wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT DZIAŁDOWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT DZIAŁDOWSKI
PUNKTY


POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-13 14:03:54

KOMUNIKAT!


Szanowni Pańtwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z KORONAWIRUSEM informujemy, że od dnia 16.03.2020r. do dnia 27.03.2020r. udzialanie porad prawnych i doradztwa obywatelskiego zmienia formę udzielania porad. Porady odbywać się będą e-mailowo lub telefonicznie.

tel: 23 697 59 67 
e-mail: kultura@e-starostwo.pl

Osoby, które będą z takich porad korzystać, są zobowiązane do złożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosku o nieodpłatną poradę wraz  z oświadczeniem, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 


POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-12 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 8 listopada 2019r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Działdowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla pracowników oraz uczestników tej placówki. Spotkanie poprowadził radca prawny Remigiusz Sawicki.

 
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-05 00:00:00

Wykład edukacyjny dla seniorów


W dniu 30 października 2019 r. w Dziennym Domu ”SENIOR-WIGOR” w Działdowie odbył się wykład edukacyjny dla członków Domu Seniora. Wykład poprowadziła radca prawny Katarzyna Zaremba.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-14 00:00:00

Kto ponosi winę za rozpad małżeństwa?


W większości przypadków osoby decydujące się na złożenie pozwu o rozwód wnoszą o orzeczenie tegoż rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka. Ale czy zawsze warto wnosić o orzekanie o winie? Jakie konsekwencje się z tym wiążą?
 
Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zasadą jest, że: Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-26 09:20:07

Zajęcia edukacyjne dla seniorów


W dniu 24 września 2019r. w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Działdowie odbyły się zajęcia edukacyjne dla członków Klubu Seniora „Senior+”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Magdalena Rząp.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-04 12:53:45

Kiedy Sąd może orzec rozwód ?


Rozpoczynając rozważania dotyczące kwestii prawnej regulacji instytucji rozwodu przede wszystkim określić należy warunki, które muszą być spełnione by otrzymać orzeczenie rozwodu. I tak każde z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu, w przypadku gdy rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-05-21 10:15:13

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ SKORZYSTAĆ Z POMOCY PRAWNEJ W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


W pierwszej kolejności wskazać należy, że od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Korzystając z pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona powinna wiedzieć, jakie uprawnienia jej przysługują, ale co równie istotne powinna wiedzieć, jak prawidłowo przygotować się do wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-04-02 00:00:00

Spotkania edukacyjne


W dniach od 15 marca do 25 marca 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie odbyły się spotkania edukacyjne zarówno dla osób młodych (w przedziale wiekowym między 18 a 25 rokiem życia) oraz dla osób starszych (w przedziale wiekowym między 50 a 65 rokiem życia). Spotkania prowadziła radca prawny Joanna Mossakowska.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-28 09:00:00

Zmiany w terminach dochodzenia roszczeń


W dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego (dalej jako: „k.c.”) w zakresie przedawnienia roszczeń. Na wstępie należy wskazać, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.
 
Zgodnie z brzmieniem art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia roszczeń został wydłużony do końca danego roku kalendarzowego (tj. 31 grudnia danego roku), chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 658 289