wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 2
AKTUALNOŚCI
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 2
PUNKTY


POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2020-08-05 00:00:00

Kiedy Sąd może orzec rozwód ?


Rozpoczynając rozważania dotyczące kwestii prawnej regulacji instytucji rozwodu przede wszystkim określić należy warunki, które muszą być spełnione by otrzymać orzeczenie rozwodu. I tak każde z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu, w przypadku gdy rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2020-06-22 00:00:00

Refundacja składek KRUS z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika przysługuje refundacja składek KRUS.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2020-06-08 00:00:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/poradnictwa obywatelskiego ponownie otwarte

POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2020-03-14 18:47:27

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świeckiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Obsługa klientów w punktach, nie będzie świadczona.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon oraz mail).
W takim celu należy przesłać na adres pomocprawna@csw.pl skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2020-01-16 07:57:09

UWAGA! Zmiana godzin w dniu 20.03.2020r.


Szanowni Państwo!

 
Informujemy, iż w dniu 20.03.2020r. (piątek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Świekatowie czynny będzie w godzinach od 9:00 do 13:00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 13:26:19

Punkt NPP w Pruszczu nieczynny w dniach 24 i 31 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iz punkt nieodpłatnych porad prawnych w Pruszczu w dniach 24 grudnia 2019r. (wtorek) i 31 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać:
- w czwartek 19 grudnia 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00,
- w piątek 20 grudnia 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-12-04 15:15:06

Spotkanie edukacyjne dla uczniów


W dniu 4 grudnia 2019r. w Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Magdalena Dreger – Włoch.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-11-05 00:00:00

Wykłady edukacyjne dla młodzieży


W dniach 22 oraz 29 października 2019r. odbyły się wykłady dla młodzieży pod tytułem ABC Prawa, czyli podstawowe zasady o tym co wolno, a czego nie wolno. W wykładach uczestniczyła młodzież ze szkoły podstawowej (klasa 7 i 8) w Pruszczu. Spotkania poprowadził radca prawny Michał Złotnicki.

 
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-10-31 00:00:00

Warsztaty edukacyjne


W dniu 28 października 2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie odbyła się prelekcja pod hasłem „Czy mogę się z tego wycofać – czyli konsument w świecie kredytów”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Magdalena Dreger – Włoch.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2019-10-30 00:00:00

SYTUACJA PRAWNA KOBIET Z 53’


Wielokrotnie tematem udzielanych porad prawnych jest pomoc emerytkom z rocznika 53’ poszkodowanych przez ustawodawcę poprzez wprowadzenie w 2012 r. do ustawy o FUS mechanizmu potrącania kwot pobranych świadczeń z tytułu wcześniejszej emerytury przy obliczaniu podstawy emerytury powszechnej dla kobiet urodzonych w 1953 r. Mogłoby się wydawać, że sytuacja prawna emerytek urodzonych w 1953 r. zmieni się wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt: P 20/16, w którym TK orzekł, że art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. TK wskazał, że „skutkiem niniejszego wyroku jest prawo wznowienia postępowania z mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji dla wszystkich kobiet objętych zakresem orzeczenia Trybunału.
   [1] [2] [3] [4] [5]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 524