wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT BRODNICKI - NPO
AKTUALNOŚCI
POWIAT BRODNICKI - NPO
PUNKTY


POWIAT BRODNICKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-11-16 11:10:44

Dobra osobiste człowieka


Dobra osobiste przysługują każdemu człowiekowi. O naruszeniu dobra osobistego należy rozstrzygać mając na uwadze społeczną ocenę określonego zachowania, a nie indywidualne odczucia osoby nim dotkniętej.


POWIAT BRODNICKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-10-20 08:02:28

Spłata kredytu konsumenckiego przed terminem


Przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego regulują przepisy przewidziane w rozdziale 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.). Przepisy przewidziane w tym rozdziale u.k.k. znajdują odpowiednie zastosowanie do wszystkich umów, które spełniają przesłanki uznania za umowę o kredyt konsumencki określone w art. 3 ust. 1 u.k.k., w szczególności umów, których przedmiotem jest udostępnienie kredytobiorcy pod tytułem zwrotnym środków pieniężnych (kredyt bankowy w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, pożyczka).
POWIAT BRODNICKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-10-01 14:47:38

Spotkanie Edukacyjne z seniorami w Brzoziu


Dnia 29.09.2020r. odbyło się Spotkanie Edukacyjne dla seniorów Klubu Brzozowy Raj w Brzoziu. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Marta Wilkońska- Żuralska. 


POWIAT BRODNICKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-09-18 12:18:20

Spotkanie edukacyjne z Parafialnym Klubem Seniora " Radosna Jesień" w Górznie


W dniu 17.09.2020r. odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami Parafialnego Klubu Seniora "Radosna Jesień". Zajęcia były prowadzone pod kątem prawniczym. 
Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska. 


POWIAT BRODNICKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-09-18 12:12:53

Spotkanie edukacyjne z Parafialnym Klubem Seniora " Radosna Jesień" w Górznie


W dniu 17.09.2020r. odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami Parafialnego Klubu Seniora "Radosna Jesień". Zajęcia były prowadzone pod kątem prawniczym. 
Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska. 


POWIAT BRODNICKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-09-17 10:25:46

Wznowienie punktu nieodpłatnych porad obywatelskich w Brodnicy


Od 1 października ruszają stacjonarne porady obywatelskie w Brodnicy. Poniżej komunikat Starosty Brodnickiego.


POWIAT BRODNICKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-08-10 00:00:00

Przyjąć spadek czy go odrzucić?


Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
POWIAT BRODNICKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-06-05 00:00:00

UWAGA! Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskim


Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. 

POWIAT BRODNICKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT BRODNICKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-03-16 10:24:33

KOMUNIKAT!

   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 821 651