wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT TORUŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT TORUŃSKI
PUNKTY


POWIAT TORUŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-08-31 00:00:00

Spotkanie edukacyjne z seniorami w Klubie Seniora Szarotki w Turznie

POWIAT TORUŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-08-31 00:00:00

Spotkanie edukacyjne z członkami Koła Gospodyń Wiejskich i w Brzezinku

POWIAT TORUŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-07-23 00:00:00

Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia


Zgodnie z art. 29 ust. pkt 1 ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: jako ustawa zasiłkowa) zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. W pewnych jednak wypadkach prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także wtedy, gdy na dzień urodzenia dziecka kobieta nie była zatrudniona lub nie miała innego tytułu ubezpieczenia.

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka prawa do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zasiłkowej zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.
POWIAT TORUŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-06-22 00:00:00

Dyspozycja wkładem bankowym na wypadek śmierci


W punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich nierzadko spotykamy się z tematyką dziedziczenia po śmierci współmałżonka. W przypadku śmierci małżonka, który posiadał rachunek bankowy, współmałżonek dziedziczy na zasadach ogólnych. Prawa i obowiązki majątkowe wynikające z umowy rachunku bankowego przechodzą na spadkobierców, zgodnie art. 922 KC.
POWIAT TORUŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT TORUŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-14 18:56:59

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zmianie ulega forma udzielania poradnictwa obywatelskiego.

Porady będą udzielane telefonicznie lub e-mailowo od 16.03.2020r. do odwołania.
Aby się umówić, należy skontaktować się ze Starostwem.

Tel. (56) 662 88 10


POWIAT TORUŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-10 13:07:54

Zajęcia edukacyjne w szkołach

POWIAT TORUŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-03 00:00:00

UWAGA! Zmiana godzin pracy punktu poradnictwa obywatelskiego w Chełmży w dn.04.03.2020r.

POWIAT TORUŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-02-04 00:00:00

UWAGA! Zmiana godzin pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

POWIAT TORUŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-01-16 13:24:18

UWAGA! Zmiana godzin w dniu 21.01.2020r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 21 stycznia 2020r. (wtorek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Lubiczu Dolnym czynny będzie w godzinach od 11:30 do 15:30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych.    [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 530