POWIAT ŚWIECKI punkt nr 1
AKTUALNOŚCI
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 1
PUNKTY
4

POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-09-03 13:52:40

Spotkanie z prawnikiem


W dniu 28 sierpnia 2018 roku zostało przeprowadzone spotkanie w ramach Biblioherbaciarni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie. Zjawili się głównie starsi mieszkańcy Gminy Lniano. Tematem spotkania było prawo spadkowe. Zajęcia poprowadził Pan Adrian Bednarski. Na zajęciach przedstawiono aspekty historyczne dziedziczenia na przestrzeni wczesnego średniowiecza (motywując to analizą porównawczą), kwestie dziedziczenia ustawowego i testamentowego oraz relewantne sprawy w postępowaniu nieprocesowym spadkowym. Nadmieniono również o interesujących audytorium zagadnieniach dziedziczenia gospodarstwa rolnego, notarialnego poświadczenia dziedziczenia oraz podziale majątku wspólnego.

Istotnym elementem była chwila do zadawania pytań, która zmieniła się w długą serię bardzo szczegółowych zapytań dotyczących powyższych aspektów. Po udzieleniu odpowiedzi, zaproszono indywidualnie wszystkich gości na skorzystanie z nieodpłatnych porad prawnych udzielanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w powiecie świeckim.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-08-24 11:00:00

Spadki- jak otrzymać zachowek?


Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach- kto nie słyszał tego powiedzenia? Co raz częściej powyższe zdanie nie jest już tylko żartem wplatanym w dyskusje ze znajomymi. Zauważyliśmy pewne tendencje w społeczeństwie co do przekazywania swojego majątku po śmierci. Chcemy mieć pełną kontrolę nad rzeczami oraz nieruchomościami, które posiadamy. Chcemy mieć większy wpływ co się stanie z tym po naszej śmierci, bo przecież w końcu to jest nasza własność. Dlaczego akurat nasza najbliższa rodzina miałaby przejmować wszystko co zgromadziliśmy?

Aktualnie w prawie spadkowym wg ustawy to właśnie najbliższa rodzina dziedziczy w pierwszej kolejności. Jeśli chcemy mieć realny wpływ na to kto otrzyma spadek po nas, musimy spisać testament. W tym celu mamy kilka możliwości lecz najbardziej popularnym jest testament własnoręczny, który należy sporządzić osobiście, nie na komputerze. Można także skorzystać z usług notarialnych i przedstawić naszą ostatnią wolę w akcie notarialnym.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-08-16 12:02:53

Zmiana godzin udzielania porad w Jeżewie


Informujemy Państwa, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Jeżewie został przełożony z dnia 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) na dzień 21 sierpnia  (wtorek) w godzinach 7:15 - 15:15. 

POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 11:31:37

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo !

Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Jeżewie został przełożony z dnia 13 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) na dzień 14 sierpnia2018 r. (wtorek) w godzianch 7:15 - 15:15. 


Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! :)
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-08-03 10:00:00

SPADEK Z ZAGRANICY


Aktualnie za granicą – tak w krajach Unii Europejskiej jak też poza nią np. w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych – przebywa, pracuje i dorabia się często znacznego majątku tysiące Polaków, po śmierci których dziedziczą często członkowie rodzin mieszkający w Polsce.

Zwykle w takiej sytuacji zasady dziedziczenia reguluje prawo obowiązujące w kraju, w którym zmarł spadkodawca. Najczęściej prawo spadkowe tego kraju nie jest znane spadkobiercom, najlepiej więc jest wynająć na miejscu prawnika (w wielu krajach polskiego lub mówiącego po polsku), który zna język oraz tamtejsze przepisy i będzie
w stanie w ich imieniu nadzorować postępowanie spadkowe w sądzie kraju, w którym zmarł spadkodawca.

