wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT NOWOMIEJSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT NOWOMIEJSKI
PUNKTY


POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2020-01-01 00:00:00

Nieodpłatna pomoc prawna 2020


Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla powiatu nowomiejskiego.POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-12 12:00:09

Warsztaty edukacyjne dla Wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie


W dniu 11 grudnia 2019 r. w Domu Dziecka w Pacółtowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla wychowanków tejże Placówki. Spotkanie poprowadziła radca prawny Natalia Górska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-08 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 4 listopada 2019r. w Klubie Rękodzieła Artystycznego "Pętelka" odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Małgorzata Koszewska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-31 00:00:00

Warsztaty edukacyjne


W dniu 28 października 2019r. w Klubie Rękodzieła Artystycznego "Pętelka" odbyły się warsztaty edukacyjne. Warsztaty poprowadziła radca prawny Małgorzata Koszewska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-30 00:00:00

NAWIĄZANIE I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY


Podmioty stosunku pracy

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Dotyczy to również pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów.
 
Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnieW terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-23 10:32:33

Szkolenie edukacyjne


W dniu 21 października 2019r. w Grodzicznie odbyło się szkolenie edukacyjne dla osób powyżej 60 roku życia. Tematem szkolenia było: Niezbędne informacje dla osób poszukujących pomocy prawnej”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-16 14:41:06

Spotkanie edukacyjne


W dniu 14 października 2019r. w Mszanowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska. Tematem spotkania było: „Mediacja w sprawach cywilnych i rodzinnych” oraz „Prawa konsumenta”.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-01 14:16:02

Warsztaty edukacyjne dla seniorów


W dniu 30 września 2019r. w Mszanowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Tematem warsztatów było: „Jak przekazać swój majątek dzieciom lub innym osobom. Instytucja zachowku.” Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-24 11:59:26

Szkolenie edukacyjne


W dniu 23 września 2019r. w Mszanowie odbyło się szkolenie edukacyjne dla osób powyżej 60 roku życia. Tematem szkolenia były: „Niezbędne informacje dla osób poszukujących pomocy prawnej”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-23 10:48:07

Ważne informacje


Informujemy, że w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, prowadzonym przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe Brusy, dodatkowo udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna w dniach 24 września 2019 r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 18.00.
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 520