wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPP
AKTUALNOŚCI
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPP
PUNKTY


MIASTO GRUDZIĄDZ - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-05-30 00:00:00

Wykład edukacyjny


W dniu 28 maja 2019r. w Domu Dziennego Pobytu Seniora w Grudziądzu odbył się wykład edukacyjny dla seniorów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Karolina Olszewska – Hinc.
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-05-28 00:00:00

Warsztaty edukacyjne dla seniorów pt. "Polecenie bankowe na wypadek śmierci"


W dniu 24 maja 2019r. w Domu Dziennego Pobytu Seniora w Grudziądzu odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów na temat polecenia bankowego na wypadek śmierci. Spotkanie poprowadził radca prawny Paweł Nadziejko.
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-05-23 13:18:32

Dodatkowe godziny udzielania porad w czerwcu 2019r.


Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 51 w czerwcu będzie czynny według następującego harmonogramu:


MIASTO GRUDZIĄDZ - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-05-23 00:00:00

Warsztaty edukacyjne dla seniorów


W dniu 21 maja 2019r. w Domu Dziennego Pobytu Seniora w Grudziądzu odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Karolina Olszewska – Hinc.
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-05-23 00:00:00

Spotkanie edukacyjne na temat uprawnień w przypadku odwołanego lotu


W dniu 20 maja 2019r. w Domu Dziennego Pobytu Seniora w Grudziądzu odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadził radca prawny Paweł Nadziejko.
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-05-21 00:00:00

Wykład edukacyjny pt. "Zachowek"


W dniu 17 maja 2019r. w Domu Dziennego Pobytu Seniora w Grudziądzu odbyło się spotkanie edukacyjne na temat zachowku. Spotkanie poprowadził radca prawny Paweł Nadziejko. 
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-05-17 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 14 maja 2019r. w Domu Dziennego Pobytu Seniora w Grudziądzu odbyło się spotkanie edukacyjne na temat prawa konsumenta. Spotkanie poprowadziła radca prawny Karolina Olszewska – Hinc.
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-05-14 00:00:00

Warsztaty prawne dla seniorów


W dniu 10 maja 2019r. w Domu Dziennego Pobytu Seniora w Grudziądzu odbyły się warsztaty prawne dla seniorów na temat testamentu. Spotkanie poprowadził radca prawny Paweł Nadziejko.
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-05-14 00:00:00

Aktualizacja dodatkowych godzin udzielania porad w maju 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 51 w maju będzie czynny według następującego harmonogramu:


MIASTO GRUDZIĄDZ - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-04-26 08:37:26

Umowa zawarta na odległość, a prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta


W dobie rozwoju technologii coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszy się zawieranie umów na odległość. Zawierając taką umowę konsument powinien uprzednio posiadać wiedzę dotyczącą swojego statusu jako strony umowy oraz praw i obowiązków jakie się z nim wiążą.

Chcąc zdefiniować pojęcie umowy na odległość posłużyć się możemy definicją zawartą
w Ustawie o prawach konsumenta, zgodnie z którą za umowę zawartą na odległość uważa się umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Tak więc umową taką jest umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron. Stronami niniejszej umowy są konsument, którym zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej bezpośrednio nie związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Drugą stroną jest zaś przedsiębiorca. Dodatkowo podkreślić należy, że stroną sprzedającą może być tylko przedsiębiorca, a aby doszło do zawarcia umowy konsument musi wyrazić zgodę.
<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]     >  >>

Licznik odwiedzin: 687 746