Każdy obywatel polski ma również prawo zwrócić się o pomoc w sprawie spadkowej do polskiej placówki dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. Konsulat (zwykle konsul ds. prawnych) poinformuje o zasadach dotyczących przejęcia spadku, może również wskazać polskie placówki adwokackie i notarialne, które pomogą podczas postępowania spadkowego.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-07-11 10:00:00

5 rzeczy, które powinnaś wiedzieć będąc w ciąży.


1)      Prawo ciężarnej do planu porodu i planu opieki przedporodowej
 
Masz prawo sporządzić plan porodu i plan opieki przedporodowej, w którym określisz swoje oczekiwania co do samego porodu. Plan ten sporządza się wraz z osobą, która prowadzi ciąże. Dokument powinien być dołączony do dokumentacji, a personel medyczny powinien się z nim zapoznać oraz omówić  z Tobą szczegóły. Jest to Twoje prawo więc dlaczego z niego nie skorzystać skoro dzięki temu będziesz bardziej doinformowana. Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej kopię planu opieki przedporodowej. 
 POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-06-07 11:00:00

Co ustalić przed wysłaniem pozwu o rozwód?


1. Orzekanie o winie. 

W pozwie powinniśmy się określić, żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie żony/ męża czy też pragniemy rozstać się bez orzekania o winie. Jest to dosyć kluczowa kwestia sprawy. Sąd nie jest związany oczywiście Naszym żądaniem lecz to co przeczyta Nasz małżonek, gdy już otrzyma pozew, determinuje dalszy przebieg rozwodu. Z Naszego doświadczenia wynika, iż druga strona często nie jest przygotowana emocjonalnie na zarzuty swojej drugiej połówki.
Z reguły dowiaduje się nowych rzeczy na swój temat, prawdziwych bądź nie, co przyczynia się do jej samopoczucia podczas całej sprawy. Jeżeli uważasz, że małżonek naruszył jakikolwiek obowiązek małżeński, złóż pozew o rozwód
z orzeczeniem o winie lecz przygotuj się na udowodnienie swojej tezy w Sądzie.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 11:33:30

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, adres e-mail:sekretariat@csw.pl, tel. +48 52 56 83 100.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – Krzysztofem Adrych poprzez adres e mail: 
daneosobowe@csw.pl, telefonicznie pod numerem: 52 56 83 108 lub listownie na dane adresowe wskazane powyżej.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-04-17 10:03:09

Umowa zawarta pod wpływem błędu


Coraz częściej pojawiają się firmy, których nazwy wprowadzają konsumentów w błąd. Najwięcej takich przykładów można znaleźć w branży telekomunikacyjnej. Scenariusz rozmowy pracowników takich firm z konsumentami jest w większości przypadków podobny. Abonent obsługiwany przez jedną z największych firm telekomunikacyjnych odbiera telefon. Podczas krótkiej rozmowy konsultant podający się za pracownika danej firmy informuje, iż w najbliższym czasie abonent musi przedłużyć umowę. Proponuje, iż do domu abonenta dostarczona zostanie umowa za pośrednictwem kuriera. Gdy abonent zgodzi się na podpisanie umowy, w jego drzwiach zjawia się kurier, umowa szybko zostaje podpisana, a za miesiąc przychodzą dwie faktury za dwie identyczne usługi: dotychczasowa oraz dotycząca nowo rozpoczętej usługi. Co zrobić w takiej sytuacji? POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-03-15 14:42:05

Zwolnienie osób fizycznych od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych


Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. - o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 )osoba fizyczna może się domagać zwolnienia od kosztów sądowych jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoby ubiegające się o zwolnienie od kosztów muszą dołączyć do wniosku oświadczenie, które obejmuje szczegółowe dane o ich stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Najlepiej jeżeli dane te zostaną udowodnione za pomocą stosownych dokumentów tj. decyzją o przyznaniu emerytury, zaświadczeniem o zarobkach. W miarę możliwości należy również załączyć potwierdzenia dokonywanych wydatków. Oświadczenie to musi być sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. poz. 366. 
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 626