wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT CHEŁMIŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT CHEŁMIŃSKI
PUNKTY


POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-10-29 08:00:19

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego


W dniu 30 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza wiele zmian do porządku prawnego, które to zmiany mają za zadanie ochronę osób doznających przemocy w rodzinie. Ww. ustawa wprowadza największe od 10 lat zmiany w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-15 13:17:39

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje
o tymczasowym zawieszeniu działalności
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu chełmińskiego
w dniach od 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

W powyższym okresie usługi prawne będą świadczone telefonicznie według następującego harmonogramu:

poniedziałek
godz. 11.30 - 15.30 tel.: 791530803

wtorek
godz. 8.00 - 12.00 tel.: 537233391
godz. 12.00 - 16.00 tel.: 791530803

środa
godz. 7.30 - 11.30 tel.: 605659343
godz. 11.30 - 15.30 tel.: 791530803

czwartek
godz. 11.30 - 15.30 tel.: 791530803

piątek
godz. 7.30 - 11.30 tel.: 502284384
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 791530803

(7:30-15:30 , pn-pt)POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-12 09:15:12

Punkt NPP w Unisławiu nieczynny w dniach 24 i 31 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Unisławiu będzie nieczynny w dniach 24 grudnia 2019r. (wtorek) oraz 31 grudnia 2019r. (wtorek). POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-06 00:00:00

Spotkanie edukacyjne dla uczniów


W dniu 4 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej w Papowie Biskupim odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów III i IV klasy na temat "Będę świadkiem w sądzie". Spotkanie poprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka.
 POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-28 14:52:18

Warsztaty edukacyjne


W dniu 28 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Papowie Biskupim odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów klasy przedszkolnej „0” oraz klasy pierwszej i drugiej. Warsztaty poprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka.
 POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-25 00:00:00

Szkolenie dla gospodyń wiejskich


W dniu 21 listopada 2019r. odbyło się szkolenie dla Pań z koła gospodyń wiejskich z Papowa Biskupiego. Szkolenie poprowadziła radca prawny Lidia Makarska.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-24 00:00:00

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż w dniu 25 września 2019r. (środa) punkt NPP w Papowie Biskupim będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 27 września 2019r. (piatek) w godzinach od 7.30 do 11.30

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-17 00:00:00

Koszty mediacji w sprawach cywilnych


Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka kosztów związanych z poddaniem się mediacji przez strony w razie wystąpienia między nimi sporu w sprawach cywilnych.

Problematyka kosztów mediacji w sprawach cywilnych zawarta jest co do zasady w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019r., poz. 1460 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016r., poz. 921). Przepisy te dotyczą jednak tylko mediacji sądowej. Mediacja może jednak być również prowadzona na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami a mediatorem. W takim przypadku wynagrodzenie mediatora reguluje umowa zawarta między nim a stronami mediacji. Oczywiście można w takim przypadku posiłkowo stosować stawki określone w cyt. rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016r. ale nie jest to obowiązkowe i tylko od woli stron zależeć będzie wysokość wynagrodzenia mediatora.POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-08-22 00:00:00

Konsekwencje prawne jazdy po alkoholu


Nie ulega wątpliwości, że polskie przepisy prawa prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu traktują niezwykle restrykcyjnie – kierowca może otrzymać nie tylko wysoką grzywnę ale przede wszystkim sądy zwykle w tego typu sprawach orzekają zakaz orzekania pojazdów.

Niniejszy artykuł przybliży nie tylko kiedy jazda po wypiciu alkoholu jest karana, jakie kary przewiduje polski kodeks karny, kiedy warto ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania i jak wygląda kwestia samego prawa jazdy.
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 821 674