wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT SŁAWIEŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT SŁAWIEŃSKI
PUNKTY


POWIAT SŁAWIEŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT SŁAWIEŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-16 09:42:59

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.

Obsługa interesantów odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) gwarantując bezpieczeństwo zarówno beneficjentom jak wykonawcom usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Starostwo Powiatowe w Sławnie:

Telefon:  59 810 64 28

e-mail:  pomocprawna@powiatslawno.pl

 Filia w Darłowie:

Telefon:  791 530 803

e-mail  ztn@ztn.com.pl

W sytuacji braku dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniami (druk nr 1, 2, 3) ustnie przez telefon.
POWIAT SŁAWIEŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-02-10 00:00:00

UWAGA! Zmiana godzin pracy punktu nieodpłatnych porad prawnych w Darłowie

POWIAT SŁAWIEŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-01-01 00:00:00

Bezpłatna pomoc prawna / poradnictwo obywatelskie 2020

POWIAT SŁAWIEŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 09:00:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019


Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Sławieńskiego. 


POWIAT SŁAWIEŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-10 11:00:00

Działanie edukacyjne w Sławnie


W dniu 06 grudnia 2018 r. w Sławnie odbyło się spotkanie z podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Rokita.
POWIAT SŁAWIEŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-10-30 10:00:00

Zajęcia edukacyjne


W Zespole Szkół Morskich w Darłowie odbyły się zajęcia z edukacji prawnej prowadzone w ramach programu edukacji prawnej realizowanego przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Zajęcia przeprowadził radca prawny Cezary Wicik.
 
Przedmiotem wykładów była instytucja Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, mediacja, ochrona wizerunku, oraz alimenty. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne.
 
Po wykładzie rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia oraz udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników.
 POWIAT SŁAWIEŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-10-17 09:40:25

Punkt nieczynny


Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Darłowie w dniu 22 października 2018 roku będzie nieczynny.

W dniach 29 października oraz 5 listopada punkt będzie czynny w godzinach 9.00 - 15.00.

Przepraszamy za utrudnienia!

POWIAT SŁAWIEŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-14 09:00:00

Umowy zawierane na odległość - ochrona konsumenta


Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Reguluje to ustawa o ochronie konsumentów.

Od umowy można odstąpić składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Od tego jest jednak jeden wyjątek. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. POWIAT SŁAWIEŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-23 11:00:00

Rozwiązywanie sporów za pomocą mediacji


Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia za pośrednictwem mediatora, który jest osobą neutralną i bezstronną, nieangażującą się w konflikt. Zadaniem mediatora jest doprowadzenie stron do osiągnięcia porozumienia. Mediacja ma na celu doprowadzić do wypracowania porozumienia korzystnego dla obu stron w typie WYGRANY/WYGRANY, co wymaga od obu stron gotowości do ustępstw w drodze do kompromisu. Uwieńczeniem mediacji jest zawarcie ugody lub pojednanie stron.

 
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 528