wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 2
AKTUALNOŚCI
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 2
PUNKTY


POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-04-12 10:56:42

Spotkanie z radcą prawnym na temat bezpiecznych zakupów w sieci


W dniu 25 marca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące praw konsumenta ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych zakupów w Internecie.

Spotkanie poprowadziła radca prawny Magdalena Dreger – Włoch.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-04-10 10:37:52

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż w dniu 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) punkt NPP w Świekatowie będzie czynny w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-03-19 10:08:42

Zapraszamy na spotkanie z radcą prawnym


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie z radcą prawnym Magdaleną Dreger - Włoch, które odbędzie 25 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie przy ul. Dworcowej 3. Tematem spotkania będą zakupy w internecie i prawa konsumenta. 


POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-11-06 09:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 29 października 2018 r. w Bibliotece w Świekatowie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące postępowania spadkowego. Wykład poprowadziła Pani Magdalena Dreger – Włoch.
 
Temat spotkania wynikał z uwagi na to, że w ostatnim czasie sporo osób podczas nieodpłatnych porad prawnych pyta
o sprawy spadkowe. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne.
 
Po wykładzie rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego oraz udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników. POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-09-06 10:00:00

Obywatel przed...urzędnikiem.


Tytuł niniejszych rozważań można by rozumieć dwojako. Albo jako opis sytuacji osoby (petenta), która(y) próbuje załatwić tzw. sprawę administracyjną albo postulatywnie, jako sposób funkcjonowania administracji w stosunkach z obywatelami. Aczkolwiek zasada pierwszeństwa interesu obywatela-petenta jest mi bliska, skupię się jednak na przedstawieniu niektórych elementów procedury administracyjnej, która bezpośrednio wpływa na nasz status w zetknięciu z tą specyficzną, zhierarchizowaną strukturą, jaką jest administracja publiczna.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-08-16 10:00:00

Ubezwłasnowolnienie


Ubezwłasnowolnienie można najprościej zdefiniować jako całkowite lub częściowe pozbawienie osoby fizycznej (czyli każdego człowieka) zdolności do czynności prawnych, czyli do świadomych i zgodnych z przepisami prawa zachowań, które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych, do których dochodzi wskutek składania odpowiednich oświadczeń woli (czyli przejawu, uzewnętrznienia tego, co dana osoba chce zrobić), składających się na treść czynności prawnej. Aby człowiek (nazywany w przepisach prawa „osobą fizyczną”) mógł zgodnie z obowiązującym prawem podejmować skutecznie jakiekolwiek czynności prawne w różnych sferach jego życia (np. zawrzeć umowę, kupić lub wynająć mieszkanie, sporządzić testament czy zaciągnąć kredyt) musi posiadać wspomnianą wyżej zdolność do czynności prawnych. W polskim systemie prawa cywilnego występują trzy stopnie tej zdolności – pełna, ograniczona i brak zdolności. Pełną zdolność do czynności prawnej posiadają osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat (wyjątkiem jest kobieta, która nabywa pełnoletność po zawarciu - za zgodą sądu – małżeństwa po ukończeniu 16 lat), ograniczoną – osoby, które ukończyły 13 lat oraz pełnoletnie ubezwłasnowolnione częściowo, zaś brak tej zdolności charakteryzuje osoby, które nie ukończyły 13 roku życia lub które zostały ubezwłasnowolnione całkowicie. Charakter (stopień) posiadanej zdolności do czynności prawnych decyduje o ważności bądź skuteczności podejmowanych przez osoby fizyczne czynności prawnych.
 POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-07-19 10:00:00

Jak się bronić przed starymi długami?


Bardzo często bywa tak, że firmy windykacyjne dochodzą roszczeń domagając się spłaty długów, które uległy przedawnieniu. W takiej sytuacji pozwany w toku rozprawy lub w sprzeciwie bądź zarzutach od nakazu zapłaty powinien podnieść zarzut przedawnienia. Wówczas powództwo co do wysokości przedawnionego roszczenia zostanie co do zasady oddalone. Sąd nie może z urzędu uwzględniać zarzutu przedawnienia.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-07-04 11:00:00

NABYCIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZ ZASIEDZENIE


Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności w związku z upływem określonego ustawą czasu. Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny. Jeżeli mamy do czynienia z posiadaczem w złej wierze, wtedy okres zasiedzenia wynosi 30 lat. Stan ten obowiązuje od 01.10.1990 r.. Wcześniej pod rządami Kodeksu cywilnego okres do zasiedzenia wynosił odpowiedni 10 lat dla dobrej wiary, a 20 lat dla złej wiary.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-07-03 09:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 27.06 w Bukowcu przeprowadzono spotkanie z seniorami na temat RODO. Wykład poprowadził Pan Mariusz Brunka.
 
Podczas wykładów wyjaśniano słuchaczom nowe procedury dotyczące Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiadano na zadawane pytania. W spotkaniu uczestniczył również wójt gminy Bukowiec oraz policjanci – dzielnicowi, którzy aktywnie zadawali pytania.
 
Po wykładzie rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-06-22 07:50:19

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo ! 
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pruszczu będzie czynny dnia 26 czerwca 2018 r. (wtorek) w godzinach 9:00 - 17:00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! :)    [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 524 914