wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT CHEŁMIŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT CHEŁMIŃSKI
PUNKTY


POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-10 13:16:17

Warsztaty edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Unisławiu


W dniu 5 czerwca 2019r. w Zespole Szkół w Unisławiu odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów tej szkoły. Spotkanie poprowadził radca prawny Marek Szczechowski.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-05-20 09:02:44

Wykład dla młodzieży


W dniu 9 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim odbył się wykład edukacyjny pt. „Młodzież w Internecie - zagrożenia w Sieci oraz prawne aspekty funkcjonowania w wirtualnym świecie”. Wykład poprowadziła radca prawny Lidia Makarska.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-04-23 16:27:10

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 24 kwietnia 2019r. (środa) punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Papowie Biskupim będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 26 kwietnia 2019r. (piątek) w godzinach od 11.30 do 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-17 11:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Chełmnie w dniu 24 grudnia oraz 31 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać:
- w czwartek 20 grudnia w godzinach od 7.30 do 11.30,
- w czwartek 27 grudnia w godzinach od 7.30 do 11.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-11-12 09:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 06 listopada 2018 roku w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Unisławiu odbyło się spotkanie edukacyjne, poświęcone kwestiom spadkowym. Wykład poprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka.
 
Podczas spotkania omówiono zasady spadkobrania, rodzaje testamentów oraz kwestie dotyczące zachowku. Powyższe zagadnienia omówiono ze szczególnym naciskiem na kwestie praktyczne. Następnie udzielono odpowiedzi na liczne zapytania uczestników.
 
Na koniec poinformowano uczestników szkolenia o możliwości skorzystania z darmowej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Unisławiu. Ponadto rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz omawianego zagadnienia.POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-10-30 09:00:00

Działania edukacyjne


W dniu 23 października 2018 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim. Wykład poprowadziła radca prawny Lidia Makarska.

Podczas spotkania omówiono zagrożenia w sieci na jakie młodzież może natrafić oraz jakie są skutki prawne z nimi związane.

Po wykładzie udzielono odpowiedzi na zapytania słuchaczy oraz rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz omawianych zagadnień.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-10-24 09:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 16 października 2018 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim. Wykład poprowadziła radca prawny Lidia Makarska.

Podczas spotkania omówiono temat zagrożenia w sieci oraz odpowiedzialność prawną młodzieży.

Po wykładzie udzielono odpowiedzi na zapytania słuchaczy oraz rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz omawianych zagadnień.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-13 08:52:30

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia


Jedną z form zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca nie ma statusu pracownika, a jego prawa i obowiązki regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawartej umowy zlecenia. Decydując się na zatrudnienie cywilnoprawne, warto znać swoje prawa i obowiązki. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione poniżej.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 09:00:00

Co warto wiedzieć o podziale nieruchomości rolnych i leśnych


O procedurze podziału nieruchomości rolnych i leśnych decyduje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.). W zależności od wystąpienia określonych w ustawie przesłanek, konieczne będzie uzyskanie decyzji administracyjnej lub też podziału obędzie się bez wydania stosowanego dokumentu. Wskazać tutaj należy, iż przeprowadzenia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości rolnej lub leśnej będzie miało miejsce , w przypadku gdy nieruchomości nie są położone na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, oraz gdy brak jest planu miejscowego, a nieruchomości nie są wykorzystywane na cele rolne i leśne.
POWIAT CHEŁMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-26 09:00:00

Szukasz sposobu na rozwiązanie konfliktu ? Wypróbuj mediacji


Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów międzyludzkich poprzez zawarcie ugody między stronami w obecności i przy pomocy mediatora. Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której neutralny i bezstronny mediator towarzyszy stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 465 253