POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1
AKTUALNOŚCI
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1
PUNKTY


POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-05-08 11:53:21

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE - CZY EMERYTURA TYLKO DLA „MATEK 4 PLUS"?


Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązuje ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-05-06 00:00:00

Warsztaty z prawa spadkowego


W dniu 30 kwietnia 2019r. w siedzibie Fundacji MRS w Szczecinku odbyły się warsztaty edukacyjne z osobami niepełnosprawnymi objętymi pomocą i wsparciem ze strony fundacji. Spotkanie poprowadziła adwokat Małgorzata Radej.
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-04-29 00:00:00

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 02 maja 2019r. (czwartek) punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Szczecinku będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 11 maja 2019r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-04-26 09:00:00

Spotkanie edukacyjne z niepełnosprawnymi


W dniu 23 kwietnia 2019r. w siedzibie Fundacji MRS w Szczecinku odbyło się spotkanie edukacyjne z osobami niepełnosprawnymi objętymi pomocą i wsparciem ze strony fundacji. Spotkanie poprowadziła adwokat Małgorzata Radej.
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-04-19 00:00:00

ZMIANY W PRZEDAWNIENIU ROSZCZEŃ


Dnia 9 lipca 2018 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego odnosząca się do przedawnienia roszczeń. Ogólny termin przedawnienia uległ skróceniu do 6 lat, a w większości przypadków skutki jego upływu nastąpią ostatniego dnia roku kalendarzowego. Znacząco zmienione zostały również zasady przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom przeciwko konsumentom.
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-12-20 11:50:41

Działanie edukacyjne


W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się działanie edukacyjne dla grupy podopiecznych MOPS w Szczecinku, jak również Aktywnych Seniorów Miasta Szczecinek. Wykład poprowadziła adwokat Małgorzata Radej.

Tematem wykładu były mediacje. Omówiono m.in. zasady, tryb oraz znaczenie prawne mediacji.

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników dotyczące tematu spotkania.

 
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-12-20 11:45:01

Spotkanie edukacyjne


W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z osobami korzystającymi z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku i podopiecznymi Ośrodka. Wykład poprowadziła adwokat Małgorzata Radej.
 
Temat spotkania dotyczył edukacji prawnej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, prawa do pomocy w postępowaniu sądowym, zwolnienia od kosztów sądowych, uzyskania pełnomocnika z urzędu oraz przede wszystkim Prawa Rodzinnego (alimenty, rozwody, władza rodzicielska, kontakty).
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników dotyczące tematu spotkania.POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-12-10 12:00:00

Działanie edukacyjne w Szczecinku


W dniu 5 grudnia 2018 r. w Szczecinku przeprowadzone zostały wykłady dla Aktywnych Seniorów Miasta Szczecinek i osób objętych pomocą Funduszu Tratwa Szczecinek. Wykłady poprowadziła radca prawny Małgorzata Radej.
 
Pierwsza część wykładów odnosiła się do zagadnień edukacji prawnej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, prawa do pomocy w postępowaniu sądowym, zwolnienia od kosztów sądowych, uzyskania pełnomocnika z urzędu.
 
W dalszej kolejności przeprowadzono wykład połączony z prezentacją na temat Prawa Spadkowego. Ponadto zapoznano uczestników spotkania z wzorami pism procesowych.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie nawiązano dyskusję z uczestnikami oraz udzielono odpowiedzi na zapytania.POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-12-07 13:00:00

Spotkanie edukacyjne w Szczecinku


W dniu 4 grudnia 2018 r. w siedzibie Fundacji MRS w Szczecinku przeprowadzone zostały warsztaty połączone z wykładem dla osób niepełnosprawnych objętych pomocą i wsparciem przez Fundację MRS. Wykład poprowadziła radca prawny Małgorzata Radej.
 
Tematem spotkania były prawa osób niepełnosprawnych w świetle Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zapoznano uczestników z edukację prawną w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników dotyczące wspomnianego tematu.POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-09-13 14:00:00

Co może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę?


Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że: przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa. Wyrok SN z dnia 14 maja 1999 r., I PKN 47/99; stanowi, iż „warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję pracodawcy”.   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 384 931