wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT SŁUPSKI Damnica i Dębnica Kaszubska
AKTUALNOŚCI
POWIAT SŁUPSKI Damnica i Dębnica Kaszubska
PUNKTY


POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-11-19 00:00:00

Warsztaty edukacyjne dla uczniów


W dniu 15 listopada 2019r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów. Warsztaty poprowadził radca prawny Mateusz Prusak
POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-10-31 00:00:00

Spotkanie edukacyjne w szkole Podstawowej


W dniu 28 października 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemienicach odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klasy pierwszej i trzeciej. Spotkanie poprowadził radca prawny Mateusz Prusak.
 POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-10-23 09:07:38

Długi zmarłego – czy są dziedziczone? Jak uniknąć dziedziczenia długów?


Czy dziedziczymy długi zmarłego?

W skład masy spadkowej wchodzą nie tylko majątek zmarłej osoby – tj. np. jej nieruchomości, samochody, środki pieniężne, ale także długi, których zmarły nie zdążył uregulować za życia – tj. np. niespłacony kredyt, zaległości za telefon czy media. Wysokość tych zobowiązań, które nie wygasają wraz ze śmiercią dłużnika, mogą przewyższać wartość jego majątku, a wierzyciele – np. banki mogą ich dochodzić od spadkobierców zmarłego.POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-10-18 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 16 października 2019r. w Rowach odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Rokita.
POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-10-16 00:00:00

Niemożność ponoszenia wydatków w procesie cywilnym bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, a związane z tym prawa


Co do zasady, prawie każda sprawa wniesiona do sądu z powództwa cywilnego łączy się z różnego rodzaju kosztami, które określone są w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Fakt występowania wydatku pieniężnego związanego ze sprawą często jest przyczyną rezygnacji przez stronę dochodzenia swoich praw przed sądem.

Zwolnienie od kosztów sądowych, jak określa ustawa może być częściowe jak i całościowe. Strona, która jest zwolniona w części z opłat sądowych, udowadnia że jej stan rodzinny pozwala tylko na częściowe pokrycie kosztów sądowych. Podmiot zwolniony w całości od kosztów sądowych nie ponosi żadnych opłat związanych z procesem. Zwolnienie od kosztów sądowych występuje w dwóch rodzajach: ustawowe i na wniosek. Zwolnienie od kosztów sądowych ustawowe jest regulowane przez przepisy ustawy, gdzie niektóre podmioty np. Skarb Państwa są automatycznie zwalniane z opłat, bez dalszego dochodzenia w tym zakresie przez sąd. Natomiast zwolnienie od kosztów sądowych osoby fizycznej może nastąpić po złożeniu pisemnego wniosku, w którym będzie zawarte że nie ma ona możliwości ich poniesienia bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny. Czyli każda osoba po złożeniu wniosku i udowodnieniu złej sytuacji materialnej, może dochodzić możliwości o zwolnienie od kosztów sądowych. Podmiot powinien szczegółowo opisać swoją sytuację finansową, zakres przychodów, a także różnego rodzaju zobowiązania.
POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-10-16 00:00:00

Spotkania edukacyjne dla uczniów


W dniach 9 października 2019r. i 11 października 2019r. odbyły się spotkania edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce. Spotkania poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-09-26 00:00:00

Spotkanie z seniorami na temat wyłudzeń


W dniu 23 września 2019r. w Siemianicach odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadził radca prawny Dominik Gliński.
POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-09-25 00:00:00

Warsztaty dla seniorów


W dniu 20 września 2019r. w Krępie Słupskiej odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty poprowadził radca prawny Dominik Gliński.
POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-09-20 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 18 września 2019r. w Wieszynie odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadził radca prawny Dominik Gliński.
POWIAT SŁUPSKI - Damnica i Dębnica Kaszubska AKTUALNOŚCI - 2019-06-28 00:00:00

Spotkanie edukacyjne z seniorami


W dniu 26 czerwca 2019r. w Rowach odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Rokita.
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 568 052