POWIAT RADZIEJOWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT RADZIEJOWSKI
PUNKTY


POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-04-12 10:24:59

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż w dniach 17 kwietnia 2019r. (środa) i 24 kwietnia 2019r. (środa) Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Topólce będzie nieczyny. 

POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-03-21 10:47:36

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż w dniu 27 marca 2019r. (środa) punkt NPP w Topólce będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać 28 marca 2019r. (czwartek) w godzinach od 7.15 do 11.15. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-02-07 08:49:36

Uwaga ! Zmiana godzin w lutym 2019 r.


Szanowni Państwo !

Informujemy, iż w miesiącu lutym 2019 r. punkt NPP w Topólce będzie czynny w następujących godzinach:

- 13 lutego (środa) od 7.30 do 12.00,
- 20 lutego (środa) od 7.30 do 11.00,
- 27 lutego (środa) nieczynne

Z porad będzie można skorzystać również w dniu 18 lutego 2019 r. w godzinach od 11.00 do 15.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-20 14:32:40

Szkolenie edukacyjne


W dniu 20 grudnia 2018 r. w Społecznej Branżowej Szkole I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim odbyło się szkolenie edukacyjne. Wykład poprowadziła adwokat Anna Walczak.

Podczas spotkania omówiono istotę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz najczęstsze problemy prawne w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Piotrkowie Kujawskim.

Po wykładzie udzielono odpowiedzi na zapytania słuchaczy oraz rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.
POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-17 12:39:33

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Bytoniu w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 
Z porad będzie można skorzystać w piątek 21 grudnia 2018 r. w godzinach 12.00 - 16.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad. 
POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-14 11:23:56

Jakie obowiązki wobec konsumentów ma przedsiębiorca?


Bardzo często kupujemy przez internet, telefon, przychodzą do Naszych domów przedstawiciele różnych firm oferując swoje usługi czy też produkty. Takie osoby są zobowiązane przez prawo do informowania Nas jako konsumentów o naszych prawach i obowiązkach w jasny i zrozumiały dla Nas sposób.
POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-23 15:00:00

Umowa dożywocia, czyli co to jest i jakie są jej konsekwencje prawne


Przez umowę dożywocia właściciel nieruchomości, którym zazwyczaj jest osoba starsza – dożywotnik (zbywca), przekazuje w formie aktu notarialnego swoje mieszkanie w zamian za to, że osoba ta będzie opiekowała się i pielęgnowała dożywotnika. Zaś opiekun, który określany jest mianem nabywcy nie może odsprzedać czy przekazać innej osobie uzyskanego w ten sposób prawa za życia dożywotnika. Natomiast po śmierci dożywotnika nabywca może swobodnie dysponować uzyskanym prawem, gdyż nieruchomość stanowi jego własność. Zbywcą nieruchomości na podstawie umowy dożywocia może być tylko osoba fizyczna.
POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-25 10:00:00

Zaliczki, zadatki i kary umowne


Zaliczka i zadatek dwa słowa rozpoczynające się na „z” brzmią podobnie i często są ze sobą mylone, choć ich charakter i funkcja są odmienne. Podpisując umowę chcemy zabezpieczyć się na wypadek jej niewykonania przez drugą stronę. Warto przyjrzeć się jaka jest między nimi różnica, by nie popełnić „kosztownego” dla nas błędu.POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-04 14:00:00

Terminy odwołań do sądu pracy - zmiany


Istotne zmiany zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców przynosi nowela art. 264 kodeksu pracy, która wydłuża i ujednolica terminy wnoszenia odwołania do sądu w sprawach dotyczących ustania stosunku pracy.  POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-06 13:00:00

Umowa darowizny - najistotniejsze informacje


Umowa darowizny polega na nieodpłatnym przekazaniu przez darczyńcę, innej osobie – (obdarowanemu) części majątku, określonych środków pieniężnych, co powoduje do wzbogacenia się osoby obdarowanej. Forma zawarcia umowy darowizny to zazwyczaj forma pisemna. Jednakże w formie aktu notarialnego musi być sporządzona umowa darowizny własności i użyłkowania wieczystego nieruchomości, a także praw spółdzielczych.   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 361 163