POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel
AKTUALNOŚCI
POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel
PUNKTY


POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 11:15:08

Świadectwo pracy


Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny nakazują pracodawcy wydanie niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydanie świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się z nim pracownika.
POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 10:19:22

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą przy ul. Skarbowej 1, 73-110 Stargard.

 
W Starostwie powiatowym w Stargardzie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 91 577 75 87, e-mail: abi@powiatstargardzki.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-04-18 09:22:44

Demokracja, system polityczny, czy nakłada na nas obowiązek udziału w wyborach i referendach?


Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos– władza. Demokracja jest formą ustroju politycznego, w której obywatele ( demos - naród) sprawują rządy (kratos) bezpośrednio albo też za pomocą wybranych przez siebie przedstawicieli. Według tak rozumianej definicji podmiotem ustroju demokratycznego jest naród, czyli zbiorowość wszystkich obywateli danego państwa. Ona to ustanawiając swoich przedstawicieli lub też wypowiadając się w sposób bezpośredni, kształtuje porządek polityczny i społeczny, ustanawia prawa i je egzekwuje. Termin „demokracja” prawdopodobnie pojawił się użyciu w V wieku p.n.e. Przyjmuje się, że po raz pierwszy zastosował go grecki historyk Herodot.
POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-04-17 09:49:20

Mediacja w sprawach rodzinnych


CZYM JEST MEDIACJA?  Literatura przedmiotu zna wiele definicji mediacji, wszystkie jednak sprowadzają się do postrzegania mediacji jako sposobu rozwiązywania sporu przez strony, którym w wypracowaniu satysfakcjonującego je rozwiązania pomaga bezstronna osoba. Istotą mediacji jest nie tylko jej dobrowolność ale także poufność co w konsekwencji oznacza, że wszystko co zostanie powiedziane na spotkaniach mediacyjnych nie opuszcza ścian pokoju, w którym są prowadzone.POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-04-09 08:30:13

Działania edukacyjne w Stargardzie


W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w dniu 27 marca 2018 roku odbyły się działania edukacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stargardzie. Prelekcje poprowadził Pan r.pr. Adrian Skrzypek. Tematyka zajęć obejmowała: Działalność w sieci, odpowiedzialność prawna związana z działalnością w sieci, ochrona wizerunku. Młodzież czynnie uczestniczyła w zajęciach i wykazywała zainteresowanie tematyką.
POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-03-20 12:43:05

Działania edukacyjne


W dniu 15 marca 2018 r. w Zespole Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie, adwokat Krzysztof Gaffke przeprowadził lekcje dla uczniów tej szkoły.

W czasie lekcji były poruszane tematy:
1. Publikowanie ośmieszających filmów i zdjęć.
2. Zastraszanie przez Internet.
3. Upowszechnianie i wykorzystywanie cudzego wizerunku, bez zgody, do różnych celów (np. do przestępstwa w tym w pedofilii).
4. Działalność w Internecie, ochrona wizerunku, naruszenie dóbr osobistych, odpowiedzialność prawna w związku z działalnością w sieci.

Prowadzący przedstawił podstawowe zagadnienia do ww. tematów w szczególności skupiając się na przedstawieniu niepożądanych działaniach w sieci Internet, przedstawiając jak niewłaściwe zachowania mogą być kwalifikowane od strony naruszeń prawa cywilnego i prawa karnego. Uczniowie wykazali zainteresowanie tymi tematami oraz prowadzona była dyskusja. Uczniom zostały również rozdane broszury informacyjne przekazane przez ZTN. Broszury te zostały również pozostawione w bibliotece szkoły, tak aby uczniowie również po zakończeniu prezentacji mogli zapoznać się z tymi informacjami.POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-03-15 09:32:27

Zagrożenia w sieci – spotkanie z radcą prawnym


7 marca, w ramach prowadzonych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe zajęć z zakresu edukacji prawnej odbyły się warsztaty dla uczniów klasy I TT nt. Konsekwencje prawne publikowania materiałów, które naruszają imię drugiej osoby, instytucji”. Spotkanie przeprowadziła radca prawny Pani Marta Maciejuk.
Tematyka warsztatów dotyczyła:
– wykorzystywania Internetu przez młodzież,
– zagrożeń płynących z sieci tj. niepożądane treści, cyberprzemoc, w tym hejt i stalking,
– zagrożeń wynikających ze spotkań z osobami poznanymi przez Internet,
– łamania prawa zarówno przez młodzież (nielegalnie udostępnianie ściąganych filmów czy
muzyki), jak i przez osoby trzecie wymierzone przeciwko młodzieży (np. podszywanie się
pod kogoś).
Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji i wykazywali zainteresowanie przedmiotem warsztatów. Zostali również poinformowani o istniejących w Stargardzie i powiecie stargardzkim punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Uczniowie otrzymali materiały dotyczące poruszanych zagadnień podczas spotkania.POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-01-22 09:10:00

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Powiecie Stargardzkim  bedzie czynny:

w  SUCHANIU  25 stycznia 2018r. w godzinach 8.00-16.00,

w  IŃSKU   22, 29 stycznia 2018r. w godzinach 8.00-13.00, 
25 stycznia 2018r. w godzinach 9.00-15.30POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 10:50:53

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Stargardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. Realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2018r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Stargardzkim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

Punkty i godziny udzielania porad
http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/66/punkty_powiat_stargardzki_stargard_chociwel.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 255 673