MIASTO GRUDZIĄDZ
AKTUALNOŚCI
MIASTO GRUDZIĄDZ
PUNKTY


MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2019-05-23 13:18:32

Dodatkowe godziny udzielania porad w czerwcu 2019r.


Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 51 w czerwcu będzie czynny według następującego harmonogramu:


MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2019-05-14 00:00:00

Aktualizacja dodatkowych godzin udzielania porad w maju 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 51 w maju będzie czynny według następującego harmonogramu:


MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2019-04-26 08:37:26

Umowa zawarta na odległość, a prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta


W dobie rozwoju technologii coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszy się zawieranie umów na odległość. Zawierając taką umowę konsument powinien uprzednio posiadać wiedzę dotyczącą swojego statusu jako strony umowy oraz praw i obowiązków jakie się z nim wiążą.

Chcąc zdefiniować pojęcie umowy na odległość posłużyć się możemy definicją zawartą
w Ustawie o prawach konsumenta, zgodnie z którą za umowę zawartą na odległość uważa się umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Tak więc umową taką jest umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron. Stronami niniejszej umowy są konsument, którym zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej bezpośrednio nie związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Drugą stroną jest zaś przedsiębiorca. Dodatkowo podkreślić należy, że stroną sprzedającą może być tylko przedsiębiorca, a aby doszło do zawarcia umowy konsument musi wyrazić zgodę.
MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2019-04-23 13:20:44

Dodatkowe godziny udzielania porad w maju 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 51 w maju będzie czynny według następującego harmonogramu:

MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2019-03-25 12:43:49

Dodatkowe godziny udzielania porad w kwietniu 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 51 w kwietniu będzie czynny według następującego harmonogramu:

MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2019-03-18 11:03:53

Dodatkowe godziny udzielania porad w marcu 2019r.


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 51 w dniu 22 marca 2019r. (piątek) oraz w dniu 29 marca 2019r. (piątek) będzie czynny w godzinach od 8.00 do 13.00. 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. 


MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2018-10-19 09:12:52

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo !

Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego w dniu 25 października (czwartek) będzie czynny w godzinach 10.00 - 15.00,  a w dniu  29 października (poniedziałek) w godzinach 9.00 - 14.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad!
MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2018-09-28 13:11:47

Edukacja prawna


W dniach 6, 10, 17 i 27 września 2018r. odbyły się zajęcia z seniorami w Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu - przy ulicy Piłsudskiego. Zajęcia poprowadzili radcowie prawni Karolina Olszewska-Hinc oraz Paweł Nadziejko. Tematyem spotkania było sporządzenie testamentu, rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci, postępowanie spadkowe, umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy darowizny, umowy o kredyt konsumencki, przedawnienie roszczeń, hipoteki, spółdzielcze prawa do lokalu, umowy dożywocia, zachowek, oraz wydziedziczenie. Seniorzy nabyli praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania testamentu własnoręcznego oraz składania oświadczeniu woli o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, tj. np. na tzw. pokazach. Seniorom zostały rozdane ulotki z informacjami, gdzie mogą się zgłosić, w sytuacji, gdyby ich prawa zostały w jakiś sposób zagrożone. 
MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2018-09-25 12:04:23

Działania edukacyjne


W ramach edukacji prawnej dla Miasta Grudziądza, w dniach 3, 11, 18 i 24 września 2018r. odbyły się zajęcia z seniorami w Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu - przy ulicy Dywizjonu 303. Zajęcia poprowadzili radcowie prawni; Karolina Olszewska-Hinc oraz Paweł Nadziejko. Tematyka spotkania: sporządzenie testamentu, rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci, postępowanie spadkowe, umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy darowizny, umowy o kredyt konsumencki, przedawnienie roszczeń, hipoteki, spółdzielcze prawa do lokalu, umowy dożywocia, zachowek,  wydziedziczenie.
MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2018-09-24 11:47:51

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego w dniu 27 września (czwartek) będzie czynny w godzinach 10.00 - 15.00, a w dniu 28 września (piątek) w godzinach 9.00 - 14.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad!   [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 410 507