POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 2
AKTUALNOŚCI
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 2
PUNKTY


POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-12-12 09:00:00

Spotkanie edukacyjne w Lubawie


W dniu 11 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół w Lubawie odbyło się spotkanie edukacyjne w Lubawie z młodzieżą szkolną w wieku 16-18 lat. Tematem spotkania były "Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa - czyli co każdy konsument wiedzieć powinien". Wykład poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-12-07 00:00:00

Działania edukacyjne w Lubawie


W dniu 4 grudnia 2018 r. w Internacie Zespołu Szkół w Lubawie odbyło się spotkanie edukacyjne z młodzieżą szkolną w wieku 16-18 lat. Tematem spotkania była "Upadłość konsumencka”. Wykład poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.

Podczas spotkania omówiono podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 
w jaki sposób przygotować wniosek do sądu oraz konsekwencje ogłoszenia upadłości. W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia oraz informacje o adresach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie iławskim.

Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania młodzieży dotyczące tematu spotkania.POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-09-26 18:55:21

Zagrożenia w sieci dla dzieci i młodzieży!


Jak wygląda życie bez Internetu? W dzisiejszych czasach coraz ciężej odpowiedzieć na to pytanie, bowiem nasze życie w znacznej mierze przeniosło się w świat wirtualny. Z Internetu korzystamy na co dzień poszukując informacji, rozrywki, komunikując się czy robiąc zakupy. Ale czy Internet to sama radość? Otóż nie. W jego otchłani kryje się wiele zagrożeń, na które szczególnie narażone są dzieci i młodzież.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-09-03 08:18:24

Zasiłek dla bezrobotnych dla powracających z zagranicy


Osoby, które powróciły do Polski po okresie zatrudnienia w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, i nie mogą znaleźć zatrudnienia oraz nie mają prawa do transferu zasiłku uzyskanego za granicą, mogą starać się o prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia.POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-08-13 10:40:57

W jaki sposób dokonać zmiany nazwiska po rozwodzie?


Wiele kobiet po rozwodzie postanawia powrócić do panieńskiego nazwiska. Nie rzadko zdarza się również, że mężczyźni zastanawiają się nad tym, czy mogą skłonić byłą żonę do tego, by powróciła do nazwiska panieńskiego. W rzeczywistości zmiana nazwiska po rozwodzie jest bardzo prosta, należy jednak spełnić pewne warunki.

Na wstępie należy wskazać, że małżonkowie, po ślubie, mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Po rozwodzie więc, możliwa jest zmiana nazwiska zarówno żony, jak i męża oraz powrót do nazwiska panieńskiego/ kawalerskiego.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-06-29 11:31:57

Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku


Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Dla spadkobiercy dzień powołania będzie to w zasadzie dzień, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-06-07 11:19:26

5 Rzeczy, które trzeba ustalić przed wysłaniem pozwu o rozwód


1. Orzekanie o winie

W pozwie powinniśmy się określić, żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie żony/ męża czy też pragniemy rozstać się bez orzekania o winie. Jest to dosyć kluczowa kwestia sprawy. Sąd nie jest związany oczywiście Naszym żądaniem lecz to co przeczyta Nasz małżonek, gdy już otrzyma pozew, determinuje dalszy przebieg rozwodu. Z Naszego doświadczenia wynika, iż druga strona często nie jest przygotowana emocjonalnie na zarzuty swojej drugiej połówki. Z reguły dowiaduje się nowych rzeczy na swój temat, prawdziwych bądź nie, co przyczynia się do jej samopoczucia podczas całej sprawy. Jeżeli uważasz, że małżonek naruszył jakikolwiek obowiązek małżeński, złóż pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lecz przygotuj się na udowodnienie swojej tezy w Sądzie.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:45:38

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Iławskiego z siedzibą w Iławie przy ul. Władysława Andersa 2a, tel. 89 649-07-00, email: starostwo@powiatilawski.pl zwany dalej Administratorem;

Administrator prowadzi rejestr przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Pani Alicja Wiśniewska, e-mail: alicja.wisniewska@powiat-ilawski.pl, tel. 89 649-08-17.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-05-07 10:45:12

Szkoda na osobie i związane z nią roszczenia niemajątkowe poszkodowanego


Pojęcie zadośćuczynienia w praktyce mylone jest z tzw. odszkodowaniem. Podstawową różnicą między tymi roszczeniami jest to, iż pierwsze z nich dotyczy krzywdy, a drugie szkody. Szkodę można wyrządzić zarówno w rzeczach, jak i na osobie. Natomiast krzywdę można wyrządzić tylko osobie. Kolejną istotną różnicą jest to, iż szkoda jest wymierna tj. ma wartość pieniężną możliwą do jej dokładnego określenia. Tymczasem krzywda jest zawsze niewymierna.
POWIAT IŁAWSKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-04-23 08:57:04

Działania edukacyjne


W dniach 14 i 21.04.2018r. zostały zrealizowane działania edukacyjne w Centrum Edukacji ZDZ w Iławie. Prelekcje, które poprowadziła Pani r.pr. Małgorzata Koszewska, były adresowane do osób w różnym przedziale wiekowym. Zajęcia obejmowały głównie zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 633