wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT CHOJNICKI Brusy
AKTUALNOŚCI
POWIAT CHOJNICKI Brusy
PUNKTY


POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2020-07-20 00:00:00

Nierówne udziały w majątku wspólnym


Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym

Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej oznacza, że małżonkowie (byli małżonkowie) mogą przeprowadzić podział ich majątku wspólnego. Czy zawsze jednak małżonkowie (byli małżonkowie) są uprawnieni do swojej połowy tego majątku? Otóż nie zawsze. Od zasady równego podziału majątku wspólnego istnieje wyjątekPOWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2020-06-22 00:00:00

Refundacja składek KRUS z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika przysługuje refundacja składek KRUS.


POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2020-03-14 16:04:51

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

Od 16.03.2020 r. do odwołania
obsługa NPP i NPO
(Nieodpłatne porady prawne oraz poradnictwo obywatelskie)
wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mail !!!

Celem rejestracji porady prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 7:30-15:30 jeżeli chodzi o punkt w Czersku i punkt w Brusach.

Prawnicy udzielają porad według poniższego harmonogramu:


1. Punkt poradnictwa obywatelskiego w Czerskunumer tel. 723 306 145,
adres e-mail: ztn@ztn.com.pl,
 
poniedziałek, środa 7.30-11.30
wtorek, czwartek, piątek 10.30-14.30

2.Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Brusachnumer tel. 726 306 145,
adres e
-mail: ztn@ztn.com.pl ,
 
poniedziałek, środa 8.00-12.00
wtorek 13.00-17.00
czwartek, piątek 7.00-11.00

3.Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnicachnumer tel. 607 306 144, adres e-mail: ngo@powiat.chojnice.pl,
 
poniedziałek, środa, czwartek, 7.30-15.30
wtore8.00-16.00
piątek 7.00-15.00.POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2019-12-20 00:00:00

Wykłady edukacyjne


W grudniu 2019r. odbył się cykl wykładów edukacyjnych, z których mieli możliwość skorzystać uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku. Wykłady poprowadził przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2019-12-18 00:00:00

Spotkania edukacyjne dla uczniów


W grudniu 2019r. odbyły się cykl spotkań edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Spotkania prowadzone były przez przedstawiciela Zaborskiego Towarzystwa Naukowego.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2019-12-17 00:00:00

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży


W grudniu 2019r. w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów. Warsztaty poprowadził przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 13:02:18

Uwaga! Zmiana godzin w dniu 24 i 31 grudnia 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Brusach w dniach 24 grudnia 2019r. (wtorek) oraz 31 grudnia 2019r. (wtorek) będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2019-10-01 10:07:43

Limity dorabiania na emeryturze lub rencie


Od 1 września 2019 r. limity będą niższe niż w poprzednim kwartale. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury bądź renty są zobowiązani sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Mając na uwadze artykuł 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS wysokość przysługującej emerytury bądź renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2019-09-11 09:17:59

Ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego


W dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Z pewnymi wyjątkami, nowe przepisy zaczną obowiązywać w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Celem ustawy jest przyspieszenie postępowań cywilnych oraz zwalczanie możliwości stosowania obstrukcji procesowej przez strony postępowania. Zmiany mają charakter kompleksowy i dotykają wszystkich elementów procedury cywilnej. Poniżej przedstawione zostanie zwięzłe omówienie najbardziej charakterystycznych zmian.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2019-05-14 00:00:00

Przyczyny i skutki odrzucenia spadku


Śmierć spadkodawcy to moment, w którym spadkobiercy nabywają spadek. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Oznacza to, że spadkobierca może stać się właścicielem np. nieruchomości, ale jednocześnie także zobowiązanym do spłaty długów zaciągniętych przez spadkodawcę. Istnieją jednak prawne możliwości uniknięcia odpowiedzialności związanej ze spłatą wierzycieli spadkodawcy. Jak to zrobić? Otóż należy złożyć w określonym terminie oświadczenie o odrzuceniu spadku.
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 558