wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT STAROGARDZKI Skórcz
AKTUALNOŚCI
POWIAT STAROGARDZKI Skórcz
PUNKTY


POWIAT STAROGARDZKI - Skórcz AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 12:20:37

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2018


Szanowni Państwo

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych w Skórczu.POWIAT STAROGARDZKI - Skórcz AKTUALNOŚCI - 2017-11-03 12:24:32

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA


 Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza stanowi alternatywną, wobec postępowania sądowego, formę stwierdzenia nabycia praw do spadku i ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Na mocy art. 1025§1 kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.
POWIAT STAROGARDZKI - Skórcz AKTUALNOŚCI - 2017-09-25 14:13:00

W 2017 roku nastąpiły zmiany odpowiedzialności materialnej pracownika.


Zmieniono zasady powierzania mienia pracownikowi.
Zgodnie z nowym art. 125 k. p. podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, która musi być zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
            1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
      2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.POWIAT STAROGARDZKI - Skórcz AKTUALNOŚCI - 2017-07-13 10:58:15

Zaliczka, zadatek, kara umowna


Zaliczka i zadatek dwa słowa rozpoczynające się na „z” brzmią podobnie i często są ze sobą mylone, choć ich charakter i funkcja są odmienne. Podpisując umowę chcemy zabezpieczyć się na wypadek jej niewykonania przez drugą stronę. Warto przyjrzeć się jaka jest między nimi różnica, by nie popełnić „kosztownego” dla nas błędu.
POWIAT STAROGARDZKI - Skórcz AKTUALNOŚCI - 2017-05-15 11:45:11

Edukacja Prawna w Skórczu


W dniu 11 maja 2017 roku w Przychodni w Skórczu, odbyło się bezpłatne szkolenie w ramach nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej przez prawnika Magdę Czarnecką.

Przewodni temat szkolenia to zakupy w internecie oraz uświadomienie słuchaczom jakie mamy w Polsce instytucje chroniące konsumentów.
Pokrótce zostały porównane regulaminy wybranych portali za pomocą, których osoby fizyczne jak i profesjonalne podmioty w obrocie gospodarczym za pośrednictwem internetu mogą sprzedawać swoje przedmioty w internecie. Dla zgromadzonych zostały wyjaśnione prawa i obowiązki wynikające z takiej sprzedaży. 
Co więcej wyjaśniono m.in. terminologię związaną z rękojmią, gwarancją, co to jest wada towaru oraz jak dokonać zwrot towaru. 
Na koniec zostały zaprezentowane przykładowe oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. POWIAT STAROGARDZKI - Skórcz AKTUALNOŚCI - 2017-04-12 11:00:00

Co zrobić, gdy nie kwalifikujesz się na nieodpłatną pomoc prawną?


Przypominamy Państwu, co można zrobić, gdy ktoś nie kwalifikuje się do nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać z pomocy:
- Biur Porad Obywatelskich - zbpo.org.pl
- Uniwersyteckich Poradni Prawnych - fupp.org.pl

Uwaga: nadal istnieje możliwość uzyskania darmowej porady internetowej. Z bezpłatnych porad internetowych może skorzystać każdy, również osoby niekwalifikujące się na nieodpłatną pomoc prawną. Wystarczy wejść na stronę: Darmowe porady internetowe i zadać pytanie.

 
 POWIAT STAROGARDZKI - Skórcz AKTUALNOŚCI - 2017-04-05 16:02:28

Zakupy w internecieW dniu 13 marca 2017 roku przy pomocy kierownik Pani Marzeny Ośko oraz jej współpracowników odbyła się w Skórczu edukacja prawna, którą przeprowadziła p. prawnik Magdalena Czarnecka.POWIAT STAROGARDZKI - Skórcz AKTUALNOŚCI - 2016-11-29 09:21:43

Edukacja prawna


W dniu 22 listopada 2016 roku w Przychodni w Skórczu przy ul. Głównej 28 odbyło się bezpłatne szkolenie w ramach nieodpłatnej pomocny i edukacji prawnej prowadzone przez prawnika Magdę Czarnecką. 
 POWIAT STAROGARDZKI - Skórcz AKTUALNOŚCI - 2016-09-14 13:02:54

Informator obywatelski


Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych, mogą skorzystać z pomocy Biur Porad Obywatelskich. 

Bardzo dużo przydatnych informacji znajduje się na stronie Informatora obywatelskiego: INFORMATOR

Osoby, które nie spełniają kryteriów określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej albo też z racji odległości od punktu nieodpłatnych porad prawnych nie są w stanie skorzystać z bezpośredniego poradnictwa, mogą zasięgnąć poray mailowej - wystarczy kliknąć tutaj. Porady mailowe można uzyskać w 6 dziedzinach: rodzina, mieszkanie, praca, świadczenia, zadłużenie oraz dziedziczenie.POWIAT STAROGARDZKI - Skórcz AKTUALNOŚCI - 2016-09-07 13:46:02

Jak przygotować się do porady prawnej?


Wszyscy zasięgamy rady u innych. Zielarz mówi nam, w jaki sposób sporządzić określony napar z ziół. Doświadczony kierowca pomaga młodszemu w pierwszych próbach korzystania z myjni samochodowej. Babcie wprowadzają w arkana pielęgnacji niemowląt młode matki, a starzy majstrowie pokazują w jaki sposób osiąga się sprawność „złotej rączki”.    [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 821 638