wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT CHEŁMIŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT CHEŁMIŃSKI
PUNKTY


POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-28 14:52:18

Warsztaty edukacyjne


W dniu 28 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Papowie Biskupim odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów klasy przedszkolnej „0” oraz klasy pierwszej i drugiej. Warsztaty poprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka.
 POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-25 00:00:00

Szkolenie dla gospodyń wiejskich


W dniu 21 listopada 2019r. odbyło się szkolenie dla Pań z koła gospodyń wiejskich z Papowa Biskupiego. Szkolenie poprowadziła radca prawny Lidia Makarska.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-24 00:00:00

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż w dniu 25 września 2019r. (środa) punkt NPP w Papowie Biskupim będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 27 września 2019r. (piatek) w godzinach od 7.30 do 11.30

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-08-22 00:00:00

Konsekwencje prawne jazdy po alkoholu


Nie ulega wątpliwości, że polskie przepisy prawa prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu traktują niezwykle restrykcyjnie – kierowca może otrzymać nie tylko wysoką grzywnę ale przede wszystkim sądy zwykle w tego typu sprawach orzekają zakaz orzekania pojazdów.

Niniejszy artykuł przybliży nie tylko kiedy jazda po wypiciu alkoholu jest karana, jakie kary przewiduje polski kodeks karny, kiedy warto ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania i jak wygląda kwestia samego prawa jazdy.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-19 00:00:00

Alienacja rodzicielska


Alienacja rodzicielska to przede wszystkim fizyczne odseparowywanie dziecka od drugiego rodzica. Ale nie tylko. To także wpływanie na psychikę dziecka, buntowanie dziecka przeciwko rodzicowi. Alienacja rodzicielska stanowi niewątpliwie formę przemocy emocjonalnej wobec dziecka i drugiego rodzica. Utrzymująca się przez dłuższy czas prowadzi do niszczenia łączącej ich więzi. Alienacja rodzicielska dotyczy sytuacji, gdy jeden z rodziców nie bierze udziału w życiu dziecka, a drugi się do tego przyczynia. Alienacja rodzicielska to zespół świadomych lub nie zachowań wywołujących zaburzenia w relacji dziecko – rodzic. Efektem alienacji rodzicielskiej jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem jednemu z rodziców przez drugiego i budowanie w świadomości dziecka jego negatywnego obrazu.
Na potrzeby niniejszego wpisu, przyjmijmy, że mamy do czynienia ze świadomym, zamierzonym działaniem rodzica – alienatora i że jest nim matka dziecka, przy którym – po rozstaniu rodziców – pozostało dziecko. POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-10 13:16:17

Warsztaty edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Unisławiu


W dniu 5 czerwca 2019r. w Zespole Szkół w Unisławiu odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów tej szkoły. Spotkanie poprowadził radca prawny Marek Szczechowski.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-05-20 09:02:44

Wykład dla młodzieży


W dniu 9 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim odbył się wykład edukacyjny pt. „Młodzież w Internecie - zagrożenia w Sieci oraz prawne aspekty funkcjonowania w wirtualnym świecie”. Wykład poprowadziła radca prawny Lidia Makarska.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-04-23 16:27:10

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 24 kwietnia 2019r. (środa) punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Papowie Biskupim będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 26 kwietnia 2019r. (piątek) w godzinach od 11.30 do 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-17 11:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Chełmnie w dniu 24 grudnia oraz 31 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać:
- w czwartek 20 grudnia w godzinach od 7.30 do 11.30,
- w czwartek 27 grudnia w godzinach od 7.30 do 11.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-11-12 09:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 06 listopada 2018 roku w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Unisławiu odbyło się spotkanie edukacyjne, poświęcone kwestiom spadkowym. Wykład poprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka.
 
Podczas spotkania omówiono zasady spadkobrania, rodzaje testamentów oraz kwestie dotyczące zachowku. Powyższe zagadnienia omówiono ze szczególnym naciskiem na kwestie praktyczne. Następnie udzielono odpowiedzi na liczne zapytania uczestników.
 
Na koniec poinformowano uczestników szkolenia o możliwości skorzystania z darmowej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Unisławiu. Ponadto rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz omawianego zagadnienia.   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 568 140