POWIAT CHEŁMIŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT CHEŁMIŃSKI
PUNKTY


POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-17 11:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Chełmnie w dniu 24 grudnia oraz 31 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać:
- w czwartek 20 grudnia w godzinach od 7.30 do 11.30,
- w czwartek 27 grudnia w godzinach od 7.30 do 11.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-11-12 09:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 06 listopada 2018 roku w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Unisławiu odbyło się spotkanie edukacyjne, poświęcone kwestiom spadkowym. Wykład poprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka.
 
Podczas spotkania omówiono zasady spadkobrania, rodzaje testamentów oraz kwestie dotyczące zachowku. Powyższe zagadnienia omówiono ze szczególnym naciskiem na kwestie praktyczne. Następnie udzielono odpowiedzi na liczne zapytania uczestników.
 
Na koniec poinformowano uczestników szkolenia o możliwości skorzystania z darmowej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Unisławiu. Ponadto rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz omawianego zagadnienia.POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-10-30 09:00:00

Działania edukacyjne


W dniu 23 października 2018 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim. Wykład poprowadziła radca prawny Lidia Makarska.

Podczas spotkania omówiono zagrożenia w sieci na jakie młodzież może natrafić oraz jakie są skutki prawne z nimi związane.

Po wykładzie udzielono odpowiedzi na zapytania słuchaczy oraz rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz omawianych zagadnień.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-10-24 09:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 16 października 2018 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim. Wykład poprowadziła radca prawny Lidia Makarska.

Podczas spotkania omówiono temat zagrożenia w sieci oraz odpowiedzialność prawną młodzieży.

Po wykładzie udzielono odpowiedzi na zapytania słuchaczy oraz rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz omawianych zagadnień.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-13 08:52:30

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia


Jedną z form zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca nie ma statusu pracownika, a jego prawa i obowiązki regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawartej umowy zlecenia. Decydując się na zatrudnienie cywilnoprawne, warto znać swoje prawa i obowiązki. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione poniżej.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 09:00:00

Co warto wiedzieć o podziale nieruchomości rolnych i leśnych


O procedurze podziału nieruchomości rolnych i leśnych decyduje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.). W zależności od wystąpienia określonych w ustawie przesłanek, konieczne będzie uzyskanie decyzji administracyjnej lub też podziału obędzie się bez wydania stosowanego dokumentu. Wskazać tutaj należy, iż przeprowadzenia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości rolnej lub leśnej będzie miało miejsce , w przypadku gdy nieruchomości nie są położone na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, oraz gdy brak jest planu miejscowego, a nieruchomości nie są wykorzystywane na cele rolne i leśne.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-26 09:00:00

Szukasz sposobu na rozwiązanie konfliktu ? Wypróbuj mediacji


Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów międzyludzkich poprzez zawarcie ugody między stronami w obecności i przy pomocy mediatora. Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której neutralny i bezstronny mediator towarzyszy stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-04 09:00:00

Zagrożenia w sieci dla dzieci i młodzieży.


Jak wygląda życie bez Internetu? W dzisiejszych czasach coraz ciężej odpowiedzieć na to pytanie, bowiem nasze życie w znacznej mierze przeniosło się w świat wirtualny. Z Internetu korzystamy na co dzień poszukując informacji, rozrywki, komunikując się czy robiąc zakupy. Ale czy Internet to sama radość? Otóż nie. W jego otchłani kryje się wiele zagrożeń, na które szczególnie narażone są dzieci i młodzież.

Wirtualna rzeczywistość kryje w sobie liczne zagrożenia z niej płynące, do których w odniesieniu do najmłodszych użytkowników zaliczyć można w szczególności:
- niewłaściwe treści,
- cyberprzemoc,
- niebezpieczne kontakty,
- łamanie prawa,
- uzależnienie od Internetu,
- zakupy.POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-20 14:40:09

Rzeczy, które trzeba ustalić przed wysłaniem pozwu o rozwód


1. Orzekanie o winie

W pozwie powinniśmy się określić, żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie żony/ męża czy też pragniemy rozstać się bez orzekania o winie. Jest to dosyć kluczowa kwestia sprawy. Sąd nie jest związany oczywiście Naszym żądaniem lecz to co przeczyta Nasz małżonek, gdy już otrzyma pozew, determinuje dalszy przebieg rozwodu. Z Naszego doświadczenia wynika, iż druga strona często nie jest przygotowana emocjonalnie na zarzuty swojej drugiej połówki. Z reguły dowiaduje się nowych rzeczy na swój temat, prawdziwych bądź nie, co przyczynia się do jej samopoczucia podczas całej sprawy. Jeżeli uważasz, że małżonek naruszył jakikolwiek obowiązek małżeński, złóż pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lecz przygotuj się na udowodnienie swojej tezy w Sądzie.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:13:26

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Chełmiński, z siedzibą w Chełmnie (86-200) przy ul. Harcerskiej 1, starostwo@powiat-chelmno.pl.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 361 182