POWIAT SŁUPSKI Potęgowo
AKTUALNOŚCI
POWIAT SŁUPSKI Potęgowo
PUNKTY


POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2019-01-31 10:00:00

Uwaga ! Zmiana lokalizacji


Szanowni Państwo!

Od 1 lutego 2019r. nastąpi zmiana lokalizacji udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Nie będą one udzielane w Potęgowie (tak jak dotychczas) a w Damnicy i Dębnicy Kaszubskiej. Szczególowe informacje znajdują się poniżej oraz w zakładce Punkty. 
POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-12-20 13:59:26

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Potęgowie przy ul. Kościuszki 5 w dniu 31 grudnia 2018 r. będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-12-20 11:33:37

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Potęgowie przy ul. Kościuszki 5 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie czynny w godzinach od 7.00 do 11.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-11-19 13:00:00

Spotkanie edukacyjne w Bukówce


W dniu 13 listopada 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Bukówce odbyło się spotkanie edukacyjne z Klubem Seniora. Wykład poprowadził radca prawny Mateusz Prusak.
 

Tematem spotkania było przybliżenie uczestnikom informacji na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz instytucji pełnomocnika z urzędu. Ponadto poruszono zagadnienia dotyczące postępowania spadkowego.

 

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania dotyczące poruszanych tematów.

 
POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-11-14 00:00:00

Działania edukacyjne w Krępie Słupskiej


W dniu 07 listopada 2018 r. w Krępie Słupskiej przeprowadzono szkolenie dotyczące umów ubezpieczenia. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas szkolenia omówiono zakres zawieranych umów ubezpieczenia, zapisy ogólne warunków ubezpieczenia oraz klauzul niedozwolonych. Poruszono również tematykę związaną z zawieraniem umów przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorcy.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianej problematyki.POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-11-13 00:00:00

Działania edukacyjne w Redzikowie


W dniu 06 listopada 2018 r. w Redzikowie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące problematyki zachowku. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas szkolenia szczegółowo poruszono temat postępowań o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku. Omówiono także skutki prawne umowy dożywocia oraz umowy darowizny.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianego zagadnienia.
 POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 11:38:07

Najważniejsze rzeczy, które powinnaś wiedzieć oczekując dziecka


1) Prawo ciężarnej do planu porodu i planu opieki przedporodowej

Masz prawo sporządzić plan porodu i plan opieki przedporodowej, w którym określisz swoje oczekiwania co do samego porodu. Plan ten sporządza się wraz z osobą, która prowadzi ciąże. Dokument powinien być dołączony do dokumentacji, a personel medyczny powinien się z nim zapoznać oraz omówić  z Tobą szczegóły. Jest to Twoje prawo więc dlaczego z niego nie skorzystać skoro dzięki temu będziesz bardziej doinformowana. Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej kopię planu opieki przedporodowej
POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-08-28 10:00:00

Zajęcia edukacyjne


W dniach od 6 lipca do 17 sierpnia 2018 r. w Ośrodku Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Gajkach odbyły się zajęcia edukacyjno - prawne z pacjentami ośrodka. Zajęcia poprowadził radca prawny Dominik Gliński. 

Tematem zajęć było "Status prawny dłużnika i środki obrony prawnej dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym". 

Po zajęciach rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia oraz udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników. POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-08-16 10:15:00

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Potęgowie, w dniach 22 oraz 29 sierpnia 2018 r. będzie czynny w godzinach 12.00 - 18.00.
POWIAT SŁUPSKI - Potęgowo AKTUALNOŚCI - 2018-08-13 10:00:00

Jak postępować po otrzymaniu nakazu zapłaty na rzecz firmy windykacyjnej?


Wielokrotnie zdarza się, że potrzebując pomocy finansowej kierujemy swe kroki do instytucji finansowych – banków, SKOK-ów. W życiu układa się różnie i nie zawsze jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięty kredyt czy pożyczkę. Bywa, że z czasem zapominamy, iż posiadamy zadłużenie wobec banku czy SKOK-u. Banki czy SKOK-i często sprzedają swoje wierzytelności wobec kredytobiorców lub pożyczkobiorców firmom windykacyjnym lub niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym, których celem jest odzyskanie zadłużonej kwoty.   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 410 460