POWIAT SZCZECINECKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT SZCZECINECKI
PUNKTY


POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-10 12:00:00

Działanie edukacyjne w Szczecinku


W dniu 5 grudnia 2018 r. w Szczecinku przeprowadzone zostały wykłady dla Aktywnych Seniorów Miasta Szczecinek i osób objętych pomocą Funduszu Tratwa Szczecinek. Wykłady poprowadziła radca prawny Małgorzata Radej.
 
Pierwsza część wykładów odnosiła się do zagadnień edukacji prawnej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, prawa do pomocy w postępowaniu sądowym, zwolnienia od kosztów sądowych, uzyskania pełnomocnika z urzędu.
 
W dalszej kolejności przeprowadzono wykład połączony z prezentacją na temat Prawa Spadkowego. Ponadto zapoznano uczestników spotkania z wzorami pism procesowych.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie nawiązano dyskusję z uczestnikami oraz udzielono odpowiedzi na zapytania.POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-07 13:00:00

Spotkanie edukacyjne w Szczecinku


W dniu 4 grudnia 2018 r. w siedzibie Fundacji MRS w Szczecinku przeprowadzone zostały warsztaty połączone z wykładem dla osób niepełnosprawnych objętych pomocą i wsparciem przez Fundację MRS. Wykład poprowadziła radca prawny Małgorzata Radej.
 
Tematem spotkania były prawa osób niepełnosprawnych w świetle Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zapoznano uczestników z edukację prawną w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników dotyczące wspomnianego tematu.POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-19 10:11:04

ZMIANA GODZIN UDZIELANIA PORAD


Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 16 lipca  2018 roku, punkt nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Szczecineckiego będzie czynny według następującego harmonogramu: 

PONIEDZIAŁEK:   10.00 - 17.00,
CZWARTEK:           10.00 - 16.00,
PIĄTEK:                     9.00 - 16.00.


http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/53/punkty_powiat_szczecinecki.html

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! 
POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-19 12:15:57

Jakie dowody w sprawie o rozwód?


Na wstępie trzeba zacząć od tego, że dowód w sprawie sądowej musi być przede wszystkim prawidłowo zgłoszony, by sąd go przyjął. Co to oznacza? Wniosek dowodowy składany w sprawie rozwodowej należy oznaczyć (np. w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka), a następnie opisać na jaką okoliczność go powołujemy.
POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 09:06:30

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szczecinku jest Starosta Szczecinecki. Adres ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek lub za pomocą adresu iod@powiat.szczecinek.pl.
POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-13 12:22:35

Spadek za granicą


Aktualnie za granicą – tak w krajach Unii Europejskiej jak też poza nią np. w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych – przebywa, pracuje i dorabia się często znacznego majątku tysiące Polaków, po śmierci których dziedziczą często członkowie rodzin mieszkający w Polsce.  
POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2017-11-17 08:43:09

Zasiłek dla bezrobotnych dla powracających z zagranicy


Osoby, które powróciły do Polski po okresie zatrudnienia w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, i nie mogą znaleźć zatrudnienia oraz nie mają prawa do transferu zasiłku uzyskanego za granicą, mogą starać się o prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia.POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2017-09-25 11:51:51

Prawo odstąpienia od umowy


Najbardziej znaczącym uprawnieniem, jakie przyznaje konsumentowi Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy w tzw. czasie do namysłu (ang. right of withdrawal) .
POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2017-06-28 12:26:22

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo,

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Szczecinku będzie dodatkowo czynny w dniu 30 czerwca 2017 roku w godzinach 10.00 - 17.00.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad!POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2017-06-20 11:25:46

Procedura Niebieskie karty dla ofiar przemocy w rodzinie


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ofiary przemocy domowej nie są pozbawione pomocy i ochrony.

Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostały powołane zespoły interdyscyplinarne realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, której szczegóły określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Działania w ramach procedury podejmuje przewodniczący i członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych powoływanych do pracy na rzecz konkretnej rodziny. 
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 623