POWIAT ALEKSANDROWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT ALEKSANDROWSKI
PUNKTY


POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-12 13:39:55

Obowiązki przedsiębiorcy w stosunku do konsumenta


Bardzo często kupujemy przez internet, telefon, przychodzą do Naszych domów przedstawiciele różnych firm oferując swoje usługi czy też produkty. Takie osoby są zobowiązane przez prawo do informowania Nas jako konsumentów o naszych prawach i obowiązkach w jasny i zrozumiały dla Nas sposób.
POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-28 13:21:09

Alimenty, godny poród, pracodawca i inne zagadnienia związane z uprawnieniami Rodzica


Alimenty na dziecko i kontakty rodzica z dzieckiem można określić w ugodzie przed Mediatorem, taka ugoda zatwierdzona przez Sąd ma moc wyroku.

Na podstawie Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej jako pacjentka masz prawo do:

*  rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej procesu pielęgnowania,
*  a położna powinna przyczynić się do stworzenia godnych warunków i rodzinnej atmosfery w czasie porodu,
*  pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży,
* opłaty za poród rodzinny czy salę pojedynczą do porodu oraz uznanie ich przez dyrekcję szpitala za usługi ponadstandardowe jest niewłaściwe, gdyż jest to prawo pacjenta, które nie może być ograniczone żadnym regulaminem.POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-22 09:50:29

Spotkanie z seniorami


W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Aleksandrowskiego, dnia 17 maja 2018 roku został przeprowadzony wykład dla seniorów w Ośrodku dziennego pobytu dla seniorów w Ciechocinku. Prelekcję poprowadziła r.pr. Aleksandra Lubowicka. Wykład dotyczył tematyki praw konsumenta, form i sposobów zawierania umów, uprawnień konsumenta oraz obowiązków ciążących na  przedsiębiorcy. Kolejną tematyką było prawo spadkowe, a w szczególności kolejność dziedziczenia, zagadnienia dotyczące testamentu, czy zachowku. Słuchacze aktywnie uczestniczyli w wykładzie, zadając pytania, czy dzieląc się swoimi wątpliwościami. Na początku spotkania zebrani zostali poinformowani o instytucji bezpłatnych porad prawnych i przesłankach skorzystania z niej, zostały również rozdane ulotki.
POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-15 11:45:15

Spotkanie z młodzieżą


W ramach edukacji prawnej w dniu 14 maja 2018 roku zostały przeprowadzone zajęcia w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim z klasami:
klasa I o profilu informatycznym,   klasa II o profilu – geodeta.

Spotkanie poprowadziła r.pr Martyna Ostrowieńska – Ilnicka. Główną tematyką zajęć było zagrożenie w internecie. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów podczas, których oprócz ogólnego omówienia zagrożeń - szczególny nacisk został położony na omówienie kwestii hejtu, stalkingu i łamania prawa (praw autorskich ) w Internecie. Młodzież czynnie uczestniczyła w zajęciach i wykazywała zainteresowanie tematyką.
POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-16 13:20:35

Czym jest demokracja i komu ma służyć ?


Jest takie jedno przysłowie, które ma zastosowanie do naszych czasów. Drzazgę w oku bliźniego dostrzegasz, a belki w swoim nie widzisz. Narzekamy, że od kilkunastu lat nasza demokracją jest niszczona, ba nawet ustaliśmy wszyscy, kto ją niszczy. Czy aby na pewno należy obciążyć tym ciężarem polityków? Prawo cywilne ma taki artykuł o przyczynianiu się do powstania szkody. Sąd oceniając rozmiary szkody bierze pod uwagę okoliczność, że poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. Innymi słowy może oddalić powództwo, gdy Sąd dojdzie do wniosku, że szkoda nastąpiła z winy poszkodowanego.POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-03 12:38:03

Ile komornik może zabrać z pensji w 2018 roku?


W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2018 r., zmieniły się kwoty wolne od potrąceń. Ustalając kwotę wolną od potrąceń uwzględniać należy nie tylko ustawową płacę minimalną, ale także rodzaj potrącenia, wymiar etatu, koszty uzyskania przychodu.POWIAT ALEKSANDROWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 09:26:27

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Aleksandrowski  od dnia 1 stycznia 2016 r. Realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2018r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Aleksandrowskim  prowadzi  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.


http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/57/punkty_powiat_aleksandrowski.html

   [1]    

Licznik odwiedzin: 255 667