wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT STAROGARDZKI Czarna Woda
AKTUALNOŚCI
POWIAT STAROGARDZKI Czarna Woda
PUNKTY


POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2019-09-27 11:06:03

Uwaga! Zmiana godzin 1 października i 4 października


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniach 1 października 2019r. (wtorek) oraz 4 października 2019r. (piątek) punkt NPP w Czarnej Wodzie czynny będzie w godzinach od 12.00 do 16.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2019-07-09 00:00:00

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające


Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązuje ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. 
Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2019-05-21 08:35:24

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 7 w dniu 22 maja 2019r. (środa) będzie czynny w godzinach od 9.00 do 13.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych.


POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2019-03-26 10:18:34

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 28 marca 2019r. (czwartek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Czarnej Wodzie czyyny będzie w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. 


POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2019-03-06 13:41:35

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 07 marca 2019r. (czwartek) dyżur nieodpłatnych porad prawnych w Czarnej Wodzie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-12-19 15:21:26

Działania edukacyjne


W dniu 12 grudnia 2018r. przeprowadzono działania edukacyjne dla mieszkańców Czarnej Wody i okolic. Wykład poprowadziła adwokat Barbara Miloch - Kosikowska.

Podczas spotkania omówiono tematykę z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, miejsca zamieszkania dziecka, czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Ponadto przedstawiono podstawowe zasady dziedziczenia zarówno ustawowego jak i testamentowego, zachowku, zrzeczenia się dziedziczenia oraz działu spadku. 

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianego zagadnienia oraz rozdano wzory przykładowych pism. 
 POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-12-10 09:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Czarnej Wodzie na ul. Mickiewicza 7 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynny.  
Z porad będzie można skorzystać w sobotę 15 grudnia 2018 r. w godzinach 12.00 - 16.00. 


Zapraszamy do korzystania z darmowych porad. 
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-12-05 09:00:00

Szkolenie edukacyjne


W dniu 30 listopada 2018 roku przeprowadzone zostało szkolenie edukacyjne dla pracowników urzędu miasta oraz jednostek podległych. Wykład poprowadziła adwokat Barbara Miloch - Kosikowska.

Tematem szkolenia były zmiany w dziedzinach prawa związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi m.in. aktach wykonawczych do prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o samorządzie gminnym. 

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianego zagadnienia.
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-11-29 10:00:00

Spotkanie edukacyjne w Szkole Podstawowej


W dniu 23 listopada w Szkole Podstawowej odbyło się spotkanie edukacyjne. Wykład poprowadziła adwokat Barbara Miloch -  Kosikowska.

Tematyka spotkań dotyczyła szeroko rozumianej przemocy internetowej, hejtowania w sieci oraz konsekwencji prawnych tego typu zachowań. Młodzież oprócz wykładu i kazusów do rozwiązania mogła podzielić się swoimi własnymi doświadczeniami oraz wziąć udział w panelu dyskusyjnym i zadawać pytania. 

W trakcie spotkania rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia. 
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-11-27 10:00:00

Szkolenie dla pracowników


W dniu 19 listopada 2018 roku przeprowadzone zostało szkolenie, w którym uczestniczyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykład poprowadziła adwokat Barbara Miloch - Kosikowska. Celem szkolenia było omówienie kwestii problematycznych pojawiających się we wspólnie prowadzonych sprawach.

W dalszej części pracownicy MOPS zadawali pytania mające na celu wyjaśnienie nieścisłości oraz częstych rozbieżności w obowiązujących przepisach prawnych, a zwłaszcza kwestii związanych z interpretacją na tle różnych aktów prawnych tzw. „samotnego macierzyństwa” oraz możliwości wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego w sytuacji rodziców nie posiadających orzeczenia o rozwodzie, a żyjących w rozłączeniu w świetle rozbieżności wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a linii orzeczniczej. 

W trakcie spotkano rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. 
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 524 924