wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT NOWOMIEJSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT NOWOMIEJSKI
PUNKTY


POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-16 14:41:06

Spotkanie edukacyjne


W dniu 14 października 2019r. w Mszanowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska. Tematem spotkania było: „Mediacja w sprawach cywilnych i rodzinnych” oraz „Prawa konsumenta”.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-01 14:16:02

Warsztaty edukacyjne dla seniorów


W dniu 30 września 2019r. w Mszanowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Tematem warsztatów było: „Jak przekazać swój majątek dzieciom lub innym osobom. Instytucja zachowku.” Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-24 11:59:26

Szkolenie edukacyjne


W dniu 23 września 2019r. w Mszanowie odbyło się szkolenie edukacyjne dla osób powyżej 60 roku życia. Tematem szkolenia były: „Niezbędne informacje dla osób poszukujących pomocy prawnej”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-23 10:48:07

Ważne informacje


Informujemy, że w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, prowadzonym przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe Brusy, dodatkowo udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna w dniach 24 września 2019 r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 18.00.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-10 00:00:00

Konsekwencje jazdy po alkoholu - aspekty prawne


Nie ulega wątpliwości, że polskie przepisy prawa prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu traktują niezwykle restrykcyjnie – kierowca może otrzymać nie tylko wysoką grzywnę ale przede wszystkim sądy zwykle w tego typu sprawach orzekają zakaz orzekania pojazdów. Niniejszy artykuł przybliży nie tylko kiedy jazda po wypiciu alkoholu jest karana, jakie kary przewiduje polski kodeks karny, kiedy warto ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania i jak wygląda kwestia samego prawa jazdy.POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-10 12:30:33

Niezbędnik dla osób poszukujących pomocy prawnej. Adwokat, radca prawny, prawnik – różnice.


Czy radca prawny może występować przed sądem?”, „Czy radca prawny może być obrońcą w sprawie karnej?”, „Czy radca prawny zostaje kiedyś adwokatem?”. Wielu radców prawnych i aplikantów radcowskich na co dzień spotyka się z tymi pytaniami. Świadczą one o tym, jak trudno potencjalnym klientom odnaleźć się w prawniczym świecie.

O ile wszyscy wiedza kim jest prawnik, to mało kto jednak potrafi podać różnicę pomiędzy prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym , a niekiedy i notariuszem. Nazwy tych zawodów są często używane zamiennie, co jest w wielu przypadkach błędem.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-11-15 00:00:00

Działania edukacyjne w Mszanowie


W dniu 8 listopada 2018 r. w Mszanowie odbyło się spotkanie edukacyjne
z seniorami należącymi do tzw. Koła Seniorów w Mszanowie.

 Na spotkaniu omówiono temat testamentu, w szczególności jego rodzaje oraz jak sporządzić ważny testament. Ponadto poruszono temat spadkobrania, a więc jak najkorzystniej rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Wykład poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników dotyczące tematu spotkania.
 POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-11-09 11:51:48

CZY RODZICE ODPOWIADAJĄ ZA DŁUGI SWOICH DOROSŁYCH DZIECI?


Czytając Biblię dowiadujemy się m.in., że „syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca ani ojciec - za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie” (Ez 18, 20). Wobec ponad tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce, do której przywiązana jest większość obywateli naszego kraju, należałoby spodziewać się, że przesłanie Pisma Świętego wyrażone w przywołanym fragmencie Księgi Ezechiela trwale odcisnęło się w naszej świadomości - i to niezależnie od stanu prawnego obowiązującego w Polsce w danym momencie jej burzliwej historii.

 
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-10-25 07:54:55

Działania edukacyjne w Mszanowie


W dniu 22 października 2018 r. zostało przeprowadzone spotkanie edukacyjne w Mszanowie (pow. nowomiejski) z seniorami. Prelekcję poprowadziła r.pr. Anna Licznerska. W trakcie spotkania omówiono tematykę "Upadłość konsumencka", rozdano materiały ZTN dotyczące upadłości konsumenckiej oraz ulotki z informacją o nieodpłatnej pomocy prawnej. Następnie odpowiadano na pytania prawne uczestników spotkania dotyczące zarówno tematu wykładu jak i różnych dziedzin prawa.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-19 12:09:51

Działania edukacyjne w Nowym Grodzicznie


W dniu 17 września 2018 r. w Nowym Grodzicznie odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami. Zajęcia poprowadziła r.pr. Anna Licznerska. Tematem spotkania było zagadnienie "Upadłość konsumencka - czym jest, konsekwencje ogłoszenia upadłości, kto i kiedy może złożyć wniosek." Na koniec zostały rozdane ulotki dotyczące ww. zagadnienia wraz z informacją o lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie nowomiejskim.
   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 524 910