POWIAT ŚWIECKI punkt nr 2
AKTUALNOŚCI
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 2
PUNKTY


POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-11-06 09:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 29 października 2018 r. w Bibliotece w Świekatowie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące postępowania spadkowego. Wykład poprowadziła Pani Magdalena Dreger – Włoch.
 
Temat spotkania wynikał z uwagi na to, że w ostatnim czasie sporo osób podczas nieodpłatnych porad prawnych pyta
o sprawy spadkowe. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne.
 
Po wykładzie rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego oraz udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników. POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-09-06 10:00:00

Obywatel przed...urzędnikiem.


Tytuł niniejszych rozważań można by rozumieć dwojako. Albo jako opis sytuacji osoby (petenta), która(y) próbuje załatwić tzw. sprawę administracyjną albo postulatywnie, jako sposób funkcjonowania administracji w stosunkach z obywatelami. Aczkolwiek zasada pierwszeństwa interesu obywatela-petenta jest mi bliska, skupię się jednak na przedstawieniu niektórych elementów procedury administracyjnej, która bezpośrednio wpływa na nasz status w zetknięciu z tą specyficzną, zhierarchizowaną strukturą, jaką jest administracja publiczna.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-08-16 10:00:00

Ubezwłasnowolnienie


Ubezwłasnowolnienie można najprościej zdefiniować jako całkowite lub częściowe pozbawienie osoby fizycznej (czyli każdego człowieka) zdolności do czynności prawnych, czyli do świadomych i zgodnych z przepisami prawa zachowań, które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych, do których dochodzi wskutek składania odpowiednich oświadczeń woli (czyli przejawu, uzewnętrznienia tego, co dana osoba chce zrobić), składających się na treść czynności prawnej. Aby człowiek (nazywany w przepisach prawa „osobą fizyczną”) mógł zgodnie z obowiązującym prawem podejmować skutecznie jakiekolwiek czynności prawne w różnych sferach jego życia (np. zawrzeć umowę, kupić lub wynająć mieszkanie, sporządzić testament czy zaciągnąć kredyt) musi posiadać wspomnianą wyżej zdolność do czynności prawnych. W polskim systemie prawa cywilnego występują trzy stopnie tej zdolności – pełna, ograniczona i brak zdolności. Pełną zdolność do czynności prawnej posiadają osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat (wyjątkiem jest kobieta, która nabywa pełnoletność po zawarciu - za zgodą sądu – małżeństwa po ukończeniu 16 lat), ograniczoną – osoby, które ukończyły 13 lat oraz pełnoletnie ubezwłasnowolnione częściowo, zaś brak tej zdolności charakteryzuje osoby, które nie ukończyły 13 roku życia lub które zostały ubezwłasnowolnione całkowicie. Charakter (stopień) posiadanej zdolności do czynności prawnych decyduje o ważności bądź skuteczności podejmowanych przez osoby fizyczne czynności prawnych.
 POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-07-19 10:00:00

Jak się bronić przed starymi długami?


Bardzo często bywa tak, że firmy windykacyjne dochodzą roszczeń domagając się spłaty długów, które uległy przedawnieniu. W takiej sytuacji pozwany w toku rozprawy lub w sprzeciwie bądź zarzutach od nakazu zapłaty powinien podnieść zarzut przedawnienia. Wówczas powództwo co do wysokości przedawnionego roszczenia zostanie co do zasady oddalone. Sąd nie może z urzędu uwzględniać zarzutu przedawnienia.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-07-04 11:00:00

NABYCIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZ ZASIEDZENIE


Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności w związku z upływem określonego ustawą czasu. Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny. Jeżeli mamy do czynienia z posiadaczem w złej wierze, wtedy okres zasiedzenia wynosi 30 lat. Stan ten obowiązuje od 01.10.1990 r.. Wcześniej pod rządami Kodeksu cywilnego okres do zasiedzenia wynosił odpowiedni 10 lat dla dobrej wiary, a 20 lat dla złej wiary.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-07-03 09:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 27.06 w Bukowcu przeprowadzono spotkanie z seniorami na temat RODO. Wykład poprowadził Pan Mariusz Brunka.
 
Podczas wykładów wyjaśniano słuchaczom nowe procedury dotyczące Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiadano na zadawane pytania. W spotkaniu uczestniczył również wójt gminy Bukowiec oraz policjanci – dzielnicowi, którzy aktywnie zadawali pytania.
 
Po wykładzie rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-06-22 07:50:19

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo ! 
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pruszczu będzie czynny dnia 26 czerwca 2018 r. (wtorek) w godzinach 9:00 - 17:00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! :) POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-06-05 00:09:00

Uwagi dla korzystających z porad prawnych


Wszyscy zasięgamy rady u innych. Zielarz mówi nam w jaki sposób sporządzić określony napar z ziół. Doświadczony kierowca pomaga młodszemu w pierwszych próbach korzystania z myjni samochodowej. Babcie wprowadzają w arkana pielęgnacji niemowląt młode matki, a starzy majstrowie pokazują w jaki sposób osiąga się sprawność „złotej rączki”. Nasze umiejętności wynikają w ogromnym stopniu z wiedzy, którą przekazali nami inni. Na tym opiera się przecież praca pedagogów i cały system edukacji.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 11:35:01

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, adres e-mail:sekretariat@csw.pl, tel. +48 52 56 83 100.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – Krzysztofem Adrych poprzez adres e mail: 
daneosobowe@csw.pl, telefonicznie pod numerem: 52 56 83 108 lub listownie na dane adresowe wskazane powyżej.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-04-17 10:05:11

Umowa zawarta pod wpływem błędu


Coraz częściej pojawiają się firmy, których nazwy wprowadzają konsumentów w błąd. Najwięcej takich przykładów można znaleźć w branży telekomunikacyjnej. Scenariusz rozmowy pracowników takich firm z konsumentami jest w większości przypadków podobny. Abonent obsługiwany przez jedną z największych firm telekomunikacyjnych odbiera telefon. Podczas krótkiej rozmowy konsultant podający się za pracownika danej firmy informuje, iż w najbliższym czasie abonent musi przedłużyć umowę. Proponuje, iż do domu abonenta dostarczona zostanie umowa za pośrednictwem kuriera. Gdy abonent zgodzi się na podpisanie umowy, w jego drzwiach zjawia się kurier, umowa szybko zostaje podpisana, a za miesiąc przychodzą dwie faktury za dwie identyczne usługi: dotychczasowa oraz dotycząca nowo rozpoczętej usługi. Co zrobić w takiej sytuacji?    [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 307 451