wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT SUWALSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT SUWALSKI
PUNKTY


POWIAT SUWALSKI AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 12:23:38

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2018


Szanowni Państwo

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Suwalskiego.POWIAT SUWALSKI AKTUALNOŚCI - 2017-12-15 14:56:53

Rękojmia


Rękojmia jest sposobem dochodzenia roszczeń przez kupującego względem sprzedającego, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta i trybem dochodzenia przez niego odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i do niego należy skierować reklamację. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Rękojmią objęte są wszystkie towary (produkty) konsumpcyjne.
POWIAT SUWALSKI AKTUALNOŚCI - 2017-12-05 14:54:28

Cesja (przelew) wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym (BTE) a zarzut przedawnienia roszczenia


Kilka słów o bankowym tytule egzekucyjnym

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie BTE) to specjalny, pozasądowy tytuł egzekucyjny, stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności wobec banku. Bankowy tytuł egzekucyjny mógł zostać wystawiony na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych i stanowił podstawę prowadzenia egzekucji cywilnej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd badał BTE tylko pod względem formalnym, bez wnikania w kwestie merytoryczne. W razie stwierdzenia formalnej poprawności BTE, sąd nadawał mu klauzulę wykonalności (zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego w ciągu trzech dni od złożenia przez bank stosownego wniosku, choć oczywiście realia były inne). W związku z tym, konstrukcja BTE, umożliwiająca uproszczony sposób dochodzenia roszczeń, była dla banków dużym uprzywilejowaniem.
POWIAT SUWALSKI AKTUALNOŚCI - 2017-11-27 15:40:34

Polecamy artykuł P. r.pr. Marty Wilkońskiej na temat: "Mitów Prawnych", czyli fałszywych i nie do końca prawdziwych stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej.


Jednym z celów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.) jest podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Aktywność taka wydaje się uzasadniona już choćby z tego powodu, że w świadomości społecznej funkcjonuje wiele – można by rzec – „mitów prawnych”. Poniżej przykłady kilku z nich.

Trzeba jednak pamiętać, że przedstawione uwagi adresowane są przede wszystkim do „nieprawników”, dlatego zostały ujęte w sposób dalece odbiegający od standardów obowiązujących w literaturze profesjonalnej. Nie powinny więc zostać potraktowane jako rzeczowe przedstawienie danego zagadnienia prawnego, a tym bardziej jako poradnictwo w konkretnej sprawie. Przeciwnie, celem tego opracowania jest wyłącznie zwrócenie uwagi odbiorcy na niedoskonałość potocznej wiedzy prawnej i zainspirowanie go do zaangażowania w swoje sprawy profesjonalistów, w tym działających na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.POWIAT SUWALSKI AKTUALNOŚCI - 2017-08-02 15:02:44

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie SN.


Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że: przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

Wyrok SN z dnia 14 maja 1999 r., I PKN 47/99; stanowi, iż „warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję pracodawcy”.POWIAT SUWALSKI AKTUALNOŚCI - 2017-07-12 11:32:44

Spotkanie z seniorami w Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach.


W dniu 6 lipca zostały przeprowadzone zajęcia z seniorami w Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach. Tematem zajęć było prawo spadkowe oraz zadłużenia komornicze. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Zostały również rozdane ulotki i materiały edukacyjne.

Prelekcje poprowadziła radca prawny Małgorzata Zegarowicz-Sobuń.
 POWIAT SUWALSKI AKTUALNOŚCI - 2017-07-03 14:19:40

Zasiedzenie nieruchomości


Zasiedzenie nieruchomości to nabycie prawa własności cudzej nieruchomości wskutek posiadania przez określony czas. Zgodnie z art. 172 § 1 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Natomiast zgodnie z art. 172 § 2 kc po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. 
POWIAT SUWALSKI AKTUALNOŚCI - 2017-06-21 12:11:02

Spotkanie z młodzieżą w Gimnazjum nr 6 w Suwałkach.


Zajęcia z grupą młodzieży odbyły się w Gimnazjum nr 6 w Suwałkach w dniach 25 maja, 31 maja oraz 07 czerwca przez radcę prawnego Małgorzatę Zegarowicz-Sobuń. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne na temat hejtowania w sieci oraz ochrony wizerunku. Ponadto udzielano odpowiedzi na indywidualne pytania słuchaczy.
POWIAT SUWALSKI AKTUALNOŚCI - 2017-04-12 11:00:00

Co zrobić, gdy nie kwalifikujesz się na nieodpłatną pomoc prawną?


Przypominamy Państwu, co można zrobić, gdy ktoś nie kwalifikuje się do nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać z pomocy:
- Biur Porad Obywatelskich - zbpo.org.pl
- Uniwersyteckich Poradni Prawnych - fupp.org.pl

Uwaga: nadal istnieje możliwość uzyskania darmowej porady internetowej. Z bezpłatnych porad internetowych może skorzystać każdy, również osoby niekwalifikujące się na nieodpłatną pomoc prawną. Wystarczy wejść na stronę: Darmowe porady internetowe i zadać pytanie.POWIAT SUWALSKI AKTUALNOŚCI - 2017-02-01 08:12:02

Harmonogram udzielania porad - luty 2017

   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 519