POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1
AKTUALNOŚCI
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1
PUNKTY


POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-02-08 13:08:23

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo ! 

Informujemy, iż w dniu 15 lutego 2019r. (piątek) punkt NPP w Kisielicach będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00


Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-12-17 09:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Suszu w środę 19 grudnia będzie czynny w godzinach od 8.00 do 13.00, natomiast w czwartek 20 grudnia w godzinach od 9.00 do 12.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-12-10 09:00:00

Spotkanie edukacyjne w Suszu


W dniach 23 listopada i 6 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu zostało przeprowadzone spotkanie edukacyjne z młodzieżą pt.: „Prawa i obowiązki młodocianych pracowników”. Wykład poprowadziła radca prawny Iwona Janik.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-09-26 18:52:08

Zagrożenia w sieci dla dzieci i młodzieży!


Jak wygląda życie bez Internetu? W dzisiejszych czasach coraz ciężej odpowiedzieć na to pytanie, bowiem nasze życie w znacznej mierze przeniosło się w świat wirtualny. Z Internetu korzystamy na co dzień poszukując informacji, rozrywki, komunikując się czy robiąc zakupy. Ale czy Internet to sama radość? Otóż nie. W jego otchłani kryje się wiele zagrożeń, na które szczególnie narażone są dzieci i młodzież.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-09-24 10:58:20

Spotkanie edukacyjne w Domu Seniora


W dniu 20 września 2018 r. zostały przeprowadzone działania edukacyjne w Domu Seniora Gołębi Dwór w Kamieniu Małym. Spotkanie poprowadziła r.pr. Joanna Wacławska. Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące rozporządzania majątkiem, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzeń na wypadek śmierci, spadkobrania ustawowego oraz ochrony konsumentów.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-09-11 14:55:35

W jaki sposób dokonać zmiany nazwiska po rozwodzie?


Wiele kobiet po rozwodzie postanawia powrócić do panieńskiego nazwiska. Nie rzadko zdarza się również, że mężczyźni zastanawiają się nad tym, czy mogą skłonić byłą żonę do tego, by powróciła do nazwiska panieńskiego. W rzeczywistości zmiana nazwiska po rozwodzie jest bardzo prosta, należy jednak spełnić pewne warunki.
Na wstępie należy wskazać, że małżonkowie, po ślubie, mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Po rozwodzie więc, możliwa jest zmiana nazwiska zarówno żony, jak i męża oraz powrót do nazwiska panieńskiego/kawalerskiego.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-09-03 09:46:45

5 Rzeczy, które trzeba ustalić przed wysłaniem pozwu o rozwód


1. Orzekanie o winie

W pozwie powinniśmy się określić, żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie żony/ męża czy też pragniemy rozstać się bez orzekania o winie. Jest to dosyć kluczowa kwestia sprawy. Sąd nie jest związany oczywiście Naszym żądaniem lecz to co przeczyta Nasz małżonek, gdy już otrzyma pozew, determinuje dalszy przebieg rozwodu. Z Naszego doświadczenia wynika, iż druga strona często nie jest przygotowana emocjonalnie na zarzuty swojej drugiej połówki. Z reguły dowiaduje się nowych rzeczy na swój temat, prawdziwych bądź nie, co przyczynia się do jej samopoczucia podczas całej sprawy. Jeżeli uważasz, że małżonek naruszył jakikolwiek obowiązek małżeński, złóż pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lecz przygotuj się na udowodnienie swojej tezy w Sądzie.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-08-06 09:00:00

Co warto wiedzieć na temat przemocy w rodzinie


Czym jest przemoc w rodzinie i jakie prawa przysługują ofierze ?

 Definicję przemocy w rodzinie zawiera ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2015.1390). Zgodnie z nią przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobą najbliższą w powyższym rozumieniu jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-07-31 09:00:00

Najważniejsze rzeczy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia


Jedną z form zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca nie ma statusu pracownika, a jego prawa i obowiązki regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawartej umowy zlecenia. Decydując się na zatrudnienie cywilnoprawne, warto znać swoje prawa i obowiązki. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione poniżej.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-07-13 09:43:32

Zasiłek dla bezrobotnych dla powracających z zagranicy


Osoby, które powróciły do Polski po okresie zatrudnienia w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, i nie mogą znaleźć zatrudnienia oraz nie mają prawa do transferu zasiłku uzyskanego za granicą, mogą starać się o prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 307 427