POWIAT RADZIEJOWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT RADZIEJOWSKI
PUNKTY


POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-14 11:23:56

Jakie obowiązki wobec konsumentów ma przedsiębiorca?


Bardzo często kupujemy przez internet, telefon, przychodzą do Naszych domów przedstawiciele różnych firm oferując swoje usługi czy też produkty. Takie osoby są zobowiązane przez prawo do informowania Nas jako konsumentów o naszych prawach i obowiązkach w jasny i zrozumiały dla Nas sposób.
POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 11:22:09

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
AdministratoremPaństwa danych osobowych jest: Starosta Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów,      e-mail: powiat@radziejow.pl, tel: 54 285 3553.
 
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail, iod@radziejow.pl.POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-05 09:23:07

Upadłość konsumencka szansą na umorzenie długów


Wielokrotnie w mojej pracy zawodowej spotykam się z pytaniem co robić, gdy wpadnie się w długi, których nie jest się w stanie spłacić. Zdarza się, że zmuszeni sytuacją życiową, pozaciągamy pożyczki i kredyty w bankach, SKOK-ach lub tzw. „chwilówkach”, a później nie możemy znaleźć wyjścia z sytuacji nękani wezwaniami do zapłaty, pismami od komorników bądź nawet telefonami.POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-12-15 14:03:26

Cesja (przelew) wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym (BTE) a zarzut przedawnienia roszczenia


Kilka słów o bankowym tytule egzekucyjnym

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie BTE) to specjalny, pozasądowy tytuł egzekucyjny, stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności wobec banku. Bankowy tytuł egzekucyjny mógł zostać wystawiony na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych i stanowił podstawę prowadzenia egzekucji cywilnej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd badał BTE tylko pod względem formalnym, bez wnikania w kwestie merytoryczne. W razie stwierdzenia formalnej poprawności BTE, sąd nadawał mu klauzulę wykonalności (zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego w ciągu trzech dni od złożenia przez bank stosownego wniosku, choć oczywiście realia były inne). W związku z tym, konstrukcja BTE, umożliwiająca uproszczony sposób dochodzenia roszczeń, była dla banków dużym uprzywilejowaniem.
POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-08-29 11:44:19

W 2017 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie


Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto.

Zmieniły się także zasady wynagradzania osób pracujących na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług.

W 2017 roku płaca minimalna wzrosła o 150 zł dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i wynosi 2000 zł brutto. To znaczy, że pracownicy, dotychczas najmniej zarabiający, mogą liczyć na pensję w wysokości 1459 zł "na rękę". POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-06-20 14:17:04

Bezpieczeństwo i ochrona dóbr osobistych w sieci.


W dniu 14.06.2017 roku odbyło się spotkanie w ramach programu edukacji prawnej realizowanego przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe w LO im. Władysława Łokietka w Radziejowie. Prelekcje poprowadziła  Adwokat Anna Walczak. Tematem zajęć było bezpieczeństwo i ochrona dóbr osobistych w sieci.  Problematyka ta spotkała się z żywym zainteresowaniem nastolatków, którzy przyznawali że wciąż brakuje wiedzy na temat skutków nieostrożnego postepowania w internecieMłodzież poznała ideę nieodpłatnych porad prawnych, została również poinformowana o karierze prawniczej w Polsce. Zostały rozdane materiały edukacyjne dla uczniów. 

 
POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-06-14 13:06:48

Regulamin pracy


Zgodnie z nowym art. 104 k.p. obowiązek wprowadzenia regulaminu dotyczy pracodawcy zatrudniającego ponad 50 pracowników, dobrowolność dotyczy tego, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników, chyba że kwestie te już reguluje układ zbiorowy pracy. Natomiast pracodawca zatrudniający więcej niż 20 i mniej niż 50 pracowników tworzy regulamin pracy na wniosek zakładowej organizacji związkowej, chyba że kwestie te już reguluje układ zbiorowy.POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-05-10 13:35:05

Działanie edukacyjne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej


W ramach działań edukacyjnych w powiecie radziejowskim, w dniu 27.04.2017r. odbyło się spotkanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Spotkanie, które poprowadził prawnik Radosław Robiński było adresowane dla seniorów. Tematyką zajęć było prawo konsumenta i najem lokali. Podczas szkolenia omówione zostały również wybrane zagadnienia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, takie jak: przyjęcie do domu pomocy społecznej. Wspomniano także komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna, w jakich sytuacjach można z niej skorzystać oraz gdzie można uzyskać taką pomoc. By przybliżyć zagadnienie prawnik omówił kilka problemów, z jakimi spotkał się w swojej zawodowej karierze.Uczestnicy spotkania otrzymali ulotki oraz broszury. 
POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-04-11 10:00:00

Co zrobić, gdy nie kwalifikujesz się na nieodpłatną pomoc prawną?


Przypominamy Państwu, co można zrobić, gdy ktoś nie kwalifikuje się do nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać z pomocy:
- Biur Porad Obywatelskich - zbpo.org.pl
- Uniwersyteckich Poradni Prawnych - fupp.org.pl

Uwaga: nadal istnieje możliwość uzyskania darmowej porady internetowej. Z bezpłatnych porad internetowych może skorzystać każdy, również osoby niekwalifikujące się na nieodpłatną pomoc prawną. Wystarczy wejść na stronę: Darmowe porady internetowe i zadać pytanie.

 
 POWIAT RADZIEJOWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-01-03 10:39:23

Jak przygotować się do porady prawnej?


Wszyscy zasięgamy rady u innych. Zielarz mówi nam, w jaki sposób sporządzić określony napar z ziół. Doświadczony kierowca pomaga młodszemu w pierwszych próbach korzystania z myjni samochodowej. Babcie wprowadzają w arkana pielęgnacji niemowląt młode matki, a starzy majstrowie pokazują w jaki sposób osiąga się sprawność „złotej rączki”. 

   [1]    

Licznik odwiedzin: 255 643