wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT BYTOWSKI NPP
AKTUALNOŚCI
POWIAT BYTOWSKI NPP
PUNKTY


POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-20 00:00:00

Spotkania edukacyjne


W grudniu 2019r. w Kołczygłowach oraz Parchowie odbyły się spotkania edukacyjne dotyczące zagadnień prawnych. Spotkania poprowadziła radca prawny Dorota Grabowska.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 13:15:01

Punkt NPP w Bytowie nieczynny w dniu 27 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Bytowie w dniu 27 grudnia 2019r. (piątek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 21 grudnia 2019r. (sobota) w godzinach od 11.30 do 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 09:21:02

Warsztaty edukacyjne dla uczniów


W dniu 13 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów klasy VIII. Warsztaty poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-10 09:49:26

Spotkanie edukacyjne dla uczniów


W dniu 9 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klasy VIII. Spotkanie poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-09 09:46:13

Warsztaty edukacyjne


W dniu 6 grudnia 2019r. w Stowarzyszeniu Bytowska Inicjatywa Młodzieżowa odbyły się warsztaty edukacyjne. Warsztaty poprowadziły radca prawny Monika Kraska oraz radca prawny Marta Wilkońska – Żuralska.
 POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-05 08:21:21

Seniorzy dowiedzieli się w jaki sposób mogą rozporządzać swoim majątkiem


W dniu 4 grudnia 2019r. w Bibliotece Miejskiej w Bytowie odbyły się warsztaty edukacyjne pt.: „Prawo spadkowe. Rozporządzanie swoim majątkiem” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Warsztaty poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-11-18 00:00:00

Spotkanie edukacyjne dla seniorów


W dniu 14 listopada 2019r. w Gminnym Centrum Kultury w Czarnej Dąbrówce odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła adwokat Małgorzata Pierwieniecka.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-11-12 00:00:00

Upadłość konsumencka


Coraz częściej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pomocy szukają osoby, które wpadły w spiralę długów i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Wyjściem z trudnej sytuacji finansowej, może okazać się dla nich ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzi się według przepisów tytułu V części trzeciej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-10-21 00:00:00

Uprawnienia osób trzecich, wynikające z ustanowienia służebności osobistej mieszkania


Wielokrotnie w drodze umowy darowizny dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, wówczas celem zabezpieczenia praw darczyńcy, darowana nieruchomość, na mocy tej samej umowy zawartej w formie aktu notarialnego, obciążona zostaje na rzecz darczyńcy dożywotnią i nieodpłatną służebnością osobistą mieszkania, polegającą na prawie do wyłącznego zajmowania określonych w umowie pomieszczeń, bądź do używania wspólnych pomieszczeń np. kuchni lub łazienki, przy czym uprawnienie może być związane z brakiem obowiązku nieodpłatnego dostarczania przez obdarowanego energii elektrycznej i opału, bądź innych mediów.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-06-26 13:28:12

Jak przygotować się na wizytę w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej stwarza możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obywatelom, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Od 01.01.2019 r. osoba fizyczna (zwana dalej „osobą uprawnioną”) przed udzieleniem jej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie (obejmujące imię, nazwisko, adres, numer PESEL osoby uprawnionej) opatrzone jej własnoręcznym podpisem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
   [1] [2] [3] [4] [5]     >  >>

Licznik odwiedzin: 610 362