wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT RYPIŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT RYPIŃSKI
PUNKTY


POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-10-20 08:18:38

Prawo do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego


Przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego regulują przepisy przewidziane w rozdziale 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.). Przepisy przewidziane w tym rozdziale u.k.k. znajdują odpowiednie zastosowanie do wszystkich umów, które spełniają przesłanki uznania za umowę o kredyt konsumencki określone w art. 3 ust. 1 u.k.k., w szczególności umów, których przedmiotem jest udostępnienie kredytobiorcy pod tytułem zwrotnym środków pieniężnych (kredyt bankowy w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, pożyczka).

POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-09-17 08:19:04

Spotkanie edukacyjne z Seniorami Klubu Seniora Srebrny Włos w Rypinie

POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-07-29 00:00:00

Rola zadatku przy zawieraniu umowy


Zadatek należy do grupy tzw. dodatkowych postanowień umownych, wzmacniających więź zobowiązaniową między stronami i pełniącym funkcje mobilizującą, dyscyplinującą oraz zabezpieczającą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2019 r., IV CSK 163/18, LEX nr 2686043).
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-16 11:01:46

KOMUNIKAT!POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-01-01 00:00:00

Bezpłatna pomoc prawna / poradnictwo obywatelskie 2020

POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 10:00:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019


Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Rypińskiego. 


POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-19 12:40:23

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać w piątek 21 grudnia w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 09:20:58

Jak uniknąć długów spadkowych?


Instytucją pozwalająca uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe jest odrzucenie spadku. Odrzucenie spadku ma również wpływ na układ dziedziczenia co umożliwia stosunkowo niskim kosztem przekazać swój udział spadkowy pozostałym spadkobiercom.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-21 14:00:00

Jak chronić swój wizerunek?


Wizerunek zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego należy do dóbr osobistych. Jest także chroniony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednakże brak w polskim prawie jego definicji. W celu ustalenia co to jest wizerunek i co się na niego składa musimy sięgnąć do orzecznictwa sądowego.Przez pojęcie wizerunku należy rozumieć każdą podobiznę bez względu na technikę wykonania, a więc fotografię, rysunek, wycinankę sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź przekaz wideo, a zatem jest nim niewątpliwie zdjęcie. (LEX nr 1747243 - wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2015 r.). W innym orzeczeniu czytamy: Na wizerunek w rozumieniu przepisów składa się ogół zewnętrznych cech, które charakteryzują daną osobę. Innymi słowy, wizerunek definiowany jest jako wygląd człowieka, jego podobizna, jego obraz fizyczny. (LEX nr 1755241 - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. ).
   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 526