POWIAT BRONICKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT BRONICKI
PUNKTY


POWIAT BRODNICKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-12 13:48:12

Istotne rzeczy, które powinnaś wiedzieć będąc w ciąży


1) Prawo ciężarnej do planu porodu i planu opieki przedporodowej

Masz prawo sporządzić plan porodu i plan opieki przedporodowej, w którym określisz swoje oczekiwania co do samego porodu. Plan ten sporządza się wraz z osobą, która prowadzi ciąże. Dokument powinien być dołączony do dokumentacji, a personel medyczny powinien się z nim zapoznać oraz omówić  z Tobą szczegóły. Jest to Twoje prawo więc dlaczego z niego nie skorzystać skoro dzięki temu będziesz bardziej doinformowana. Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej kopię planu opieki przedporodowej
POWIAT BRODNICKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-28 09:32:32

Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku


Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Dla spadkobiercy dzień powołania będzie to w zasadzie dzień, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym.
POWIAT BRODNICKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:01:39

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym – Pan Tomasz Thiel, kontakt.: e-mail: tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub telefon 564950818.
POWIAT BRODNICKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-11 10:08:37

Spotkanie z prawnikiem


W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej, w dniu 10 maja 2018 r. odbyło się spotkanie w I LO w Brodnicy. Zajęcia poprowadził Pan Radosław Robiński. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia z zakresu prawa pracy, w szczególności nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy. Osobom uczestniczącym w spotkaniu została przedstawiona także ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz punkty, w których na terenie Powiatu Brodnickiego można skorzystać z uprawnień, o które przewiduje ww. ustawa.
POWIAT BRODNICKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-07 10:03:48

Spotkanie z radcą prawnym


W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej, w dniu 27 kwietnia 2018 r. odbyły się zajęcia DPS w Brodnicy. Spotkanie przeprowadziła Pani r.pr. Małgorzata Cygan. Osoby te mimo starszego wieku i schorzeń, bardzo aktywnie brały udział w prowadzonych zajęciach. Tematem zajęć było prawo spadkowe. Omawiane były podstawowe kwestie czym zajmuje się prawo spadkowe, co wchodzi w skład spadku, jakie mamy sposoby dziedziczenia, grupy spadkobierców, rodzaje testamentów, warunki formalne testamentu, wydziedziczenie, odwołanie testamentu, umowy o dziedziczenie, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Zmierzano do nawiązania relacji ze słuchaczami i wciągnięcia ich w zajęcia poprzez zadawanie pytań sprawdzających, opowiadanie historyjek i przykładów, razem z uczestnikami omawiano sprawy, o których słyszeli.
POWIAT BRODNICKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-16 13:26:10

Umowa zawarta pod wpływem błędu?


 Coraz częściej pojawiają się firmy, których nazwy wprowadzają konsumentów w błąd. Najwięcej takich przykładów można znaleźć w branży telekomunikacyjnej. Scenariusz rozmowy pracowników takich firm z konsumentami jest w większości przypadków podobny. Abonent obsługiwany przez jedną z największych firm telekomunikacyjnych odbiera telefon. Podczas krótkiej rozmowy konsultant podający się za pracownika danej firmy informuje, iż w najbliższym czasie abonent musi przedłużyć umowę. Proponuje, iż do domu abonenta dostarczona zostanie umowa za pośrednictwem kuriera. Gdy abonent zgodzi się na podpisanie umowy, w jego drzwiach zjawia się kurier, umowa szybko zostaje podpisana, a za miesiąc przychodzą dwie faktury za dwie identyczne usługi: dotychczasowa oraz dotycząca nowo rozpoczętej usługi. Co zrobić w takiej sytuacji? POWIAT BRODNICKI AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 09:52:36

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Brodnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2018r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Brodnickim  prowadzi  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/58/punkty_powiat_brodnicki.html

   [1]    

Licznik odwiedzin: 255 674