wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1
AKTUALNOŚCI
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1
PUNKTY


POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 09:00:00

Spotkanie edukacyjne w Suszu


W dniach 20 kwietnia oraz 17 maja 2018 r. w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu odbyło się spotkanie edukacyjne na temat prawa pracy. Wykład poprowadziła radca prawny Joanna Wacławska.POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:43:54

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Iławskiego z siedzibą w Iławie przy ul. Władysława Andersa 2a, tel. 89 649-07-00, email: starostwo@powiatilawski.pl zwany dalej Administratorem;

Administrator prowadzi rejestr przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Pani Alicja Wiśniewska, e-mail: alicja.wisniewska@powiat-ilawski.pl, tel. 89 649-08-17.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-04-05 08:09:45

Szkoda na osobie i związane z nią roszczenia niemajątkowe poszkodowanego


Pojęcie zadośćuczynienia w praktyce mylone jest z tzw. odszkodowaniem. Podstawową różnicą między tymi roszczeniami jest to, iż pierwsze z nich dotyczy krzywdy, a drugie szkody. Szkodę można wyrządzić zarówno w rzeczach, jak i na osobie. Natomiast krzywdę można wyrządzić tylko osobie. Kolejną istotną różnicą jest to, iż szkoda jest wymierna tj. ma wartość pieniężną możliwą do jej dokładnego określenia. Tymczasem krzywda jest zawsze niewymierna.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-02-20 10:14:45

Spotkanie z adwokatem


W dniu 14 lutego 2018 roku w Iławie, adw. Magdalena Witos poprowadziła szkolenie edukacyjne w oddziale Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939-1945. Uczestnikami spotkania byli członkowie wskazanego Stowarzyszenia. Tematyka dotyczyła: spadków, darowizny, testamentu oraz instytucji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Nadto przekazano uczestniczącym w szkoleniu osobom materiały promocyjne oraz ulotki.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 10:26:45

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Iławski od dnia 1 stycznia 2016 r. Realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2018r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Iławskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/61/punkty_powiat_ilawski_punkt_nr_1.html
<<  <    [1] [2] [3] [4]    

Licznik odwiedzin: 687 721