POWIAT STAROGARDZKI Czarna Woda
AKTUALNOŚCI
POWIAT STAROGARDZKI Czarna Woda
PUNKTY


POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2019-03-26 10:18:34

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 28 marca 2019r. (czwartek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Czarnej Wodzie czyyny będzie w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. 


POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2019-03-06 13:41:35

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 07 marca 2019r. (czwartek) dyżur nieodpłatnych porad prawnych w Czarnej Wodzie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-12-19 15:21:26

Działania edukacyjne


W dniu 12 grudnia 2018r. przeprowadzono działania edukacyjne dla mieszkańców Czarnej Wody i okolic. Wykład poprowadziła adwokat Barbara Miloch - Kosikowska.

Podczas spotkania omówiono tematykę z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, miejsca zamieszkania dziecka, czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Ponadto przedstawiono podstawowe zasady dziedziczenia zarówno ustawowego jak i testamentowego, zachowku, zrzeczenia się dziedziczenia oraz działu spadku. 

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianego zagadnienia oraz rozdano wzory przykładowych pism. 
 POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-12-10 09:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Czarnej Wodzie na ul. Mickiewicza 7 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynny.  
Z porad będzie można skorzystać w sobotę 15 grudnia 2018 r. w godzinach 12.00 - 16.00. 


Zapraszamy do korzystania z darmowych porad. 
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-12-05 09:00:00

Szkolenie edukacyjne


W dniu 30 listopada 2018 roku przeprowadzone zostało szkolenie edukacyjne dla pracowników urzędu miasta oraz jednostek podległych. Wykład poprowadziła adwokat Barbara Miloch - Kosikowska.

Tematem szkolenia były zmiany w dziedzinach prawa związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi m.in. aktach wykonawczych do prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o samorządzie gminnym. 

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianego zagadnienia.
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-11-29 10:00:00

Spotkanie edukacyjne w Szkole Podstawowej


W dniu 23 listopada w Szkole Podstawowej odbyło się spotkanie edukacyjne. Wykład poprowadziła adwokat Barbara Miloch -  Kosikowska.

Tematyka spotkań dotyczyła szeroko rozumianej przemocy internetowej, hejtowania w sieci oraz konsekwencji prawnych tego typu zachowań. Młodzież oprócz wykładu i kazusów do rozwiązania mogła podzielić się swoimi własnymi doświadczeniami oraz wziąć udział w panelu dyskusyjnym i zadawać pytania. 

W trakcie spotkania rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia. 
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-11-27 10:00:00

Szkolenie dla pracowników


W dniu 19 listopada 2018 roku przeprowadzone zostało szkolenie, w którym uczestniczyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykład poprowadziła adwokat Barbara Miloch - Kosikowska. Celem szkolenia było omówienie kwestii problematycznych pojawiających się we wspólnie prowadzonych sprawach.

W dalszej części pracownicy MOPS zadawali pytania mające na celu wyjaśnienie nieścisłości oraz częstych rozbieżności w obowiązujących przepisach prawnych, a zwłaszcza kwestii związanych z interpretacją na tle różnych aktów prawnych tzw. „samotnego macierzyństwa” oraz możliwości wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego w sytuacji rodziców nie posiadających orzeczenia o rozwodzie, a żyjących w rozłączeniu w świetle rozbieżności wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a linii orzeczniczej. 

W trakcie spotkano rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. 
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 12:00:29

Prawa i obowiązki po zatrudnieniu na umowie zlecenia


Jedną z form zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca nie ma statusu pracownika, a jego prawa i obowiązki regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawartej umowy zlecenia. Decydując się na zatrudnienie cywilnoprawne, warto znać swoje prawa i obowiązki. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione poniżej.
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-08-28 09:00:00

Testament


Powołanie spadkobiercy do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości bądź części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie do całości bądź części spadku albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (czyli nie jest osobą małoletnią bądź częściowo/całkowicie ubezwłasnowolnioną), ma prawo rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci przez testament, w którym powoła do całości lub części spadku jedną lub kilka osób.POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-08-07 10:00:00

Zakupy w internecie - co warto wiedzieć?


Coraz częściej kupujemy towary w sklepach internetowych. Powody są różne, niejednokrotnie niższe ceny, możliwość zamawiania towaru o każdej porze dnia i nocy . Należy jednak pamiętać, że robienie zakupów przez Internet wymaga pewnych środków ostrożności. W szczególności nie przekazujmy swoich danych, które prawdopodobnie w ogóle nie są konieczne do dokonania określonej transakcji np. podawanie nr PESEL, imion rodziców. Należy zwracać też uwagę na to, że pod hasłem „super promocja” może czyhać na nas jakieś niebezpieczeństwo. Być może towar znacznie tańszy niż u innych sprzedawców może być np. wadliwy.   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 361 169