POWIAT LIPNOWSKI Nowa Wieś
AKTUALNOŚCI
POWIAT LIPNOWSKI Nowa Wieś
PUNKTY


POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2019-03-29 10:21:07

Spotkanie z radcą prawnym


W dniu 28 marca 2019r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Wykład poprowadził radca prawny Piotr Grzelak.
POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-09-13 10:00:00

Jak przekazać majątek bliskim ?


Warto zawczasu zastanowić się nad przekazaniem zgormadzonego majątku. W jaki sposób to zrobić? Istnieje kilka możliwości.

TESTAMNET

Jeśli chcemy żeby gromadzony przez nas majątek trafił do określonych osób dopiero po naszej śmierci warto rozważyć sporządzenie testamentu. Należy pamiętać, że wówczas oddziedziczone zostaną wszelkie dobra jakie będziemy posiadać w dniu śmierci. Warto również wiedzieć, że testamentem przekazujemy ogół majątku a nie konkretne rzeczy. Jeśli chcemy przekazać konkretną rzecz należy sporządzić tzw. zapis windykacyjny, o którym szerzej napiszemy w oddzielnym artykule.POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-08-31 11:53:43

Prawo odstąpienia od umowy


Najbardziej znaczącym uprawnieniem, jakie przyznaje konsumentowi Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy w tzw. czasie do namysłu (ang. right of withdrawal).
POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 09:00:00

Zapis windykacyjny


Zapis windykacyjny – co to takiego?

Na początku warto wyjaśnić, że z zapisem windykacyjnym mamy do czynienia na gruncie prawa spadkowego. Zapis windykacyjny umożliwia nam przekazanie w testamencie konkretnej rzeczy dla wybranej osoby. Przed wprowadzeniem rzeczonego zapisu taka możliwość nie istniała. Mimo to, często w testamentach „dzieliliśmy” nasz majątek wskazując, że określoną rzecz przeznaczamy jednej, a inną drugiej osobie. Nie miało to jednak większego znaczenia, gdyż w takiej sytuacji obie osoby były uważane za spadkobierców dziedziczących wspólnie cały spadek. W praktyce oznaczało to, że po śmierci spadkodawcy nie stawaliśmy się właścicielami zapisanej rzeczy. Należało przeprowadzić sprawę spadkową, a następnie dokonać tzw. działu spadku, w którym pozostawiony majątek był dopiero dzielony. Wówczas decydowaliśmy, co komu przypadnie. Jeśli nie było zgodności, sprawa mogła trwać latami. Zapis windykacyjny powoduje, że już z chwilą śmierci spadkodawcy stajemy się właścicielami zapisanej rzeczy. Oczywiście należy udać się do Sądu lub notariusza, aby uzyskać stwierdzenie nabycia tej rzeczy, ale to już wystarczy, żeby zapisana w testamencie rzecz stała się naszą własnością.POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-07-06 09:00:00

Rozwód


Rozwód – z winą czy bez, co z dziećmi, mieszkaniem, alimentami, podziałem majątku? Jak sporządzić pozew do Sądu, ile kosztuje sprawa czy korzystać z pomocy prawnika? Takie pytania pojawiają się najczęściej w obliczu czekającej nas sprawy rozwodowej. W niniejszym artykule postaram się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania co mam nadzieję ułatwi podjęcie odpowiednich decyzji.POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-06-18 09:00:21

Spotkanie z radcą prawnym


W ramach działań edukacyjnych w Powiecie Lipnowskim, w dniu 13.06.2018 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół w Radomicach. Spotkanie poprowadził radca prawny Piotr Grzelak. Tematem zajęć była nieodpłatna pomoc prawna, zawody prawnicze, odpowiedzialność cywilna i karna młodzieży, prawo w Internecie, dyskusja.
POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-06-14 09:00:00

ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE NA DZIECI


ALIMENTY - CO TO TAKIEGO?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego otrzymania i wychowania (art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm.). Oznacza to więc, że rodzice mają obowiązek pomocy dziecku od czasu jego narodzin do usamodzielnienia się. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprawowanie pieczy nad dzieckiem wyłącznie przez jednego z rodziców jest spowodowane orzeczonym rozwodem, rozpadem związku partnerskiego, czy po prostu brakiem zainteresowania dzieckiem przez rodzica, który nigdy nie był w trwałym związku z matką/ojcem małoletniego.POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 11:59:44

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lipnie jest: Starosta Lipnowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 10B .
 
W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Lipnie za pomocą adresu e-mail: iod@lipnowski.powiat.pl lub telefonicznie pod numerem 54 288 66 39.POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-04-26 08:22:13

Działania edukacyjne


W ramach działań edukacyjnych w Powiecie Lipnowskim w dniu 24.04.2018 roku odbyło się spotkanie z młodzieżą w SP w Wichowie. Spotkanie poprowadził radca prawny Piotr Grzelak. Tematem zajęć była m.in. Nieodpłatna Pomoc Prawna, zawody prawnicze oraz prawo w Internecie. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i przebiegało w miłej atmosferze. Ponadto udzielano odpowiedzi na indywidualne pytania słuchaczy.
POWIAT LIPNOWSKI - Nowa Wies AKTUALNOŚCI - 2018-04-07 12:25:51

Akt poświadczenia dziedziczenia


 Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza stanowi alternatywną, wobec postępowania sądowego, formę stwierdzenia nabycia praw do spadku i ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Na mocy art. 1025§1 kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.
   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 361 122