świadczenia emerytalnego uzależnionego od osiągnięcia odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego,

-przywraca sędziom i prokuratorom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 65 lat, niezależnie od płci.POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-06-26 11:16:36

Spotkanie z radcą prawnym


Dnia 21 czerwca 2017r. w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Golubiu-Dobrzyniu, przeprowadzono zajęcia w ramach programu edukacji prawnej realizowanego przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Omówiono najistotniejsze z praktycznego punktu widzenia informacje dotyczące prawa sadkowego. Spotkanie poprowadził Radca prawny Przemysław Kempczyński.
 POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-06-14 12:15:00

W 2017 roku nastąpiły zmiany odpowiedzialności materialnej pracownika.


Zmieniono zasady powierzania mienia pracownikowi.
Zgodnie z nowym art. 125 k. p. podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, która musi być zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
            1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
      2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-05-05 10:55:11

Spotkanie z radcą prawnym w Zespole Szkół w Zbójnie


W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyła się promocja Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Zespole Szkół w Zbójnie. Zajęcia poprowadził Radca Prawny Przemysław Kempczyński.

Tematyka zajęć dotyczyła dwóch dziedzin prawa:
1) Prawa w Internecie
2) Praw Konsumenta.

Fotorelacja znajduje się na stronie: 
www.facebook.com/pg/GimnazjumWZbojniePOWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-04-06 09:00:00

Co zrobić, gdy nie kwalifikujesz się na nieodpłatną pomoc prawną?


Przypominamy Państwu, co można zrobić, gdy ktoś nie kwalifikuje się do nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać z pomocy:
- Biur Porad Obywatelskich - zbpo.org.pl
- Uniwersyteckich Poradni Prawnych - fupp.org.pl

Uwaga: nadal istnieje możliwość uzyskania darmowej porady internetowej. Z bezpłatnych porad internetowych może skorzystać każdy, również osoby niekwalifikujące się na nieodpłatną pomoc prawną. Wystarczy wejść na stronę: Darmowe porady internetowe i zadać pytanie.

 
 POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-04-03 07:00:00

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo!
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Kowalewie Pomorskim w dniu 28.04.2017r., będzie czynny w godzinach 14.00 - 20.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad!POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2016-09-14 13:04:45

Informator obywatelski


Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych, mogą skorzystać z pomocy Biur Porad Obywatelskich. 

Bardzo dużo przydatnych informacji znajduje się na stronie Informatora obywatelskiego: INFORMATOR

Osoby, które nie spełniają kryteriów określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej albo też z racji odległości od punktu nieodpłatnych porad prawnych nie są w stanie skorzystać z bezpośredniego poradnictwa, mogą zasięgnąć poray mailowej - wystarczy kliknąć tutaj. Porady mailowe można uzyskać w 6 dziedzinach: rodzina, mieszkanie, praca, świadczenia, zadłużenie oraz dziedziczenie.POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2016-09-12 08:41:53

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo,

Informujemy, że 13 września 2016 roku punkt nieodpłatnych porad będzie nieczynny.

W dniu 16 września 2016 roku punkt nieodpłatnych porad będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.30.Za utrudnienia przepraszamy.
<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]     >  >>

Licznik odwiedzin: 777 381