POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa
AKTUALNOŚCI
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa
PUNKTY


POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-10-17 08:20:07

Spotkanie z adwokatem


W dniu 16 października 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie zostały przeprowadzone działania edukacyjne. Adwokat Krzysztof Gaffke przeprowadził zajęcia dla III klas ww. szkoły.
Na każdej lekcji zostały omówione następujące tematy:
1. Publikowanie ośmieszających filmów i zdjęć.
2. Zastraszanie przez Internet.
3. Upowszechnianie i wykorzystywanie cudzego wizerunku, bez zgody, do różnych celów.
4. Działalność w Internecie, ochrona wizerunku, naruszenie dóbr osobistych, odpowiedzialność prawna w związku z działalnością w sieci.
Prowadzący przedstawił podstawowe zagadnienia do ww. tematów w szczególności skupiając się na przedstawieniu niepożądanych działaniach w sieci Internet, przedstawiając jak niewłaściwe zachowania mogą być kwalifikowane od strony naruszeń prawa cywilnego i prawa karnego. Uczniowie wykazali zainteresowanie tymi tematami oraz prowadzona była dyskusja. Uczniom zostały również rozdane broszury informacyjne przekazane przez ZTN.POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 11:09:29

Świadczenia alimentacyjne na dzieci


Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego otrzymania i wychowania (art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm.). Oznacza to więc, że rodzice mają obowiązek pomocy dziecku od czasu jego narodzin do usamodzielnienia się.
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-08-14 09:09:56

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Dobrzanach  od dnia 14 sierpnia 2018 r.  przez najbliższe 2 tygodnie będzie czynny w godzinach 11:00 - 15:00. 


Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 10:19:24

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą przy ul. Skarbowej 1, 73-110 Stargard.

 
W Starostwie powiatowym w Stargardzie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 91 577 75 87, e-mail: abi@powiatstargardzki.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-04-17 09:51:56

Mediacja w sprawach rodzinnych


CZYM JEST MEDIACJA?  Literatura przedmiotu zna wiele definicji mediacji, wszystkie jednak sprowadzają się do postrzegania mediacji jako sposobu rozwiązywania sporu przez strony, którym w wypracowaniu satysfakcjonującego je rozwiązania pomaga bezstronna osoba. Istotą mediacji jest nie tylko jej dobrowolność ale także poufność co w konsekwencji oznacza, że wszystko co zostanie powiedziane na spotkaniach mediacyjnych nie opuszcza ścian pokoju, w którym są prowadzone.POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-03-15 09:32:45

Zagrożenia w sieci – spotkanie z radcą prawnym


7 marca, w ramach prowadzonych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe zajęć z zakresu edukacji prawnej odbyły się warsztaty dla uczniów klasy I TT nt. Konsekwencje prawne publikowania materiałów, które naruszają imię drugiej osoby, instytucji”. Spotkanie przeprowadziła radca prawny Pani Marta Maciejuk.
Tematyka warsztatów dotyczyła:
– wykorzystywania Internetu przez młodzież,
– zagrożeń płynących z sieci tj. niepożądane treści, cyberprzemoc, w tym hejt i stalking,
– zagrożeń wynikających ze spotkań z osobami poznanymi przez Internet,
– łamania prawa zarówno przez młodzież (nielegalnie udostępnianie ściąganych filmów czy
muzyki), jak i przez osoby trzecie wymierzone przeciwko młodzieży (np. podszywanie się
pod kogoś).
Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji i wykazywali zainteresowanie przedmiotem warsztatów. Zostali również poinformowani o istniejących w Stargardzie i powiecie stargardzkim punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Uczniowie otrzymali materiały dotyczące poruszanych zagadnień podczas spotkania.POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 10:51:39

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Stargardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. Realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2018r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Stargardzkim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

Punkty i godziny udzielania porad
http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/67/punkty_powiat_stargardzki_dobrzany_stara_dabrowa.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 255 648