wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 1
AKTUALNOŚCI
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 1
PUNKTY
4

POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2020-03-13 14:24:03

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świeckiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Obsługa klientów w punktach, nie będzie świadczona.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon oraz mail).
W takim celu należy przesłać na adres pomocprawna@csw.pl skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady

POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2020-03-09 00:00:00

Odpowiedzialność za zabiegi kosmetyczne


W 2019 wzrosła świadomość konsumentów w kwestii odpowiedzialności usługodawców za zabiegi kosmetyczne. Wskutek tego jest to kolejna grupa zawodowa, która zaczyna ponosić konsekwencje swoich błędów w stopniu znaczącym. Co do zasady spowodowane jest to głównie poprzez popularyzacje i stopniowe powiększanie się rynku usług.

Istotne jest, że jako zorientowany konsument - osoba poddająca się zabiegowi, powinna zasięgnąć informacji od podmiotu wykonującego zabieg na temat posiadania przez danego przedsiębiorcę polisy od odpowiedzialności cywilnej. W efekcie - łatwiej później dochodzić odszkodowania. Zaznaczyć trzeba, że dzięki temu konsument może uniknąć postępowania sądowego i może sprawę załatwić polubownie. Dodać należy, że lekarz medycyny estetycznej musi posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a kosmetyczka przeprowadzająca zabieg – nie ma takiego obowiązku.
Natomiast w przypadku braku powyższej polisy pozostaje stosowne roszczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej, bądź też równolegle nawet karnej.
Natomiast względem statystyk 80-90 procent spraw w sądzie o odszkodowanie za błąd w medycynie estetycznej, dotyczy kosmetyczek. Spowodowane jest to głównie brakiem odpowiedniego przygotowania do przerwania powłok ciała, które jest zbiegiem typowo zdrowotnym. Kursy dotyczące różnych zabiegów kosmetycznych są przeprowadzane w ograniczonym zakresie (zdarzają się nawet kursy jednodniowe i dwudniowe). W efekcie niektóre z osób podejmujących się nie mają doświadczenia i popełniają błędy. Nie mają też odpowiednich narzędzi by „naprawić swój błąd” (np. wystawienie recepty). Wobec tych faktów statystyki wydają się być bardzo prawdopodobne.

Warto przytoczyć tutaj Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 18 października 2018 r. (sygn. akt IX Ca 371/18): „Makijaż permanentny powiek zamiast upiększyć oszpecił. Solidarną odpowiedzialność za spartaczony zabieg ponoszą właścicielka gabinetu kosmetycznego oraz kosmetyczka wykonująca zabieg, z tym że ta druga w 70 procentach”. Wskutek tego wyroku określono także odpowiedzialność właścicieli zakładów kosmetycznych.

Innym wyrokiem jest tutaj Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. akt I C 600/15: „Przy ocenie wysokości należnego zadośćuczynienia Sąd miał na względzie fakt, iż (…) nie posiadając stosownego wykształcenia przeprowadzał zabiegi powiększania ust. zakwalifikowane jako zabiegi medyczne a nie kosmetyczne. Brak było odpowiednich procedur w tym prowadzenia dokumentacji medycznej. Takie zachowanie świadczy o wysokim nieprofesjonalizmie strony pozwanej.” W tym przypadku dotyczyło to przekroczenia uprawnień przez osobę wykonującą zabieg.

Niniejszy artykuł ma za zadanie na zaintonowanie problemu, nie zaś wskazywanie szczegółowych rozwiązań.


Adrian Bednarski
Prawnik, Doradca Obywatelski, Mediator
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 13:04:08

Uwaga! Zmiana godzin w dniu 24 i 31 grudnia 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Jeżewie w dniach 24 grudnia 2019r. (wtorek) oraz 31 grudnia 2019r. (wtorek) będzie czynny w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 09:06:03

Spotkanie edukacyjne z młodzieżą


W dniu 13 grudnia 2019r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami klasy 2 technikum i ich nauczycielami. Spotkanie poprowadził prawnik Adrian Bednarski.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-10-29 07:55:51

Spotkania edukacyjne z przedszkolakami


W dniu 24 października 2019r. w przedszkolu Lwiątko w Świeciu odbyły się spotkania edukacyjne dla dwóch grup wiekowych dzieci. Spotkania poprowadziła adwokat Agata Kanabaj.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-09-30 14:47:20

Ile można dorobić na emeryturze bądź rencie?


Od 1 września 2019 r. limity będą niższe niż w poprzednim kwartale. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury bądź renty są zobowiązani sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia.

Mając na uwadze artykuł 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS wysokość przysługującej emerytury bądź renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-09-18 00:00:00

Spotkanie edukacyjne z przedszkolakami


W dniu 16 września 2019r. w przedszkolu „Lwiątko” w Świeciu odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła adwokat Agata Kanabaj.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-07-16 14:14:06

Wpływ pozbawienia władzy rodzicielskiej na kontakty z małoletnim dzieckiem


Niejednokrotnie, udzielając porad prawnych, klienci, którzy decydują się złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, automatycznie rozumieją pozbawienie władzy rodzicielskiej z pozbawieniem prawa do kontaktów w dzieckiem. W związku z tym, w tym artykule po krótce zostanie wyjaśniony zakres relacji między władzą rodzicielską a prawem do kontaktów z dziećmi.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-06-17 00:00:00

Lekcja edukacyjna w SP w Jeżewie


W dniu 12 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej w Jeżewie odbyła się lekcja edukacyjna dla uczniów klasy VI na temat zawodów prawniczych. Spotkanie poprowadziła adwokat Agata Kanabaj.
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 658 235