POWIAT SŁUPSKI Ustka
AKTUALNOŚCI
POWIAT SŁUPSKI Ustka
PUNKTY


POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-11-21 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 16 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce odbyło się spotkanie edukacyjne na temat cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas spotkania omówiono problematykę wykrywania cyberprzemocy
i cyberprzestępczości oraz postępowania z tymi zjawiskami. Nakreślono również konsekwencje prawne omawianych zjawisk.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia.POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-11-14 00:00:00

Działania edukacyjne w Krępie Słupskiej


W dniu 07 listopada 2018 r. w Krępie Słupskiej przeprowadzono szkolenie dotyczące umów ubezpieczenia. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas szkolenia omówiono zakres zawieranych umów ubezpieczenia, zapisy ogólne warunków ubezpieczenia oraz klauzul niedozwolonych. Poruszono również tematykę związaną z zawieraniem umów przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorcy.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianej problematyki.POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-11-13 00:00:00

Działania edukacyjne w Redzikowie


W dniu 06 listopada 2018 r. w Redzikowie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące problematyki zachowku. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas szkolenia szczegółowo poruszono temat postępowań o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku. Omówiono także skutki prawne umowy dożywocia oraz umowy darowizny.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianego zagadnienia.POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 11:50:42

Jak otrzymać zachowek?


Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach - kto nie słyszał tego powiedzenia? Co raz częściej powyższe zdanie nie jest już tylko żartem wplatanym w dyskusje ze znajomymi. Zauważyliśmy pewne tendencje w społeczeństwie co do przekazywania swojego majątku po śmierci. Chcemy mieć pełną kontrolę nad rzeczami oraz nieruchomościami, które posiadamy. Chcemy mieć większy wpływ co się stanie z tym po naszej śmierci, bo przecież w końcu to jest nasza własność. Dlaczego akurat nasza najbliższa rodzina miałaby przejmować wszystko co zgromadziliśmy?
POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-08-24 09:00:00

Jakie mamy prawa przy rejestracji do specjalisty ?


Przepisy dotyczące ochrony zdrowia budzą bardzo wiele wątpliwości osób korzystających ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Dostęp do lekarzy specjalistów jest ograniczony nie tylko przez czas oczekiwania na wizytę, ale i przez konieczność dostarczenia skierowania. Warto poznać zasady rejestracji, żeby móc skorzystać z przysługujących uprawnień.
POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-08-13 11:32:59

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo!
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Ustce, w dniu 16.08.2018 r. (czwartek) będzie czynny w godzinach 10:30-18:30.


Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych !


POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 08:00:00

Korzyści mediacji


Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia za pośrednictwem mediatora, który jest osobą neutralną i bezstronną, nieangażującą się w konflikt. Zadaniem mediatora jest doprowadzenie stron do osiągnięcia porozumienia. Mediacja ma na celu doprowadzić do wypracowania porozumienia korzystnego dla obu stron w typie WYGRANY/WYGRANY, co wymaga od obu stron gotowości do ustępstw w drodze do kompromisu. Uwieńczeniem mediacji jest zawarcie ugody lub pojednanie stron.
POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-07-12 09:00:00

NABYCIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZ ZASIEDZENIE


Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności w związku z upływem określonego ustawą czasu.

Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny. Jeżeli mamy do czynienia z posiadaczem w złej wierze, wtedy okres zasiedzenia wynosi 30 lat. Stan ten obowiązuje od 01.10.1990 r.. Wcześniej pod rządami Kodeksu cywilnego okres do zasiedzenia wynosił odpowiedni 10 lat dla dobrej wiary, a 20 lat dla złej wiary.POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-06-18 12:52:43

Zmiana godzin udzielania porad w Ustce


Szanowni Państwo,
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Ustce, w dniu 22 czerwca 2018 roku (piątek) będzie czynny w godzinach 8:00 - 16:00.

Natomiast dnia 3 lipca 2018 r. (wtorek) punkt NPP będzie nieczynny.
POWIAT SŁUPSKI - Ustka AKTUALNOŚCI - 2018-06-06 09:00:00

Prawa seniora w Unii Europejskiej


Ochrona i poszanowanie praw osób starszych są jednym z zasadniczych celów polityki społecznej Unii Europejskiej, która realizowana jest w sposób wielokierunkowy. Prawa osób starszych zagwarantowane zostały przede wszystkim w licznych aktach prawnych Unii Europejskiej, m.in. takich, jak: Europejska Karta Społeczna (w szczególności art. 12 i nast. EKS), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w szczególności art. 25 KPPUE) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto, w celu zagwarantowania szerokiej ochrony praw Seniorów w Unii Europejskiej opracowano rożnego rodzaju metody, strategie, rekomendacje, programy, inicjatywy oraz wiele innych działań, które podejmowane są zarówno przez organy unijne, jak i organizacje pozarządowe.
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 676