POWIAT SŁUPSKI Potęgowo
AKTUALNOŚCI
POWIAT SŁUPSKI Potęgowo
PUNKTY


POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-11-19 13:00:00

Spotkanie edukacyjne w Bukówce


W dniu 13 listopada 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Bukówce odbyło się spotkanie edukacyjne z Klubem Seniora. Wykład poprowadził radca prawny Mateusz Prusak.
 

Tematem spotkania było przybliżenie uczestnikom informacji na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz instytucji pełnomocnika z urzędu. Ponadto poruszono zagadnienia dotyczące postępowania spadkowego.

 

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania dotyczące poruszanych tematów.

 
POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-11-14 00:00:00

Działania edukacyjne w Krępie Słupskiej


W dniu 07 listopada 2018 r. w Krępie Słupskiej przeprowadzono szkolenie dotyczące umów ubezpieczenia. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas szkolenia omówiono zakres zawieranych umów ubezpieczenia, zapisy ogólne warunków ubezpieczenia oraz klauzul niedozwolonych. Poruszono również tematykę związaną z zawieraniem umów przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorcy.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianej problematyki.POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-11-13 00:00:00

Działania edukacyjne w Redzikowie


W dniu 06 listopada 2018 r. w Redzikowie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące problematyki zachowku. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas szkolenia szczegółowo poruszono temat postępowań o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku. Omówiono także skutki prawne umowy dożywocia oraz umowy darowizny.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianego zagadnienia.
 POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 11:38:07

Najważniejsze rzeczy, które powinnaś wiedzieć oczekując dziecka


1) Prawo ciężarnej do planu porodu i planu opieki przedporodowej

Masz prawo sporządzić plan porodu i plan opieki przedporodowej, w którym określisz swoje oczekiwania co do samego porodu. Plan ten sporządza się wraz z osobą, która prowadzi ciąże. Dokument powinien być dołączony do dokumentacji, a personel medyczny powinien się z nim zapoznać oraz omówić  z Tobą szczegóły. Jest to Twoje prawo więc dlaczego z niego nie skorzystać skoro dzięki temu będziesz bardziej doinformowana. Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej kopię planu opieki przedporodowej
POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-08-16 10:15:00

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Potęgowie, w dniach 22 oraz 29 sierpnia 2018 r. będzie czynny w godzinach 12.00 - 18.00.
POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:58:51

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Słupsku z siedzibą w 76- 200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, starostwo@powiat.slupsk.pl.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - tel. nr. 59 8418557 lub adresem email oin@powiat.slupsk.pl.
POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-04-11 12:13:15

Dziedziczenie ustawowe


Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia z testamentu nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe może odnosić się do całego spadku albo do jego części. Dziedziczenie ustawowe jest regulowane przepisami Kodeksu cywilnego w księdze czwartej, pt. "Spadki" pod tytułem II w art. 931 – 940 k.c.POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-01-15 12:53:31

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo, 
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Potęgowie, dnia 26 stycznia 2018r. bedzie czynny w godzinach 12:00-16:00.


Zapraszamy ! 
POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2017-11-16 11:24:31

Procedura Niebieskie karty dla ofiar przemocy w rodzinie


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ofiary przemocy domowej nie są pozbawione pomocy i ochrony.

Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostały powołane zespoły interdyscyplinarne realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, której szczegóły określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Działania w ramach procedury podejmuje przewodniczący i członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych powoływanych do pracy na rzecz konkretnej rodziny. 
POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2017-09-25 15:01:59

Działania edukacyjne


We wrześniu 2017r. r. zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu prawa dla uczestników CIS w Ustce oraz w Szkole Podstawowej w Redzikowie. Zajęcia przeprowadził r.pr. Bartłomiej Głowala, który reprezentuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach. Zajęcia obejmowały poradnictwo indywidualne oraz tematykę dotyczącą prawa spadkowego: wyjaśnienie pojęć prawnych takich jak testament, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, itp.. Działania edukacyjne miały charakter wykładów z aktywnym udziałem słuchaczy, którzy zadawali pytania na nurtujące ich tematy. Zajęcia obejmowały również analizę zgłoszonych przez słuchaczy problemów prawnych. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem słuchaczy z uwagi na elastyczną postawę prelegentów i możliwość uzyskania bezpośredniej wiedzy na temat indywidualnych problemów słuchaczy.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 628