wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1
AKTUALNOŚCI
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1
PUNKTY


POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-06-19 12:15:57

Jakie dowody w sprawie o rozwód?


Na wstępie trzeba zacząć od tego, że dowód w sprawie sądowej musi być przede wszystkim prawidłowo zgłoszony, by sąd go przyjął. Co to oznacza? Wniosek dowodowy składany w sprawie rozwodowej należy oznaczyć (np. w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka), a następnie opisać na jaką okoliczność go powołujemy.
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-06-07 09:00:00

Jakie zagrożenia w sieci czyhają na dzieci i młodzież?


Jak wygląda życie bez Internetu? W dzisiejszych czasach coraz ciężej odpowiedzieć na to pytanie, bowiem nasze życie w znacznej mierze przeniosło się w świat wirtualny. Z Internetu korzystamy na co dzień poszukując informacji, rozrywki, komunikując się czy robiąc zakupy. Ale czy Internet to sama radość? Otóż nie. W jego otchłani kryje się wiele zagrożeń, na które szczególnie narażone są dzieci i młodzież.

Wirtualna rzeczywistość kryje w sobie liczne zagrożenia z niej płynące, do których w odniesieniu do najmłodszych użytkowników zaliczyć można w szczególności:

- niewłaściwe treści,

- cyberprzemoc,

- niebezpieczne kontakty,

- łamanie prawa,

- uzależnienie od Internetu,

- zakupy.
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 09:06:30

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szczecinku jest Starosta Szczecinecki. Adres ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek lub za pomocą adresu iod@powiat.szczecinek.pl.
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-04-13 12:22:35

Spadek za granicą


Aktualnie za granicą – tak w krajach Unii Europejskiej jak też poza nią np. w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych – przebywa, pracuje i dorabia się często znacznego majątku tysiące Polaków, po śmierci których dziedziczą często członkowie rodzin mieszkający w Polsce.  
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2017-11-17 08:43:09

Zasiłek dla bezrobotnych dla powracających z zagranicy


Osoby, które powróciły do Polski po okresie zatrudnienia w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, i nie mogą znaleźć zatrudnienia oraz nie mają prawa do transferu zasiłku uzyskanego za granicą, mogą starać się o prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia.POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2017-09-25 11:51:51

Prawo odstąpienia od umowy


Najbardziej znaczącym uprawnieniem, jakie przyznaje konsumentowi Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy w tzw. czasie do namysłu (ang. right of withdrawal) .
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2017-06-28 12:26:22

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo,

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Szczecinku będzie dodatkowo czynny w dniu 30 czerwca 2017 roku w godzinach 10.00 - 17.00.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad!POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2017-06-20 11:25:46

Procedura Niebieskie karty dla ofiar przemocy w rodzinie


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ofiary przemocy domowej nie są pozbawione pomocy i ochrony.

Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostały powołane zespoły interdyscyplinarne realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, której szczegóły określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Działania w ramach procedury podejmuje przewodniczący i członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych powoływanych do pracy na rzecz konkretnej rodziny. 
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2017-05-12 15:12:57

Prawo spadkowe - DZIAŁANIA EDUKACYJNE


W dniu 26 kwietnia 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia Diabetyków w Szczecinku odbyły się zajęcia na temat prawa spadkowego.  W trakcie spotkania adwokat odpowiadał na pytania uczestników związane z tematyką wykładu.
Konspekt prelekcji obejmował : zasady dziedziczenia w polskim prawie spadkowym, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku, prawo do zachowku, poświadczenie dziedziczenia, oraz testamenty i ich rodzaje. Spotkanie przeprowadził Adwokat Władysław Mietlicki.
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2017-04-28 09:12:13

Zmiana lokalizacji punktu


Szanowni Państwo,
Informujemy, że w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017 roku, punkt nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Szczecineckiego, zamiast lokalizacji w Wierzchowie, będzie się mieścił w Gminie Szczecinek – w budynku Urzędu Gminy, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek. Harmonogram udzielania porad pozostaje bez zmian - piątek godz. 9.00-16.00.
<<  <    [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 553 029