POWIAT CHOJNICKI Czersk
AKTUALNOŚCI
POWIAT CHOJNICKI Czersk
PUNKTY


POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-09-03 09:34:28

Oświadczenia spadkowe


Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Dla spadkobiercy dzień powołania będzie to w zasadzie dzień, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym.
POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-06-20 09:00:00

Działania edukacyjne w Czersku


W dniach 30 maja, 5 czerwca i 12 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Czersku zostały przeprowadzone spotkania edukacyjne dotyczące cyberprzemocy. Spotkania poprowadził prawnik Tomasz Cisewski.
POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-06-05 10:08:49

Edukacja prawna


W dniu 30 maja 2018 r. odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami w Domu Kultury w Rytlu. Na wykładzie był obecny prawnik Tomasz Cisewski, który przedstawił ideę bezpłatnej pomocy prawnej, funkcjonowanie Punktu w Czersku, katalog osób uprawnionych.

Głównym tematem było dziedziczenie. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące dziedziczenia ustawowego, testamentów, wydziedziczenia. Ponadto omówiono także sposoby przekazywania majątku jeszcze za życia. Słuchacze mieli także możliwość nauczyć się sporządzania testamentu własnoręcznego. Uczestnicy spotkania otrzymali również materiały edukacyjne. Ponadto udzielano odpowiedzi na indywidualne pytania słuchaczy.
POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 12:17:17

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Chojnicki, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, adres e-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Chojnicach z Panią Kamilą Kłączyńską, tel. 59-857-04-50, e-mail: kamilaklaczynska@epomerania.pl.
POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 10:35:38

Spotkanie z prawnikiem


W dniu 24 maja odbyły się zajęcia z edukacji prawnej z klasą drugą Liceum Ogólnokształcącego im Wincentego Pola w Czersku. Spotkanie przeprowadził prawnik Zaborskiego Towarzystwa Naukowego – Tomasz Cisewski. Zostały omówione takie zagadnienia jak: uprawnienia konsumenta nabywającego towary poza siedzibą przedsiębiorstwa, mediacja i ochrona wizerunku. Słuchacze aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Zostały również rozdane ulotki i materiały edukacyjne.

 
POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-05-23 09:56:19

Działania edukacyjne


W dniu 22 maja odbyły się zajęcia z edukacji prawnej z klasą pierwszą Liceum Ogólnokształcącego im Wincentego Pola w Czersku. Spotkanie przeprowadził prawnik Zaborskiego Towarzystwa Naukowego – Tomasz Cisewski. Na początku spotkania została zaprezentowana strona internetowa www.darmowapomoc.com.pl.  Zostały omówione takie zagadnienia jak: cyberprzemoc i ochrona wizerunku. Słuchacze aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Zostały również rozdane ulotki i materiały edukacyjne.
POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-04-17 10:18:19

Ubezwłasnowolnienie


Ubezwłasnowolnienie można najprościej zdefiniować jako całkowite lub częściowe pozbawienie osoby fizycznej (czyli każdego człowieka) zdolności do czynności prawnych, czyli do świadomych i zgodnych z przepisami prawa zachowań, które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych, do których dochodzi wskutek składania odpowiednich oświadczeń woli (czyli przejawu, uzewnętrznienia tego, co dana osoba chce zrobić), składających się na treść czynności prawnej.POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-04-13 10:05:08

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich


dr Adam Bodnar
zaprasza na otwarte spotkanie w Chojnicach

Kiedy?
18 kwietnia 2018 r. (środa), godz. 9.00-11.00

Gdzie?
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, ul. Piłsudskiego 30a w Chojnicach
(parter budynku) Sala konferencyjna
POWIAT CHOJNICKI - Czersk AKTUALNOŚCI - 2018-01-08 08:59:12

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Chojnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. Realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2018r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Chojnickim dalej są prowadzone przez  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/68/punkty_powiat_chojnicki_czersk.html   [1]    

Licznik odwiedzin: 255 609