wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT CHEŁMIŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT CHEŁMIŃSKI
PUNKTY


POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-15 13:17:39

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje
o tymczasowym zawieszeniu działalności
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu chełmińskiego
w dniach od 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

W powyższym okresie usługi prawne będą świadczone telefonicznie według następującego harmonogramu:

poniedziałek
godz. 11.30 - 15.30 tel.: 791530803

wtorek
godz. 8.00 - 12.00 tel.: 537233391
godz. 12.00 - 16.00 tel.: 791530803

środa
godz. 7.30 - 11.30 tel.: 605659343
godz. 11.30 - 15.30 tel.: 791530803

czwartek
godz. 11.30 - 15.30 tel.: 791530803

piątek
godz. 7.30 - 11.30 tel.: 502284384
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 791530803

(7:30-15:30 , pn-pt)POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-12 09:15:12

Punkt NPP w Unisławiu nieczynny w dniach 24 i 31 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Unisławiu będzie nieczynny w dniach 24 grudnia 2019r. (wtorek) oraz 31 grudnia 2019r. (wtorek). POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-06 00:00:00

Spotkanie edukacyjne dla uczniów


W dniu 4 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej w Papowie Biskupim odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów III i IV klasy na temat "Będę świadkiem w sądzie". Spotkanie poprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka.
 POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-28 14:52:18

Warsztaty edukacyjne


W dniu 28 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Papowie Biskupim odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów klasy przedszkolnej „0” oraz klasy pierwszej i drugiej. Warsztaty poprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka.
 POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-25 00:00:00

Szkolenie dla gospodyń wiejskich


W dniu 21 listopada 2019r. odbyło się szkolenie dla Pań z koła gospodyń wiejskich z Papowa Biskupiego. Szkolenie poprowadziła radca prawny Lidia Makarska.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-24 00:00:00

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż w dniu 25 września 2019r. (środa) punkt NPP w Papowie Biskupim będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 27 września 2019r. (piatek) w godzinach od 7.30 do 11.30

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-17 00:00:00

Koszty mediacji w sprawach cywilnych


Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka kosztów związanych z poddaniem się mediacji przez strony w razie wystąpienia między nimi sporu w sprawach cywilnych.

Problematyka kosztów mediacji w sprawach cywilnych zawarta jest co do zasady w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019r., poz. 1460 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016r., poz. 921). Przepisy te dotyczą jednak tylko mediacji sądowej. Mediacja może jednak być również prowadzona na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami a mediatorem. W takim przypadku wynagrodzenie mediatora reguluje umowa zawarta między nim a stronami mediacji. Oczywiście można w takim przypadku posiłkowo stosować stawki określone w cyt. rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016r. ale nie jest to obowiązkowe i tylko od woli stron zależeć będzie wysokość wynagrodzenia mediatora.POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-08-22 00:00:00

Konsekwencje prawne jazdy po alkoholu


Nie ulega wątpliwości, że polskie przepisy prawa prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu traktują niezwykle restrykcyjnie – kierowca może otrzymać nie tylko wysoką grzywnę ale przede wszystkim sądy zwykle w tego typu sprawach orzekają zakaz orzekania pojazdów.

Niniejszy artykuł przybliży nie tylko kiedy jazda po wypiciu alkoholu jest karana, jakie kary przewiduje polski kodeks karny, kiedy warto ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania i jak wygląda kwestia samego prawa jazdy.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-19 00:00:00

Alienacja rodzicielska


Alienacja rodzicielska to przede wszystkim fizyczne odseparowywanie dziecka od drugiego rodzica. Ale nie tylko. To także wpływanie na psychikę dziecka, buntowanie dziecka przeciwko rodzicowi. Alienacja rodzicielska stanowi niewątpliwie formę przemocy emocjonalnej wobec dziecka i drugiego rodzica. Utrzymująca się przez dłuższy czas prowadzi do niszczenia łączącej ich więzi. Alienacja rodzicielska dotyczy sytuacji, gdy jeden z rodziców nie bierze udziału w życiu dziecka, a drugi się do tego przyczynia. Alienacja rodzicielska to zespół świadomych lub nie zachowań wywołujących zaburzenia w relacji dziecko – rodzic. Efektem alienacji rodzicielskiej jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem jednemu z rodziców przez drugiego i budowanie w świadomości dziecka jego negatywnego obrazu.
Na potrzeby niniejszego wpisu, przyjmijmy, że mamy do czynienia ze świadomym, zamierzonym działaniem rodzica – alienatora i że jest nim matka dziecka, przy którym – po rozstaniu rodziców – pozostało dziecko.    [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 774 631