wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT SŁUPSKI Damnica i Dębnica Kaszubska
AKTUALNOŚCI
POWIAT SŁUPSKI Damnica i Dębnica Kaszubska
PUNKTY


POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2020-03-13 14:11:32

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zmianie ulega forma porad. Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. do odwołania porady będą udzialane telefonicznie lub e-mailowo. Rejestracja bezpośrednio do Zaborskiego Towarzystwa Naukowego.

e-mail: ztn@ztn.com.pl

tel. 791 530 803  (7:30-15:30  , pn-pt)


POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-11-19 00:00:00

Warsztaty edukacyjne dla uczniów


W dniu 15 listopada 2019r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów. Warsztaty poprowadził radca prawny Mateusz Prusak
POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-11-06 00:00:00

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe w polskim systemie prawnym


Prawa majątkowe osoby zmarłej przechodzą na jej spadkobierców w drodze dziedziczenia. Polski system prawny zna dwa podstawowe tryby dziedziczenia, mianowicie: dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego (zwanego dalej: k.c.) - powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Warto również zauważyć, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. już w chwili śmierci spadkodawcy, nie zaś z chwilą oficjalnego stwierdzenia spadkobrania w drodze, np. wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Spadkobiercą nie może być jednak osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. Natomiast dziecko, które w chwili otwarcia spadku jest już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Ponadto fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu (vide: art. 927 § 1-3 k.c.).POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-10-31 00:00:00

Spotkanie edukacyjne w szkole Podstawowej


W dniu 28 października 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemienicach odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klasy pierwszej i trzeciej. Spotkanie poprowadził radca prawny Mateusz Prusak.
 POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-10-23 09:07:38

Długi zmarłego – czy są dziedziczone? Jak uniknąć dziedziczenia długów?


Czy dziedziczymy długi zmarłego?

W skład masy spadkowej wchodzą nie tylko majątek zmarłej osoby – tj. np. jej nieruchomości, samochody, środki pieniężne, ale także długi, których zmarły nie zdążył uregulować za życia – tj. np. niespłacony kredyt, zaległości za telefon czy media. Wysokość tych zobowiązań, które nie wygasają wraz ze śmiercią dłużnika, mogą przewyższać wartość jego majątku, a wierzyciele – np. banki mogą ich dochodzić od spadkobierców zmarłego.POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-10-18 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 16 października 2019r. w Rowach odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Rokita.
POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-10-16 00:00:00

Niemożność ponoszenia wydatków w procesie cywilnym bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, a związane z tym prawa


Co do zasady, prawie każda sprawa wniesiona do sądu z powództwa cywilnego łączy się z różnego rodzaju kosztami, które określone są w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Fakt występowania wydatku pieniężnego związanego ze sprawą często jest przyczyną rezygnacji przez stronę dochodzenia swoich praw przed sądem.

Zwolnienie od kosztów sądowych, jak określa ustawa może być częściowe jak i całościowe. Strona, która jest zwolniona w części z opłat sądowych, udowadnia że jej stan rodzinny pozwala tylko na częściowe pokrycie kosztów sądowych. Podmiot zwolniony w całości od kosztów sądowych nie ponosi żadnych opłat związanych z procesem. Zwolnienie od kosztów sądowych występuje w dwóch rodzajach: ustawowe i na wniosek. Zwolnienie od kosztów sądowych ustawowe jest regulowane przez przepisy ustawy, gdzie niektóre podmioty np. Skarb Państwa są automatycznie zwalniane z opłat, bez dalszego dochodzenia w tym zakresie przez sąd. Natomiast zwolnienie od kosztów sądowych osoby fizycznej może nastąpić po złożeniu pisemnego wniosku, w którym będzie zawarte że nie ma ona możliwości ich poniesienia bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny. Czyli każda osoba po złożeniu wniosku i udowodnieniu złej sytuacji materialnej, może dochodzić możliwości o zwolnienie od kosztów sądowych. Podmiot powinien szczegółowo opisać swoją sytuację finansową, zakres przychodów, a także różnego rodzaju zobowiązania.
POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-10-16 00:00:00

Spotkania edukacyjne dla uczniów


W dniach 9 października 2019r. i 11 października 2019r. odbyły się spotkania edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce. Spotkania poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-09-26 00:00:00

Spotkanie z seniorami na temat wyłudzeń


W dniu 23 września 2019r. w Siemianicach odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadził radca prawny Dominik Gliński.
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 777 106