wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1
AKTUALNOŚCI
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1
PUNKTY


POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2020-08-18 00:00:00

Prawo pracownika a dyskryminacja w zatrudnieniu


Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna (art. 11 3 k.p).
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2020-08-05 09:47:40

Zmiana godzin pracy punktu NPO w Suszu w dniu 27 sierpnia 2020r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 27 sierpnia 2020r. punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Suszu będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnych porad obywatelskich. 


POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2020-06-08 00:00:00

Umowa kredytu konsumenckiego


Obecnie już chyba prawie wszyscy konsumenci znają większość swoich praw wynikających z rękojmi przy sprzedaży czy gwarancji. Wiemy, że towar nabyty przez internet możemy odesłać, a sprzedawca powinien zwrócić nam pieniądze. Nie każdy wie jednakże, że konsument ma swoje prawa również wtedy, gdy zaciąga kredyt. Jakie są to prawa?
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2020-05-18 00:00:00

KOMUNIKAT


18 MAJA 2020 ROKU WZNOWIONE ZOSTANIE UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W PUNKTACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU IŁAWSKIEGO
(IŁAWA, LUBAWA, KISIELICE, SUSZ, ZALEWO).

NIEZMIENNIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DARMOWEJ PORADY ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ.POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2020-03-14 19:08:55

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

Do odwołania
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ
(telefon, mail, itp.)
 
Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl
skanu lub zdjęcia
wypełnionego i podpisanego
wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego
zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Informacje o rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu:
89 649 08 48
Wzór
wniosku
dostępny
:
na stronie internetowej
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualno
sci/news,14909,komunikat
 
Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-12-05 19:03:22

Biuro nieczynne w dniu 27 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Kisielicach, przy ul. Daszyńskiego 12 w dniu 27 grudnia 2019r. (piątek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać:

- w piątek 6 grudnia 2019r. w godzinach od 9.00 do 14.00,
- w piątek 13 grudnia 2019r. w godzinach od 9.00 do 14.30,
- w piątek 20 grudnia 2019r. w godzinach od 9.00 do 14.30

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-11-15 15:18:05

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 18 listopada 2019r. (poniedziałek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Suszu czynny będzie w godzinach od 9.00 do 13.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-11-12 00:00:00

Upadłość konsumencka- sposób na wyjście z długów i trudnej sytuacji życiowej


Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na ogłoszenie upadłości nie tylko firm, ale także osób fizycznych, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej. Umożliwiają to przepisy ustawy Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na specjalnym formularzu (do pobrania na stronie www.gov.pl lub w sądzie) do sądu upadłościowego (sąd rejonowy - wydział gospodarczy).POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2019-10-30 00:00:00

Szkolenie edukacyjne


W dniu 28 października 2019r. w Lubawie odbyło się szkolenie edukacyjne dla seniorów. Tematem spotkania były: „Niezbędne informacje dla osób poszukujących pomocy prawnej”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 506