POWIAT ALEKSANDROWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT ALEKSANDROWSKI
PUNKTY


POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-03-04 13:57:35

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 08 marca 2019r. (piątek) biuro w Aleksandrowie Kujawskim będzie nieczynne. Z porad będzie można skorzystać w dniu 15 marca 2019r. (piątek) w godzinach do 11.00 do 19.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-02-22 13:03:11

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 25 lutego 2019r. (poniedziałek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Aleksandrowie Kujawskim będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w środę 27 lutego 2019r. w odzinach od 8.00 do 16.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-01-22 00:00:00

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wysypiańskiego 4 w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 16.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-20 13:34:17

Szkolenie edukacyjne


W dniu 20 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie edukacyjne dla Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim. Wykład poprowadził radca prawny Michał Sobierajski.

Podczas spotkania omówiono problematykę obowiązku naprawienia szkody przez sprawców przestępstw, ze szczególnym uwzględnienie różnych podstaw orzeczenia w/w obowiązku, w tym zasądzania świadczeń przez sądy cywilne oraz roli ubezpieczycieli w realizacji w/w obowiązku.

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników dotyczące tematu spotkania.
POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-12 09:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4 
w dniu 24 i 31 grudnia 2018 r. będzie nieczynny.  

Z porad będzie można skorzystać:
- w poniedziałek 17 grudnia w godzinach od 9.00 do 17.00
- w środę 19 grudnia w godzinach od 9.00 do 17.00. 


Zapraszamy do korzystania z darmowych porad. 
POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-12 13:39:55

Obowiązki przedsiębiorcy w stosunku do konsumenta


Bardzo często kupujemy przez internet, telefon, przychodzą do Naszych domów przedstawiciele różnych firm oferując swoje usługi czy też produkty. Takie osoby są zobowiązane przez prawo do informowania Nas jako konsumentów o naszych prawach i obowiązkach w jasny i zrozumiały dla Nas sposób.
POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-16 10:00:00

Akt poświadczenia dziedziczenia


Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza stanowi alternatywną, wobec postępowania sądowego, formę stwierdzenia nabycia praw do spadku i ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Na mocy art. 1025§1 kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-28 13:21:09

Alimenty, godny poród, pracodawca i inne zagadnienia związane z uprawnieniami Rodzica


Alimenty na dziecko i kontakty rodzica z dzieckiem można określić w ugodzie przed Mediatorem, taka ugoda zatwierdzona przez Sąd ma moc wyroku.

Na podstawie Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej jako pacjentka masz prawo do:

*  rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej procesu pielęgnowania,
*  a położna powinna przyczynić się do stworzenia godnych warunków i rodzinnej atmosfery w czasie porodu,
*  pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży,
* opłaty za poród rodzinny czy salę pojedynczą do porodu oraz uznanie ich przez dyrekcję szpitala za usługi ponadstandardowe jest niewłaściwe, gdyż jest to prawo pacjenta, które nie może być ograniczone żadnym regulaminem.POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-06 09:00:00

Na jakie zagrożenia możemy się napotkać w sieci ?


Jak wygląda życie bez Internetu?

W dzisiejszych czasach coraz ciężej odpowiedzieć na to pytanie, bowiem nasze życie w znacznej mierze przeniosło się w świat wirtualny. Z Internetu korzystamy na co dzień poszukując informacji, rozrywki, komunikując się czy robiąc zakupy. Ale czy Internet to sama radość? Otóż nie. W jego otchłani kryje się wiele zagrożeń, na które szczególnie narażone są dzieci i młodzież.
POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-22 09:50:29

Spotkanie z seniorami


W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Aleksandrowskiego, dnia 17 maja 2018 roku został przeprowadzony wykład dla seniorów w Ośrodku dziennego pobytu dla seniorów w Ciechocinku. Prelekcję poprowadziła r.pr. Aleksandra Lubowicka. Wykład dotyczył tematyki praw konsumenta, form i sposobów zawierania umów, uprawnień konsumenta oraz obowiązków ciążących na  przedsiębiorcy. Kolejną tematyką było prawo spadkowe, a w szczególności kolejność dziedziczenia, zagadnienia dotyczące testamentu, czy zachowku. Słuchacze aktywnie uczestniczyli w wykładzie, zadając pytania, czy dzieląc się swoimi wątpliwościami. Na początku spotkania zebrani zostali poinformowani o instytucji bezpłatnych porad prawnych i przesłankach skorzystania z niej, zostały również rozdane ulotki.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 361 196