POWIAT CHOJNICKI Brusy
AKTUALNOŚCI
POWIAT CHOJNICKI Brusy
PUNKTY


POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-12-10 12:00:00

Spotkanie edukacyjne w Czyczkowach


W dniu 5 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im bł. ks. Józefa Jankowskiego
w Czyczkowach odbyło się spotkanie z radcą
prawnym – p. Martą Wilkońską-Żuralską. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-09-13 11:30:55

Rękojmia


Rękojmia jest sposobem dochodzenia roszczeń przez kupującego względem sprzedającego, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta i trybem dochodzenia przez niego odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i do niego należy skierować reklamację. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Rękojmią objęte są wszystkie towary (produkty) konsumpcyjne.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-07-13 11:02:30

Spadek - jak otrzymać zachowek?


Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach - kto nie słyszał tego powiedzenia? Co raz częściej powyższe zdanie nie jest już tylko żartem wplatanym w dyskusje ze znajomymi. Zauważyliśmy pewne tendencje w społeczeństwie co do przekazywania swojego majątku po śmierci. Chcemy mieć pełną kontrolę nad rzeczami oraz nieruchomościami, które posiadamy. Chcemy mieć większy wpływ co się stanie z tym po naszej śmierci, bo przecież w końcu to jest nasza własność. Dlaczego akurat nasza najbliższa rodzina miałaby przejmować wszystko co zgromadziliśmy?

Aktualnie w prawie spadkowym wg ustawy to właśnie najbliższa rodzina dziedziczy w pierwszej kolejności. Jeśli chcemy mieć realny wpływ na to kto otrzyma spadek po nas, musimy spisać testament. W tym celu mamy kilka możliwości lecz najbardziej popularnym jest testament własnoręczny, który należy sporządzić osobiście, nie na komputerze.

Można także skorzystać z usług notarialnych i przedstawić naszą ostatnią wolę w akcie notarialnym.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 12:14:59

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Chojnicki, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, adres e-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Chojnicach z Panią Kamilą Kłączyńską, tel. 59-857-04-50, e-mail: kamilaklaczynska@epomerania.pl.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-04-17 10:15:35

Ubezwłasnowolnienie


Ubezwłasnowolnienie można najprościej zdefiniować jako całkowite lub częściowe pozbawienie osoby fizycznej (czyli każdego człowieka) zdolności do czynności prawnych, czyli do świadomych i zgodnych z przepisami prawa zachowań, które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych, do których dochodzi wskutek składania odpowiednich oświadczeń woli (czyli przejawu, uzewnętrznienia tego, co dana osoba chce zrobić), składających się na treść czynności prawnej.POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2017-11-08 13:32:29

Spotkanie z prawnikiem


W dniu 6 listopada odbyło się spotkanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Czersku, które poprowadził prawnik Tomasz Cisewski. Na początku przedstawiono instytucje nieodpłatnej pomocy prawnej, zakres pomocy. Temat wiodący to przekazywanie majątku za życia i na wypadek śmierci. Słuchacze zapoznali się z różnymi formami testamentów, omówione zostało dziedziczenie ustawowe z wyjaśnieniem kiedy będzie ono miało zastosowanie. Prowadzący omowił też umowę darowizny i umowę o dożywocie. Jednocześnie przedstawiono wady i zalety różnych rozwiązań. Słuchacze reagowali bardzo żywo, zadając pytania. Osoby, które będą chciały poglębić swoją wiedzę zostały zaproszone do Punktu.POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2017-10-18 13:36:07

Czym jest demokracja i komu ma służyć


Jest takie jedno przysłowie, które ma zastosowanie do naszych czasów. Drzazgę w oku bliźniego dostrzegasz, a belki w swoim nie widzisz. Narzekamy, że od kilkunastu lat nasza demokracją jest niszczona, ba nawet ustaliśmy wszyscy, kto ją niszczy. Czy aby na pewno należy obciążyć tym ciężarem polityków? Prawo cywilne ma taki artykuł o przyczynianiu się do powstania szkody. Sąd oceniając rozmiary szkody bierze pod uwagę okoliczność, że poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. Innymi słowy może oddalić powództwo, gdy Sąd dojdzie do wniosku, że szkoda nastąpiła z winy poszkodowanego.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2017-10-12 14:09:29

PRAWA DŁUŻNIKA


Wiele osób w dzisiejszych czasach boryka się ze spłatą swoich zobowiązań. Często z różnych przyczyn pojawiają się problemy z ich regulowaniem a w końcu zaprzestanie spłaty. Wtedy pojawiają się pytania co teraz będzie i jak postępować w zaistniałej sytuacji? Czy rozmawiać z Wierzycielem czy może czekać aż komornik zapuka do drzwi? Czy jako dłużnicy mamy jakiekolwiek prawa a jeśli tak to jak z nich korzystać?

W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania co mamy nadzieję zwiększy Państwa świadomość i pozwoli na podejmowanie korzystnych decyzji.

Poznajmy zatem jakie prawa przysługują dłużnikom.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2017-09-01 12:25:38

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA


 Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza stanowi alternatywną, wobec postępowania sądowego, formę stwierdzenia nabycia praw do spadku i ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Na mocy art. 1025§1 kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2017-08-14 11:50:47

POMOC PRAWNA DLA POSZKODOWANYCH NAWAŁNICĄ


Szanowni Państwo,

W związku z nawałnicą, która przeszła przez nasz region informujemy, że Zaborskie Towarzystwo Naukowe postanowiło zwiększyć świadczoną wolontarystycznie pomoc w udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich, z których może skorzystać każdy obywatel:

- w Brusach, ul. Armii Krajowej 1 (budynek Zarządu Oświaty przy stadionie, wejście od strony "orlika") - poniedziałek - czwartek. godz. 8.00 - 14.00, piątek. godz. 8.00-12.00, tel. 791 530 803, ztn@ztn.com.pl

- w Lipnicy, Urząd Gminy - 14 września, 28 września, 12 października, 26 października, 9 listopada, 23 listopada, 7 grudnia - godz. 12.00 - 14.00,

- w Konarzynach, GOK, ul. Strażacka 2 - 14 września, 28 września, 12 października, 26 października, 9 listopada, 23 listopada, 7 grudnia - godz. 14.30 - 16.00.
Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia czasu i miejsca spotkania - tel. 791 530 803, ztn@ztn.com.pl.
 
Przypominamy, że osoby uprawnione mogą skorzystać z porad świadczonych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym również osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty). Nieodpłatnych porad udziela punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Czersku - Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku, ul. Szkolna 3, 89-650 Czersk, p. 011:
- poniedziałek - piątek, godz. 7.30 - 11.30, tel. 501 696 192 lub 781 727 743 lub 516 967 005.
 
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad.   [1] [2] [3] [4] [5]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 679