wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel
AKTUALNOŚCI
POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel
PUNKTY


POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 09:00:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019


Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych w Stargardzie i Chociwelu. 


POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-12-20 11:25:50

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Chociwelu przy ul. Zwycięzców 1 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie czynny w godzinach od 8.30 do 12.30.  

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-11-13 10:00:00

Spotkanie edukacyjne z seniorami


W dniu 7 listopada 2018r. zostało zorganizowane spotkanie edukacyjne z seniorami. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 17. Wykład poprowadził radca prawny Radosław Jagodziński. Tematem spotkania było: prawo spadkowe oraz wykroczenia w prawie karnym.
POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 11:15:08

Świadectwo pracy


Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny nakazują pracodawcy wydanie niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydanie świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się z nim pracownika.
POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-08-09 10:00:00

Alimenty na dzieci


Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego otrzymania i wychowania (art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm.). Oznacza to więc, że rodzice mają obowiązek pomocy dziecku od czasu jego narodzin do usamodzielnienia się.
POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-07-17 00:00:00

Sposoby na przekazanie majątku bliskim


Warto zawczasu zastanowić się nad przekazaniem zgromadzonego majątku. W jaki sposób to zrobić? Istnieje kilka możliwości.

TESTAMENT

Jeśli chcemy żeby gromadzony przez nas majątek trafił do określonych osób dopiero po naszej śmierci warto rozważyć sporządzenie testamentu. Należy pamiętać, że wówczas odziedziczone zostaną wszelkie dobra jakie będziemy posiadać w dniu śmierci. Warto również wiedzieć, że testamentem przekazujemy ogół majątku a nie konkretne rzeczy. Jeśli chcemy przekazać konkretną rzecz należy sporządzić tzw. zapis windykacyjny, o którym szerzej napiszemy w oddzielnym artykule.POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-06-12 09:00:00

Prawa osób starszych w Unii Europejskiej


Ochrona i poszanowanie praw osób starszych są jednym z zasadniczych celów polityki społecznej Unii Europejskiej, która realizowana jest w sposób wielokierunkowy. Prawa osób starszych zagwarantowane zostały przede wszystkim w licznych aktach prawnych Unii Europejskiej, m.in. takich, jak: Europejska Karta Społeczna (w szczególności art. 12 i nast. EKS), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w szczególności art. 25 KPPUE) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto, w celu zagwarantowania szerokiej ochrony praw Seniorów w Unii Europejskiej opracowano rożnego rodzaju metody, strategie, rekomendacje, programy, inicjatywy oraz wiele innych działań, które podejmowane są zarówno przez organy unijne, jak i organizacje pozarządowe.
POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 10:19:22

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą przy ul. Skarbowej 1, 73-110 Stargard.

 
W Starostwie powiatowym w Stargardzie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 91 577 75 87, e-mail: abi@powiatstargardzki.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-04-18 09:22:44

Demokracja, system polityczny, czy nakłada na nas obowiązek udziału w wyborach i referendach?


Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos– władza. Demokracja jest formą ustroju politycznego, w której obywatele ( demos - naród) sprawują rządy (kratos) bezpośrednio albo też za pomocą wybranych przez siebie przedstawicieli. Według tak rozumianej definicji podmiotem ustroju demokratycznego jest naród, czyli zbiorowość wszystkich obywateli danego państwa. Ona to ustanawiając swoich przedstawicieli lub też wypowiadając się w sposób bezpośredni, kształtuje porządek polityczny i społeczny, ustanawia prawa i je egzekwuje. Termin „demokracja” prawdopodobnie pojawił się użyciu w V wieku p.n.e. Przyjmuje się, że po raz pierwszy zastosował go grecki historyk Herodot.
POWIAT STARGARDZKI - Stargard, Chociwel AKTUALNOŚCI - 2018-04-17 09:49:20

Mediacja w sprawach rodzinnych


CZYM JEST MEDIACJA?  Literatura przedmiotu zna wiele definicji mediacji, wszystkie jednak sprowadzają się do postrzegania mediacji jako sposobu rozwiązywania sporu przez strony, którym w wypracowaniu satysfakcjonującego je rozwiązania pomaga bezstronna osoba. Istotą mediacji jest nie tylko jej dobrowolność ale także poufność co w konsekwencji oznacza, że wszystko co zostanie powiedziane na spotkaniach mediacyjnych nie opuszcza ścian pokoju, w którym są prowadzone.   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 821 690