wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 2
AKTUALNOŚCI
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 2
PUNKTY


POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-12-04 15:15:06

Spotkanie edukacyjne dla uczniów


W dniu 4 grudnia 2019r. w Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Magdalena Dreger – Włoch.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-11-05 00:00:00

Wykłady edukacyjne dla młodzieży


W dniach 22 oraz 29 października 2019r. odbyły się wykłady dla młodzieży pod tytułem ABC Prawa, czyli podstawowe zasady o tym co wolno, a czego nie wolno. W wykładach uczestniczyła młodzież ze szkoły podstawowej (klasa 7 i 8) w Pruszczu. Spotkania poprowadził radca prawny Michał Złotnicki.

 
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-10-31 00:00:00

Warsztaty edukacyjne


W dniu 28 października 2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie odbyła się prelekcja pod hasłem „Czy mogę się z tego wycofać – czyli konsument w świecie kredytów”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Magdalena Dreger – Włoch.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-10-30 00:00:00

SYTUACJA PRAWNA KOBIET Z 53’


Wielokrotnie tematem udzielanych porad prawnych jest pomoc emerytkom z rocznika 53’ poszkodowanych przez ustawodawcę poprzez wprowadzenie w 2012 r. do ustawy o FUS mechanizmu potrącania kwot pobranych świadczeń z tytułu wcześniejszej emerytury przy obliczaniu podstawy emerytury powszechnej dla kobiet urodzonych w 1953 r. Mogłoby się wydawać, że sytuacja prawna emerytek urodzonych w 1953 r. zmieni się wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt: P 20/16, w którym TK orzekł, że art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. TK wskazał, że „skutkiem niniejszego wyroku jest prawo wznowienia postępowania z mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji dla wszystkich kobiet objętych zakresem orzeczenia Trybunału.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-04-12 10:56:42

Spotkanie z radcą prawnym na temat bezpiecznych zakupów w sieci


W dniu 25 marca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące praw konsumenta ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych zakupów w Internecie.

Spotkanie poprowadziła radca prawny Magdalena Dreger – Włoch.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-04-10 10:37:52

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż w dniu 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) punkt NPP w Świekatowie będzie czynny w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-03-19 10:08:42

Zapraszamy na spotkanie z radcą prawnym


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie z radcą prawnym Magdaleną Dreger - Włoch, które odbędzie 25 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie przy ul. Dworcowej 3. Tematem spotkania będą zakupy w internecie i prawa konsumenta. 


POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-11-06 09:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 29 października 2018 r. w Bibliotece w Świekatowie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące postępowania spadkowego. Wykład poprowadziła Pani Magdalena Dreger – Włoch.
 
Temat spotkania wynikał z uwagi na to, że w ostatnim czasie sporo osób podczas nieodpłatnych porad prawnych pyta
o sprawy spadkowe. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne.
 
Po wykładzie rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego oraz udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników. POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-09-06 10:00:00

Obywatel przed...urzędnikiem.


Tytuł niniejszych rozważań można by rozumieć dwojako. Albo jako opis sytuacji osoby (petenta), która(y) próbuje załatwić tzw. sprawę administracyjną albo postulatywnie, jako sposób funkcjonowania administracji w stosunkach z obywatelami. Aczkolwiek zasada pierwszeństwa interesu obywatela-petenta jest mi bliska, skupię się jednak na przedstawieniu niektórych elementów procedury administracyjnej, która bezpośrednio wpływa na nasz status w zetknięciu z tą specyficzną, zhierarchizowaną strukturą, jaką jest administracja publiczna.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-08-16 10:00:00

Ubezwłasnowolnienie


Ubezwłasnowolnienie można najprościej zdefiniować jako całkowite lub częściowe pozbawienie osoby fizycznej (czyli każdego człowieka) zdolności do czynności prawnych, czyli do świadomych i zgodnych z przepisami prawa zachowań, które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych, do których dochodzi wskutek składania odpowiednich oświadczeń woli (czyli przejawu, uzewnętrznienia tego, co dana osoba chce zrobić), składających się na treść czynności prawnej. Aby człowiek (nazywany w przepisach prawa „osobą fizyczną”) mógł zgodnie z obowiązującym prawem podejmować skutecznie jakiekolwiek czynności prawne w różnych sferach jego życia (np. zawrzeć umowę, kupić lub wynająć mieszkanie, sporządzić testament czy zaciągnąć kredyt) musi posiadać wspomnianą wyżej zdolność do czynności prawnych. W polskim systemie prawa cywilnego występują trzy stopnie tej zdolności – pełna, ograniczona i brak zdolności. Pełną zdolność do czynności prawnej posiadają osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat (wyjątkiem jest kobieta, która nabywa pełnoletność po zawarciu - za zgodą sądu – małżeństwa po ukończeniu 16 lat), ograniczoną – osoby, które ukończyły 13 lat oraz pełnoletnie ubezwłasnowolnione częściowo, zaś brak tej zdolności charakteryzuje osoby, które nie ukończyły 13 roku życia lub które zostały ubezwłasnowolnione całkowicie. Charakter (stopień) posiadanej zdolności do czynności prawnych decyduje o ważności bądź skuteczności podejmowanych przez osoby fizyczne czynności prawnych.
    [1] [2] [3] [4] [5]     >  >>

Licznik odwiedzin: 568 096