wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT RADZIEJOWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT RADZIEJOWSKI
PUNKTY


POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-11-03 08:13:29

Wznowienie punktu nieodpłatnych porad prawnych w Dobre


Można ponownie skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych na miejscu w miejscowości Dobre. 
POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-10-30 12:42:41

Uprawnienia przysługujące konsumentowi na podstawie zawartej umowy „kupna-sprzedaży” - rękojmia


Umowy „kupna-sprzedaży” należą obecnie do jednych z najczęściej zawieranych typów umów cywilnoprawnych istniejących w obrocie pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem, szczególnie w przypadku sprzedaży świadczonych poprzez drogę elektroniczną, czyli tzw. umów zawieranych na odległość.

Niejednokrotnie dopiero po zakupie określonych rzeczy okazuje się, że nabyty towar nie spełnia naszych oczekiwań lub posiada jakąś wadę. To właśnie w takich przypadkach przychodzą nam z pomocą zapisy zawarte w ustawie o prawach konsumenta, które odsyłają bezpośrednio do przepisów zawartych w kodeksie cywilnym w tytule XII, dział II dotyczących rękojmi.

POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-10-30 08:02:24

Dodatek specjalny dla pracowników samorządowych.


W sprawie uprawnienia do dodatku specjalnego dla pracowników samorządowych zastosowanie mają przede wszystkim przepisy :

1) ustawy z dnia 21 listop+ada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 r.,
poz. 1282),

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z 2018 r., poz. 936 ze zm.) ,

3) Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych .
POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-10-12 12:44:56

Zamknięcie punktu Dobre do odwołania


Porady zdalne do odwołania.


POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-09-15 07:57:57

UWAGA! Zmiana dyżuru w punkcie nieodpłatnych porad prawnych w Dobrem

POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-08-31 12:19:10

Harmonogram udzielania porad w punkcie NPP w Topólce we wrześniu 2020r.

POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-08-31 00:00:00

UWAGA! Zmiana dyżuru w punkcie nieodpłatnych porad prawnych w Dobrem

POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-08-17 00:00:00

UWAGA! Zmiana dyżuru w punkcie nieodpłatnych porad prawnych w Dobrem

POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-07-28 13:46:12

UWAGA! Zmiana dyżuru w punkcie nieodpłatnych porad prawnych w Piotrkowie Kujawskim

POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-07-28 00:00:00

Harmonogram udzielania porad w punkcie NPP w Topólce w sierpniu 2020r.

   [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 525