wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT ALEKSANDROWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT ALEKSANDROWSKI
PUNKTY


POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-06-22 00:00:00

Dyspozycja wkładem bankowym na wypadek śmierci


W punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich nierzadko spotykamy się z tematyką dziedziczenia po śmierci współmałżonka. W przypadku śmierci małżonka, który posiadał rachunek bankowy, współmałżonek dziedziczy na zasadach ogólnych. Prawa i obowiązki majątkowe wynikające z umowy rachunku bankowego przechodzą na spadkobierców, zgodnie art. 922 KC.
POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-06-18 00:00:00

UWAGA Punkty bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego ponownie otwarte od 1 lipca


1 LIPCA 2020 ROKU WZNOWIONE ZOSTANIE UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W PUNKTACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO.

NADAL ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DARMOWEJ PORADY ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ.POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-14 16:03:43

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa
w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo
Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej
pomocy
prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Starosta Aleksandrowski informuje, że organizuje możliwość udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefon, e-mail, Skype,
itp.).

Rejestracja przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

e-mail: ztn@ztn.com.pl

tel. 791 530 803 (7:30-15:30 , pn-pt)

POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 08:50:42

Punkt NPP w Aleksandrowie Kujawskim nieczynny w dniu 27 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wysypiańskiego 4 będzie nieczynny w dniu 27 grudnia 2019r. (piątek). Z porad będzie można skorzystać w dniu 20 grudnia 2019r. (piątek) w godzinach od 11.00 do 19.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-05 19:16:14

Punkt nieczynny w dniach 12 i 24 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wysypiańskiego 4 będzie nieczynny w dniu 12 grudnia 2019r. (czwartek) oraz 24 grudnia 2019r. (wtorek). Z porad będzie można skorzystać:

- w dniu 17 grudnia 2019r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 16.00
- w dniu 19 grudnia 2019r. (czwartek) w godzinach od 8.00 do 16.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-04 00:00:00

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza


Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Od dnia 18 października 2015 r.brak oświadczenia spadkobiercy w w/w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. We wcześniejszym okresie brak oświadczenia spadkodawcy był jednoznaczny z przyjęciem spadku wprost.
POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-28 09:00:26

Spotkania edukacyjne z uczniami


W dniach 25 i 27 listopada 2019r. w Zespole Szkół w Aleksandrowie Kujawskim odbyły się spotkania edukacyjne dla uczniów. Spotkania poprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka.
POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-28 08:56:45

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż w dniu 29 października 2019r. (wtorek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Aleksandrowie Kujawskim czynny będzie w godzinach od 13.30 do 17.30

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-26 00:00:00

Przesłanki orzeczenia rozwodu przez sąd


Klienci punktów porad prawnych nierzadko zainteresowani są poradami z zakresu ustania małżeństwa przez rozwód. Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a z żądaniem wystąpił któryś z małżonków. Jednak, mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie będzie dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 710 776