wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT MŁAWSKI - NPP
AKTUALNOŚCI
POWIAT MŁAWSKI - NPP
PUNKTY


POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-11-26 13:38:58

Poradnik dla seniora - Jak przekazać dziecku mieszkanie, dom albo działkę?

POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-11-25 11:09:37

Konflikty międzypokoleniowe a mediacja


Sytuacje konfliktowe, stanowią nierozłączny element relacji międzyludzkich,  mogą być  katalizatorem pozytywnych zachowań bądź czynnikiem hamującym we wspólnym funkcjonowaniu  ludzi.
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-10-22 07:56:11

Zachowek - komu przysługuje oraz w jakiej wysokości?


           Zachowek - komu przysługuje oraz w jakiej wysokości Małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy pominiętym w testamencie, należy się połowa lub 2/3 tego, co odziedziczyliby, gdyby testamentu nie było. Roszczenie o zachowek przysługuje także, gdyż uprawnionydostał coś ze spadku, ale mniej niż ½ lub 2/3 swojego ustawowego udziału, a pod pewnymi warunkami: także, gdy spadkobierca za życia czynił darowizny na rzecz innych spadkobierców lub osób trzecich.
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-10-19 07:54:32

Solidarna odpowiedzialność dłużników


Kodeks cywilny w art. 366 stanowi, iż kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-10-14 08:09:32

Warsztaty Edukacyjne w Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku


Dnia 12.10.2020r. miały miejsce Warsztaty Edukacyjne w Placówkach Oświatowych w Szreńsku. Szkolenie poprowadziła radca prawny Magdalena Sawicka. 


POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-08-24 00:00:00

KOSZTY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM


Częstym problemem dla osób chcących dochodzić swoich praw przed Sądem Powszechnym jest kwestia ponoszenia tzw. kosztów sądowych, niezbędnych aby mógł w konsekwencji ruszyć proces cywilny. Samo złożenie pozwu lub wniosku w trybie nieprocesowym (np. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku) do Sądu, nie oznacza jak wiadomo, że wyznaczy on od razu termin rozprawy (poza określonymi rodzajami spraw o których wskażę poniżej), albowiem przedtem pisemnie wezwie stronę do uiszczenia stosownych kosztów sądowych.
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-06-29 00:00:00

Komunikat Starosty Mławskiego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej w

POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-05-25 00:00:00

KOMUNIKAT


Komunikat Starosty Mławskiego w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim

Z dniem 25 maja 2020 roku wznowione zostaje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w sposób bezpośredni – już we wszystkich punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Mławskiego.POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-03-16 10:14:31

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo
w związku wprowadzonym stanem zagrożenia
epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19,o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),Starosta Mławski informuje,że z dniem 16 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku zawieszeniu ulega bezpośrednie
udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośrednie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją
uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail,Skype).

W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie na nr 23 655 26 22
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03


POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-01-01 00:00:00

Nieodpłatna pomoc prawna 2020

   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 507