POWIAT CHEŁMIŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT CHEŁMIŃSKI
PUNKTY


POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-13 08:52:30

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia


Jedną z form zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca nie ma statusu pracownika, a jego prawa i obowiązki regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawartej umowy zlecenia. Decydując się na zatrudnienie cywilnoprawne, warto znać swoje prawa i obowiązki. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione poniżej.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-04 09:00:00

Zagrożenia w sieci dla dzieci i młodzieży.


Jak wygląda życie bez Internetu? W dzisiejszych czasach coraz ciężej odpowiedzieć na to pytanie, bowiem nasze życie w znacznej mierze przeniosło się w świat wirtualny. Z Internetu korzystamy na co dzień poszukując informacji, rozrywki, komunikując się czy robiąc zakupy. Ale czy Internet to sama radość? Otóż nie. W jego otchłani kryje się wiele zagrożeń, na które szczególnie narażone są dzieci i młodzież.

Wirtualna rzeczywistość kryje w sobie liczne zagrożenia z niej płynące, do których w odniesieniu do najmłodszych użytkowników zaliczyć można w szczególności:
- niewłaściwe treści,
- cyberprzemoc,
- niebezpieczne kontakty,
- łamanie prawa,
- uzależnienie od Internetu,
- zakupy.POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-20 14:40:09

Rzeczy, które trzeba ustalić przed wysłaniem pozwu o rozwód


1. Orzekanie o winie

W pozwie powinniśmy się określić, żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie żony/ męża czy też pragniemy rozstać się bez orzekania o winie. Jest to dosyć kluczowa kwestia sprawy. Sąd nie jest związany oczywiście Naszym żądaniem lecz to co przeczyta Nasz małżonek, gdy już otrzyma pozew, determinuje dalszy przebieg rozwodu. Z Naszego doświadczenia wynika, iż druga strona często nie jest przygotowana emocjonalnie na zarzuty swojej drugiej połówki. Z reguły dowiaduje się nowych rzeczy na swój temat, prawdziwych bądź nie, co przyczynia się do jej samopoczucia podczas całej sprawy. Jeżeli uważasz, że małżonek naruszył jakikolwiek obowiązek małżeński, złóż pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lecz przygotuj się na udowodnienie swojej tezy w Sądzie.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:13:26

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Chełmiński, z siedzibą w Chełmnie (86-200) przy ul. Harcerskiej 1, starostwo@powiat-chelmno.pl.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-03-15 14:18:22

Zasiedzenie nieruchomości


Zasiedzenie nieruchomości to nabycie prawa własności cudzej nieruchomości wskutek posiadania przez określony czas. Zgodnie z art. 172 § 1 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Natomiast zgodnie z art. 172 § 2 kc po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. 
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-12-15 12:26:23

Niedostrzegane różnice – błędne uproszczenia w świadomości prawnej


    1. Potrafimy godzinami rozmawiać o tym, co odróżnia jeden model smartfona od innego. Programy kulinarne w telewizji zachęcają nas do przykładania wielkiej wagi do najdrobniejszych szczegółów, różniących oferty poszczególnych restauracji. Jeśli wpiszemy w wyszukiwarce internetowej słowa „duża różnica”, okaże się, że kwestia różnicy wieku między partnerami jest dla nas bardzo istotna i wiążemy z nią doniosłe, choć niejednolite konsekwencje. Niestety wielu z nas nie ma równie skrupulatnego podejścia do instytucji prawnych, dlatego często zupełnie różne albo co najwyżej podobne sytuacji prawne, traktowane są w ten sam sposób, a nawet tak samo nazywane.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-12-04 13:30:46

Działania edukacyjne w Chełmnie


W dniu 29 listopada 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie odbył się wykład edukacyjny pt. „Uprawnienia pensjonariuszy DPS - analiza wybranych zagadnień z zakresu prawa cywilnego”. Wykład poprowadziła radca prawny Lidia Makarska.

Podczas szkolenia omówione zostały wybrane zagadnienia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, takie jak: przyjęcie do domu pomocy społecznej, postępowanie w przypadku braku zgody na przyjęcie, realizacja postanowienia sądowego o umieszczenie w DPS i ewentualna zmiana tego postanowienia, kontrola legalności przyjęcia i przebywania w placówce.

POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-11-20 15:41:26

Polecamy artykuł P. r.pr. Marty Wilkońskiej na temat: "Mitów Prawnych", czyli fałszywych i nie do końca prawdziwych stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej.


Jednym z celów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.) jest podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Aktywność taka wydaje się uzasadniona już choćby z tego powodu, że w świadomości społecznej funkcjonuje wiele – można by rzec – „mitów prawnych”. Poniżej przykłady kilku z nich.

Trzeba jednak pamiętać, że przedstawione uwagi adresowane są przede wszystkim do „nieprawników”, dlatego zostały ujęte w sposób dalece odbiegający od standardów obowiązujących w literaturze profesjonalnej. Nie powinny więc zostać potraktowane jako rzeczowe przedstawienie danego zagadnienia prawnego, a tym bardziej jako poradnictwo w konkretnej sprawie. Przeciwnie, celem tego opracowania jest wyłącznie zwrócenie uwagi odbiorcy na niedoskonałość potocznej wiedzy prawnej i zainspirowanie go do zaangażowania w swoje sprawy profesjonalistów, w tym działających na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-11-13 13:19:01

Spotkanie z radcą prawnym


W dniu 9 listopada 2017 r. w Katolickim Pallotyńskim Gimnazjum i w Szkole Podstawowej  w Chełmnie odbył się wykład edukacyjny pt. „Młodzież w Internecie - zagrożenia w Sieci oraz prawne aspekty funkcjonowania  w wirtualnym świecie”.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie Gimnazjum.
Wykład poprowadziła radca prawny Lidia Makarska.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-09-07 12:29:49

Dziedziczenie ustawowe


Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia z testamentu nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe może odnosić się do całego spadku albo do jego części. Dziedziczenie ustawowe jest regulowane przepisami Kodeksu cywilnego w księdze czwartej, pt. "Spadki" pod tytułem II w art. 931 – 940 k.c.   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 658