wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT CHOJNICKI Czersk
AKTUALNOŚCI
POWIAT CHOJNICKI Czersk
PUNKTY


POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2019-12-06 11:18:17

Uwaga! Zmiana godzin w dniu 9 grudnia i 16 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnego poradncita obywatelskiego w Czersku przy ul. Batorego 4a w dniu 9 grudnia 2019r. (poniedziałek) będzie czynny w godzinach od 12.00 do 15.00 a w dniu 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) w godzinach od 7.30 do 12.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad obywatelskich. POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2019-06-05 00:00:00

Obowiązki wynikające z RODO


RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ogólnie to rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jest to rozporządzenie unijne, dlatego każde państwo członkowskie jest zobowiązane do przestrzegania tych przepisów. RODO doprecyzowuje niektóre zagadnienia, czasem wprowadza nowe pojęcia, a przede wszystkim zastępuje obowiązujące dotychczas w Polsce przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. RODO zawiera ogólne wytyczne stanowiące, jak należycie chronić dane osobowe, mówi również, że podmioty przetwarzające dane powinny stosować odpowiednie zabezpieczenia. RODO dotyczy każdej firmy, zarówno jednoosobowej działalności, jak i spółki - działających na terenie Unii Europejskiej, która przetwarza dane osobowe. Nie ma znaczenia narodowość osób, których dane są przetwarzane, gdzie odbywa się to przetwarzanie ani gdzie znajdują się serwery.
POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2019-01-31 10:45:11

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo ! 

Informujemy, iż w dniach 4, 5, 6 i 8 lutego 2019 r. w punkcie NPP w Czersku z bezpłatnych porad prawnych będzie można skorzystać w godzinach od 7.30 do 12.30

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2019-01-31 09:52:12

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo !

Informujemy, iż w dniu 1 lutego 2019 r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Czersku będzie nieczynny

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-12-12 09:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Czersku przy ul. Szkolnej 3 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać:
- w poniedziałek 17 grudnia w godzinach od 7.30 do 13.30, 
- we wtorek 18 grudnia w godzinach od 7.30 o 13.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-09-03 09:34:28

Oświadczenia spadkowe


Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Dla spadkobiercy dzień powołania będzie to w zasadzie dzień, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym.
POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 10:00:00

Internetowe zakupy i instytucje chroniące konsumenta


Coraz częściej kupujemy towary w sklepach internetowych. Powody są różne, niejednokrotnie niższe ceny, możliwość zamawiania towaru o każdej porze dnia i nocy. Należy jednak pamiętać, że robienie zakupów przez Internet wymaga pewnych środków ostrożności. W szczególności nie przekazujmy swoich danych, które prawdopodobnie w ogóle nie są konieczne do dokonania określonej transakcji np. podawanie nr PESEL, imion rodziców. Należy zwracać też uwagę na to, że pod hasłem „super promocja” może czyhać na nas jakieś niebezpieczeństwo. Być może towar znacznie tańszy niż u innych sprzedawców może być np. wadliwy.POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-07-25 09:00:00

Ochrona wizerunku


Wizerunek zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego należy do dóbr osobistych. Jest także chroniony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednakże brak w polskim prawie jego definicji. W celu ustalenia co to jest wizerunek i co się na niego składa musimy sięgnąć do orzecznictwa sądowego.Przez pojęcie wizerunku należy rozumieć każdą podobiznę bez względu na technikę wykonania, a więc fotografię, rysunek, wycinankę sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź przekaz wideo, a zatem jest nim niewątpliwie zdjęcie. (LEX nr 1747243 - wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2015 r.). W innym orzeczeniu czytamy: Na wizerunek w rozumieniu przepisów składa się ogół zewnętrznych cech, które charakteryzują daną osobę. Innymi słowy, wizerunek definiowany jest jako wygląd człowieka, jego podobizna, jego obraz fizyczny. (LEX nr 1755241 - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. ).
POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-07-02 09:00:00

Jesteś seniorem i chcesz poznać swoje prawa? Przeczytaj ten artykuł


Ochrona i poszanowanie praw osób starszych są jednym z zasadniczych celów polityki społecznej Unii Europejskiej, która realizowana jest w sposób wielokierunkowy. Prawa osób starszych zagwarantowane zostały przede wszystkim w licznych aktach prawnych Unii Europejskiej, m.in. takich, jak: Europejska Karta Społeczna (w szczególności art. 12 i nast. EKS), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w szczególności art. 25 KPPUE) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto, w celu zagwarantowania szerokiej ochrony praw Seniorów w Unii Europejskiej opracowano rożnego rodzaju metody, strategie, rekomendacje, programy, inicjatywy oraz wiele innych działań, które podejmowane są zarówno przez organy unijne, jak i organizacje pozarządowe.
POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-06-20 09:00:00

Działania edukacyjne w Czersku


W dniach 30 maja, 5 czerwca i 12 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Czersku zostały przeprowadzone spotkania edukacyjne dotyczące cyberprzemocy. Spotkania poprowadził prawnik Tomasz Cisewski.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 568 050