wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa
AKTUALNOŚCI
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa
PUNKTY


POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2019-11-25 10:12:53

Spotkanie edukacyjne


W dniu 20 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Stargardzie odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami klas IV technikum. Spotkanie poprowadził adwokat Jakub Sidorowski.
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2019-10-25 12:14:47

ZMIANY W USTAWIE O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO


W dniu 27 maja 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 t.j. wraz późn. zm, dalej: „u.k.u.r.”), której zasadniczym celem jest zmniejszenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Poniżej przedstawione zostaną najistotniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy.

1. Złagodzenie wymogu nabywania nieruchomości rolnych wyłącznie przez rolników.

Nowelizacja utrzymuję zasadę, zgodnie z którą nieruchomość rolną może nabyć co do zasady jedynie rolnik indywidualny, zwiększono jednakże katalog wyjątków. Zgodnie ze znowelizowanym art. 2a ust. 3 pkt 1a u.k.u.r., podmiot niebędący rolnikiem indywidualnym może nabyć nieruchomość rolną, której powierzchnia jest mniejsza, nie jak poprzednio 0,3 ha, a obecnie 1 ha. Wymóg nabycia nieruchomości przez rolnika indywidulanego wyłączono także w przypadku nabycia nieruchomości m.in. w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa, działu spadku, podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2019-09-06 10:48:29

Warsztaty edukacyjne dla seniorów


W dniu 30 sierpnia 2019r. w Domu Seniora w Dobrzanach odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty poprowadził radca prawny Adrian Skrzypek.
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2019-08-28 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 23 sierpnia 2019r. w Domu Seniora w Dobrzanach odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadził radca prawny Adrian Skrzypek.
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2019-08-12 00:00:00

Spotkanie edukacyjne dla mieszkańców Stargardu


W dniu 7 sierpnia 2019r. w Stargardzie odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców. Spotkanie poprowadził adwokat Jakub Sidorowski.
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2019-08-08 09:00:00

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 sierpnia 2019r. punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Dobrzanach przy ul. Staszica 1 będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 9 sierpnia 2019r. w godzinach od 11.00 do 15.00

Zapraszamy do korzsytania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2019-07-29 12:11:24

Uwaga! Zmiana godzin 29.07 oraz 01.08


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Dobrzanach przy ul. Staszica 1 w dniu dzisiejszym tj. 29 lipca 2019r. będzie czynny w godzinach od 13.00 do 16.00, a w dniu 1 sierpnia 2019r. (czwartek) w godzinach od 10.00 do 15.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2019-07-11 11:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 8 lipca 2019r. w Gminnym Centrum Kultury w Starej Dąbrowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców. Spotkanie poprowadził adwokat Jakub Sidorowski.
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2019-07-11 09:00:00

Wykład edukacyjny dla mieszkańców Łęczyny


W dniu 8 lipca 2019r. w Łęczynie odbył się wykład edukacyjny dla mieszkańców dotyczący prawa rodzinnego a w szczególności kontaktów z dziećmi. Spotkanie poprowadził adwokat Jakub Sidorowski.
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2019-07-09 00:00:00

Spotkanie edukacyjne w Chlebowie


W dniu 4 lipca 2019r. w Chlebowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców. Spotkanie poprowadził adwokat Jakub Sidorowski.
   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 568 102