wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT BYTOWSKI NPP
AKTUALNOŚCI
POWIAT BYTOWSKI NPP
PUNKTY


POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-03-27 08:31:59

KOMUNIKAT!


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 oraz kierując się dobrem i bezpieczeństwem klientów korzystających z usług Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 25 marca 2020 r. do odwołania porady będą udzielane wyłącznie telefonicznie lub internetowo.

Telefon: (059) 822 52 15

E-mail: npp@powiatbytowski.pl

 

W  celu uzyskania porady należy przesłać na powyższy adres mailowy skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość pod niżej wskazanym linkiem.

http://www.powiatbytowski.pl/aktualnosci/komunikat-o-dzialalnosci-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego

POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-20 00:00:00

Spotkania edukacyjne


W grudniu 2019r. w Kołczygłowach oraz Parchowie odbyły się spotkania edukacyjne dotyczące zagadnień prawnych. Spotkania poprowadziła radca prawny Dorota Grabowska.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 13:15:01

Punkt NPP w Bytowie nieczynny w dniu 27 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Bytowie w dniu 27 grudnia 2019r. (piątek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 21 grudnia 2019r. (sobota) w godzinach od 11.30 do 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 09:21:02

Warsztaty edukacyjne dla uczniów


W dniu 13 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów klasy VIII. Warsztaty poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-10 09:49:26

Spotkanie edukacyjne dla uczniów


W dniu 9 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klasy VIII. Spotkanie poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-09 09:46:13

Warsztaty edukacyjne


W dniu 6 grudnia 2019r. w Stowarzyszeniu Bytowska Inicjatywa Młodzieżowa odbyły się warsztaty edukacyjne. Warsztaty poprowadziły radca prawny Monika Kraska oraz radca prawny Marta Wilkońska – Żuralska.
 POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-05 08:21:21

Seniorzy dowiedzieli się w jaki sposób mogą rozporządzać swoim majątkiem


W dniu 4 grudnia 2019r. w Bibliotece Miejskiej w Bytowie odbyły się warsztaty edukacyjne pt.: „Prawo spadkowe. Rozporządzanie swoim majątkiem” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Warsztaty poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-11-18 00:00:00

Spotkanie edukacyjne dla seniorów


W dniu 14 listopada 2019r. w Gminnym Centrum Kultury w Czarnej Dąbrówce odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła adwokat Małgorzata Pierwieniecka.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-11-12 00:00:00

Upadłość konsumencka


Coraz częściej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pomocy szukają osoby, które wpadły w spiralę długów i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Wyjściem z trudnej sytuacji finansowej, może okazać się dla nich ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzi się według przepisów tytułu V części trzeciej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-10-21 00:00:00

Uprawnienia osób trzecich, wynikające z ustanowienia służebności osobistej mieszkania


Wielokrotnie w drodze umowy darowizny dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, wówczas celem zabezpieczenia praw darczyńcy, darowana nieruchomość, na mocy tej samej umowy zawartej w formie aktu notarialnego, obciążona zostaje na rzecz darczyńcy dożywotnią i nieodpłatną służebnością osobistą mieszkania, polegającą na prawie do wyłącznego zajmowania określonych w umowie pomieszczeń, bądź do używania wspólnych pomieszczeń np. kuchni lub łazienki, przy czym uprawnienie może być związane z brakiem obowiązku nieodpłatnego dostarczania przez obdarowanego energii elektrycznej i opału, bądź innych mediów.
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 687 766