wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT SŁUPSKI Ustka
AKTUALNOŚCI
POWIAT SŁUPSKI Ustka
PUNKTY


POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2020-09-12 00:00:00

Umowa zawarta na odległość - prawo odstąpienia


W dobie rozwoju technologii coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszy się zawieranie umów na odległość. Zawierając taką umowę konsument powinien uprzednio posiadać wiedzę dotyczącą swojego statusu jako strony umowy oraz praw i obowiązków jakie się z nim wiążą.
POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2020-08-24 00:00:00

Prawo karne w prawie budowlanym


Odrębnie od części szczególnej kodeksu karnego w ustawie prawo budowlane zostało stypizowanych kilka przestępstw związanych z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Przestępstwa te zostały określone w art. 90, art. 91 oraz art. 91a ustawy prawo budowlane. Dotyczą one w szczególności tzw. samowoli budowlanej, czyli prowadzenia robót budowlanych bez zezwolenia lub bez wymaganego zgłoszenia, czy utrzymywania obiektu budowlanego w nienależytym stanie technicznym.
POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2020-03-13 14:12:03

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zmianie ulega forma porad. Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. do odwołania porady będą udzialane telefonicznie lub e-mailowo. Rejestracja bezpośrednio do Zaborskiego Towarzystwa Naukowego.

e-mail: ztn@ztn.com.pl

tel. 791 530 803 (7:30-15:30 , pn-pt)


POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2019-12-12 00:00:00

Punkt NPP nieczynny w dniu 27 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ustce w dniu 27 grudnia 2019r. będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać:

- w piątek 13 grudnia 2019r. w godzinach od 8.00 do 13.00,
- w poniedziałek 16 grudnia 2019r. w godzinach od 8.00 do 13.00,
- w piątek 20 grudnia 2019r. w godzinach od 8.00 do 14.00POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2019-12-10 00:00:00

Biuro nieczynne w dniu 24 i 31 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ustce w dniach 24 grudnia 2019r. (wtorek) i 31 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać:

- w środę 11 grudnia 2019r. w godzinach od 8.00 do 14.00
- we wtorek 17 grudnia 2018r. w godzinach od 15.00 do 21.00

Zapraszmy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2019-11-13 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 9 listopada 2019r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla Stowarzyszenia Alpha Team w Ustce. Spotkanie poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2019-10-31 00:00:00

Zajęcia edukacyjne dla uczniów


W dniach 17 i 24 października 2019r. w szkole w Siemienicach odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów. Zajęcia poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2019-10-22 00:00:00

Wykład edukacyjny


W dniu 16 października 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce odbył się wykład edukacyjny dla uczniów. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2019-10-16 00:00:00

Komornik i co dalej?


Gdy do drzwi dłużnika puka organ egzekucyjny, często jest już zbyt późno na odwołanie od zapadłego orzeczenia. Orzeczenie to jest już prawomocne (lub natychmiast wykonalne w przypadku alimentów, jednak tej kwestii nie będziemy tutaj poruszać) i zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Tym samym stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji. Wśród orzeczeń, które dominują w postepowaniach egzekucyjnych są nakazy zapłaty wydawane w postępowaniu upominawczym lub nakazowym (które stanowią uproszczoną drogę dochodzenia wierzytelności, w przeciwieństwie do postępowania zwykłego). W dalszej kolejności nakaz zapłaty zostaje doręczony, wraz z pozwem, pozwanemu. Gdy dłużnik otrzymuje pocztą pismo z sądu informujące go o wydanym nakazie zapłaty, często jest ono dla niego dużym zaskoczeniem. Mimo znajdującego się w nakazie zapłaty pouczenia, dłużnicy często nie rozumieją znaczenia ani doniosłości terminu, nie potrafią sformułować środka zaskarżenia, a często kłopotem są dla nich formularze urzędowe. Nie chcą także korzystać z pomocy prawnika, a sam nakaz nabiera mocy prawnej wraz z upływem terminu na złożenie sprzeciwu/zarzutów do nakazu zapłaty.POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2019-10-16 00:00:00

Jakie są koszty mediacji?


Problematyka kosztów mediacji w sprawach cywilnych zawarta jest co do zasady w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019r., poz. 1460 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016r., poz. 921). Przepisy te dotyczą jednak tylko mediacji sądowej. Mediacja może jednak być również prowadzona na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami a mediatorem. W takim przypadku wynagrodzenie mediatora reguluje umowa zawarta między nim a stronami mediacji. Oczywiście można w takim przypadku posiłkowo stosować stawki określone w cyt. rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016r. ale nie jest to obowiązkowe i tylko od woli stron zależeć będzie wysokość wynagrodzenia mediatora.
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 810 548