wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT NOWOMIEJSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT NOWOMIEJSKI
PUNKTY


POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-08 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 4 listopada 2019r. w Klubie Rękodzieła Artystycznego "Pętelka" odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Małgorzata Koszewska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-31 00:00:00

Warsztaty edukacyjne


W dniu 28 października 2019r. w Klubie Rękodzieła Artystycznego "Pętelka" odbyły się warsztaty edukacyjne. Warsztaty poprowadziła radca prawny Małgorzata Koszewska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-30 00:00:00

NAWIĄZANIE I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY


Podmioty stosunku pracy

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Dotyczy to również pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów.
 
Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnieW terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-23 10:32:33

Szkolenie edukacyjne


W dniu 21 października 2019r. w Grodzicznie odbyło się szkolenie edukacyjne dla osób powyżej 60 roku życia. Tematem szkolenia było: Niezbędne informacje dla osób poszukujących pomocy prawnej”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-16 14:41:06

Spotkanie edukacyjne


W dniu 14 października 2019r. w Mszanowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska. Tematem spotkania było: „Mediacja w sprawach cywilnych i rodzinnych” oraz „Prawa konsumenta”.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-01 14:16:02

Warsztaty edukacyjne dla seniorów


W dniu 30 września 2019r. w Mszanowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Tematem warsztatów było: „Jak przekazać swój majątek dzieciom lub innym osobom. Instytucja zachowku.” Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-24 11:59:26

Szkolenie edukacyjne


W dniu 23 września 2019r. w Mszanowie odbyło się szkolenie edukacyjne dla osób powyżej 60 roku życia. Tematem szkolenia były: „Niezbędne informacje dla osób poszukujących pomocy prawnej”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-23 10:48:07

Ważne informacje


Informujemy, że w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, prowadzonym przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe Brusy, dodatkowo udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna w dniach 24 września 2019 r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 18.00.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-10 00:00:00

Konsekwencje jazdy po alkoholu - aspekty prawne


Nie ulega wątpliwości, że polskie przepisy prawa prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu traktują niezwykle restrykcyjnie – kierowca może otrzymać nie tylko wysoką grzywnę ale przede wszystkim sądy zwykle w tego typu sprawach orzekają zakaz orzekania pojazdów. Niniejszy artykuł przybliży nie tylko kiedy jazda po wypiciu alkoholu jest karana, jakie kary przewiduje polski kodeks karny, kiedy warto ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania i jak wygląda kwestia samego prawa jazdy.POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-10 12:30:33

Niezbędnik dla osób poszukujących pomocy prawnej. Adwokat, radca prawny, prawnik – różnice.


Czy radca prawny może występować przed sądem?”, „Czy radca prawny może być obrońcą w sprawie karnej?”, „Czy radca prawny zostaje kiedyś adwokatem?”. Wielu radców prawnych i aplikantów radcowskich na co dzień spotyka się z tymi pytaniami. Świadczą one o tym, jak trudno potencjalnym klientom odnaleźć się w prawniczym świecie.

O ile wszyscy wiedza kim jest prawnik, to mało kto jednak potrafi podać różnicę pomiędzy prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym , a niekiedy i notariuszem. Nazwy tych zawodów są często używane zamiennie, co jest w wielu przypadkach błędem.
   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 568 070