POWIAT LIPNOWSKI Nowa Wieś
AKTUALNOŚCI
POWIAT LIPNOWSKI Nowa Wieś
PUNKTY


POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2019-06-05 12:51:17

Spotkanie edukacyjne


W dniu 4 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie odbyło się spotkanie edukacyjne z młodzieżą. Spotkanie poprowadził radca prawny Piotr Grzelak.
POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2019-05-28 10:29:27

Odrzucenie spadku - przyczyny i skutki


Śmierć spadkodawcy to moment, w którym spadkobiercy nabywają spadek. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Oznacza to, że spadkobierca może stać się właścicielem np. nieruchomości, ale jednocześnie także zobowiązanym do spłaty długów zaciągniętych przez spadkodawcę. Istnieją jednak prawne możliwości uniknięcia odpowiedzialności związanej ze spłatą wierzycieli spadkodawcy. Jak to zrobić? Otóż należy złożyć w określonym terminie oświadczenie o odrzuceniu spadku.
POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2019-04-30 14:23:46

Spotkanie z seniorami


W dniu 29.04.2019r. w Urzędzie Gminy w Bobrownikach odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami. Spotkanie przeprowadził radca prawny Piotr Grzelak.
POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2019-03-29 10:21:07

Spotkanie z radcą prawnym


W dniu 28 marca 2019r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Wykład poprowadził radca prawny Piotr Grzelak.
POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-09-13 10:00:00

Jak przekazać majątek bliskim ?


Warto zawczasu zastanowić się nad przekazaniem zgormadzonego majątku. W jaki sposób to zrobić? Istnieje kilka możliwości.

TESTAMNET

Jeśli chcemy żeby gromadzony przez nas majątek trafił do określonych osób dopiero po naszej śmierci warto rozważyć sporządzenie testamentu. Należy pamiętać, że wówczas oddziedziczone zostaną wszelkie dobra jakie będziemy posiadać w dniu śmierci. Warto również wiedzieć, że testamentem przekazujemy ogół majątku a nie konkretne rzeczy. Jeśli chcemy przekazać konkretną rzecz należy sporządzić tzw. zapis windykacyjny, o którym szerzej napiszemy w oddzielnym artykule.POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-08-31 11:53:43

Prawo odstąpienia od umowy


Najbardziej znaczącym uprawnieniem, jakie przyznaje konsumentowi Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy w tzw. czasie do namysłu (ang. right of withdrawal).
POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 09:00:00

Zapis windykacyjny


Zapis windykacyjny – co to takiego?

Na początku warto wyjaśnić, że z zapisem windykacyjnym mamy do czynienia na gruncie prawa spadkowego. Zapis windykacyjny umożliwia nam przekazanie w testamencie konkretnej rzeczy dla wybranej osoby. Przed wprowadzeniem rzeczonego zapisu taka możliwość nie istniała. Mimo to, często w testamentach „dzieliliśmy” nasz majątek wskazując, że określoną rzecz przeznaczamy jednej, a inną drugiej osobie. Nie miało to jednak większego znaczenia, gdyż w takiej sytuacji obie osoby były uważane za spadkobierców dziedziczących wspólnie cały spadek. W praktyce oznaczało to, że po śmierci spadkodawcy nie stawaliśmy się właścicielami zapisanej rzeczy. Należało przeprowadzić sprawę spadkową, a następnie dokonać tzw. działu spadku, w którym pozostawiony majątek był dopiero dzielony. Wówczas decydowaliśmy, co komu przypadnie. Jeśli nie było zgodności, sprawa mogła trwać latami. Zapis windykacyjny powoduje, że już z chwilą śmierci spadkodawcy stajemy się właścicielami zapisanej rzeczy. Oczywiście należy udać się do Sądu lub notariusza, aby uzyskać stwierdzenie nabycia tej rzeczy, ale to już wystarczy, żeby zapisana w testamencie rzecz stała się naszą własnością.POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-07-06 09:00:00

Rozwód


Rozwód – z winą czy bez, co z dziećmi, mieszkaniem, alimentami, podziałem majątku? Jak sporządzić pozew do Sądu, ile kosztuje sprawa czy korzystać z pomocy prawnika? Takie pytania pojawiają się najczęściej w obliczu czekającej nas sprawy rozwodowej. W niniejszym artykule postaram się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania co mam nadzieję ułatwi podjęcie odpowiednich decyzji.POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-06-18 09:00:21

Spotkanie z radcą prawnym


W ramach działań edukacyjnych w Powiecie Lipnowskim, w dniu 13.06.2018 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół w Radomicach. Spotkanie poprowadził radca prawny Piotr Grzelak. Tematem zajęć była nieodpłatna pomoc prawna, zawody prawnicze, odpowiedzialność cywilna i karna młodzieży, prawo w Internecie, dyskusja.
POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-06-14 09:00:00

ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE NA DZIECI


ALIMENTY - CO TO TAKIEGO?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego otrzymania i wychowania (art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm.). Oznacza to więc, że rodzice mają obowiązek pomocy dziecku od czasu jego narodzin do usamodzielnienia się. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprawowanie pieczy nad dzieckiem wyłącznie przez jednego z rodziców jest spowodowane orzeczonym rozwodem, rozpadem związku partnerskiego, czy po prostu brakiem zainteresowania dzieckiem przez rodzica, który nigdy nie był w trwałym związku z matką/ojcem małoletniego.   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 410 424