wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT SŁUPSKI Ustka
AKTUALNOŚCI
POWIAT SŁUPSKI Ustka
PUNKTY


POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2019-07-03 09:16:54

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a odpowiedzialność za długi spadkowe


Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Od dnia 18 października 2015 r.brak oświadczenia spadkobiercy w w/w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. We wcześniejszym okresie brak oświadczenia spadkodawcy był jednoznaczny z przyjęciem spadku wprost.
POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2019-06-10 11:57:15

Warsztaty edukacyjne dla seniorów w Swołowie


W dniu 28 maja 2019r. w Swołowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów na temat spadkobrania. Warsztaty poprowadziła radca prawny Martyna Felczak – Wencławska.
POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2019-05-14 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 06 maja 2019r. w Grąsinie odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Martyna Felczak – Wencławska.
POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2019-01-09 13:29:32

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo !

Informujemy, iż w dniu 11 stycznia 2019 r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Ustce przy ul. Jagiellońskiej 1 będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 18 stycznia 2019 r. w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-12-20 14:03:12

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ustce przy ul. Jagiellońskiej 1 w dniu 31 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać w piątek 21 grudnia w godzinach od 08.00 do 16.00.  

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-12-17 10:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ustce przy ul. Jagiellońskiej 1 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać w czwartek 20 grudnia w godzinach od 10.00 do 18.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-11-21 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 16 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce odbyło się spotkanie edukacyjne na temat cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas spotkania omówiono problematykę wykrywania cyberprzemocy
i cyberprzestępczości oraz postępowania z tymi zjawiskami. Nakreślono również konsekwencje prawne omawianych zjawisk.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia.POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-11-14 00:00:00

Działania edukacyjne w Krępie Słupskiej


W dniu 07 listopada 2018 r. w Krępie Słupskiej przeprowadzono szkolenie dotyczące umów ubezpieczenia. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas szkolenia omówiono zakres zawieranych umów ubezpieczenia, zapisy ogólne warunków ubezpieczenia oraz klauzul niedozwolonych. Poruszono również tematykę związaną z zawieraniem umów przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorcy.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianej problematyki.POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-11-13 00:00:00

Działania edukacyjne w Redzikowie


W dniu 06 listopada 2018 r. w Redzikowie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące problematyki zachowku. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas szkolenia szczegółowo poruszono temat postępowań o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku. Omówiono także skutki prawne umowy dożywocia oraz umowy darowizny.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianego zagadnienia.POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 11:50:42

Jak otrzymać zachowek?


Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach - kto nie słyszał tego powiedzenia? Co raz częściej powyższe zdanie nie jest już tylko żartem wplatanym w dyskusje ze znajomymi. Zauważyliśmy pewne tendencje w społeczeństwie co do przekazywania swojego majątku po śmierci. Chcemy mieć pełną kontrolę nad rzeczami oraz nieruchomościami, które posiadamy. Chcemy mieć większy wpływ co się stanie z tym po naszej śmierci, bo przecież w końcu to jest nasza własność. Dlaczego akurat nasza najbliższa rodzina miałaby przejmować wszystko co zgromadziliśmy?
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 465 281