wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT OSTRÓDZKI Ostróda
AKTUALNOŚCI
POWIAT OSTRÓDZKI Ostróda
PUNKTY


POWIAT OSTRÓDZKI - Ostroda AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 12:07:32

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2018


Szanowni Państwo

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu OstródzkiegoPOWIAT OSTRÓDZKI - Ostroda AKTUALNOŚCI - 2017-12-15 13:27:30

Umowa zawarta pod wpływem błędu?


      Coraz częściej pojawiają się firmy, których nazwy wprowadzają konsumentów w błąd. Najwięcej takich przykładów można znaleźć w branży telekomunikacyjnej. Scenariusz rozmowy pracowników takich firm z konsumentami jest w większości przypadków podobny. Abonent obsługiwany przez jedną z największych firm telekomunikacyjnych odbiera telefon. Podczas krótkiej rozmowy konsultant podający się za pracownika danej firmy informuje, iż w najbliższym czasie abonent musi przedłużyć umowę. Proponuje, iż do domu abonenta dostarczona zostanie umowa za pośrednictwem kuriera. Gdy abonent zgodzi się na podpisanie umowy, w jego drzwiach zjawia się kurier, umowa szybko zostaje podpisana, a za miesiąc przychodzą dwie faktury za dwie identyczne usługi: dotychczasowa oraz dotycząca nowo rozpoczętej usługi. Co zrobić w takiej sytuacji? 
POWIAT OSTRÓDZKI - Ostroda AKTUALNOŚCI - 2017-11-07 11:24:42

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ostródzie, będzie czynny dnia 8 listopada (środa) w godz. 09:00 - 11:00, natomiast 10 listopada (piątek) w godz. 09:00 - 15:00. POWIAT OSTRÓDZKI - Ostroda AKTUALNOŚCI - 2017-10-23 15:28:33

Niższy wiek emerytalny i nowy sposób waloryzacji świadczeń.


-Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego wprowadzone ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).
-Od 1 października 2017 r. przywraca powszechny wiek emerytalny sprzed 1 stycznia 2013 r., wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.
-Prawo do emerytury uzyskają więc automatycznie wszystkie kobiety, które będą wtedy w wieku między 60 lat a 61 lat i 4 miesiące, i mężczyźni w wieku między 65 lat a 66 lat i 4 miesiące.
-Ponadto nowelizacja z 16 listopada 2016 r.
-likwiduje emerytury częściowe,
-przywraca gwarancję najniższego świadczenia emerytalnego uzależnionego od osiągnięcia odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego,
-przywraca sędziom i prokuratorom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 65 lat, niezależnie od płci.


POWIAT OSTRÓDZKI - Ostroda AKTUALNOŚCI - 2017-07-17 12:42:18

Szkoda na osobie i związane z nią roszczenia niemajątkowe poszkodowanego


Pojęcie zadośćuczynienia w praktyce mylone jest z tzw. odszkodowaniem. Podstawową różnicą między tymi roszczeniami jest to, iż pierwsze z nich dotyczy krzywdy, a drugie szkody. Szkodę można wyrządzić zarówno w rzeczach, jak i na osobie. Natomiast krzywdę można wyrządzić tylko osobie. Kolejną istotną różnicą jest to, iż szkoda jest wymierna tj. ma wartość pieniężną możliwą do jej dokładnego określenia. Tymczasem krzywda jest zawsze niewymierna. 
POWIAT OSTRÓDZKI - Ostroda AKTUALNOŚCI - 2017-06-05 11:03:48

Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Ostródzie.


W dniu 19 maja 2017 roku odbyło się spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Ostródzie na temat praw konsumentów w przypadku zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, zwłaszcza prawa do odstąpienia od umowy. Adresatami byli słuchacze Uniwersytetu tj. osoby starsze.
Prelekcje przeprowadziła radca prawny Małgorzata Połubińska.  
POWIAT OSTRÓDZKI - Ostroda AKTUALNOŚCI - 2017-06-01 10:44:16

Działania edukacyjne w Morągu


W dniu 29.05.2017 w ramach działań edukacyjnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Morągu odbyło się szkolenie dla pracowników tych placówek w zakresie ich praw i obowiązków (głównie zawodowych) w relacjach z podopiecznymi tych placówek, którymi są głównie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wynikającej z upośledzenia intelektualnego. Spotkanie przeprowadził prawnik Piotr Grobis. 
POWIAT OSTRÓDZKI - Ostroda AKTUALNOŚCI - 2017-05-26 08:00:00

Polecamy artykuł P. r.pr. Marty Wilkońskiej na temat: " Mitów prawnych związanych z dziedziczeniem", czyli fałszywych i nie do końca prawdziwych stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej.


„Prawo cywilne jest prawem życia codziennego” (A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 15). Przeciętny człowiek niemalże każdego dnia wchodzi w liczne relacje cywilnoprawne z innymi podmiotami.

Przeważnie jednak nie uświadamia sobie doniosłości prawnej swojego postępowania, a nawet nie przywiązuje do niej jakiejkolwiek wagi. Z punktu widzenia życia codziennego najpewniej tylko nieliczni, kupując bilet na tramwaj, myślą o tym, że właśnie zawierają umowę sprzedaży. Prawdopodobnie jeszcze mniej osób, wsiadając do tramwaju i kasując bilet, świadomie zawiera umowę przewozu.

Chociaż ludzie nieustannie, w sposób nie w pełni uświadomiony, uczestniczą w obrocie prawnym (co ciekawe – przeważnie postępując przy tym w sposób zgodny z przepisami ustaw, których jednak de facto nie znają albo znają je fragmentarycznie), przeciętny „nieprawnik” tylko wyjątkowo dostrzega potrzebę ujęcia swojej sytuacji życiowej w ramy konkretnych norm prawnych i poszukuje w tym zakresie odpowiedzi czy wskazówki.

Niewątpliwie jedną z takich nadzwyczajnych okoliczności, które skłaniają ludzi do świadomego ujęcia własnego życia w kategorie prawne, jest nieuchronność przemijania. Dlatego z natury rzeczy zdecydowana większość osób albo już zetknęła się w jakimś stopniu z prawem spadkowym albo się z nim dopiero zetknie. W związku z tym w świadomości społecznej funkcjonuje wiele twierdzeń na temat dziedziczenia, łączących w sobie elementy prawdy, uproszczeńi przekłamań. Poniżej niektóre z nich.POWIAT OSTRÓDZKI - Ostroda AKTUALNOŚCI - 2017-05-05 14:46:37

Zmiany w terminach odwołania do sądu pracy.


Istotne zmiany zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców przynosi nowela art. 264 kodeksu pracy, która wydłuża i ujednolica terminy wnoszenia odwołania do sądu w sprawach dotyczących ustania stosunku pracy.  POWIAT OSTRÓDZKI - Ostroda AKTUALNOŚCI - 2017-04-12 11:00:00

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ostródzie w dniu 8 czerwca będzie czynny w godzinach  11.30 – 15.30.

Zapraszamy do skorzystania z darmowych porad!
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 556