wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań
AKTUALNOŚCI
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań
PUNKTY


POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2019-10-21 00:00:00

Warsztaty edukacyjne dla uczniów


W dniu 18 października 2019r. w Zespole Szkół Budowlanych w Stargardzie odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów. Spotkanie poprowadził radca prawny Adrian Skrzypek.
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2019-10-04 00:00:00

Wykład edukacyjny


W dniu 2 października 2019r. odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Juliusza Tuwima w Stargardzie. Spotkanie poprowadził radca prawny Radosław Jagodziński. Tematem spotkania było: przemoc i konflikty w szkole, odpowiedzialność małoletnich, przybliżenie działalności zawodów prawniczych.
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2019-09-30 00:00:00

Spotkanie edukacyjne dla mieszkańców


W dniu 27 września 2019r. w Dobrzanach odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców. Spotkanie poprowadził radca prawny Adrian Skrzypek.
 POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2019-09-25 00:00:00

Mieszkańcy Suchania wzięli udział w warsztatach edukacyjnych


W dniu 24 września 2019r. w Suchaniu odbyły się warsztaty edukacyjne dla mieszkańców. Warsztaty poprowadził radca prawny Adrian Skrzypek.
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2019-09-19 00:00:00

Działania edukacyjne


W dniu 17 września 2019r. w Suchaniu odbyły się działania edukacyjne. Działania poprowadził radca prawny Adrian Skrzypek.
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2019-09-18 00:00:00

Praca na emeryturze bądź rencie


Od 1 września 2019 r. limity będą niższe niż w poprzednim kwartale. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury bądź renty są zobowiązani sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Mając na uwadze artykuł 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS wysokość przysługującej emerytury bądź renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2019-09-12 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 10 września 2019r. w Suchaniu odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców. Spotkanie poprowadził radca prawny Adrian Skrzypek.
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2019-08-30 00:00:00

Warsztaty edukacyjne


W dniu 27 sierpnia 2019r. w Ośrodku Kultury w Suchaniu odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty poprowadził radca prawny Adrian Skrzypek.
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2019-08-26 00:00:00

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego


W dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Z pewnymi wyjątkami, nowe przepisy zaczną obowiązywać w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Celem ustawy jest przyspieszenie postępowań cywilnych oraz zwalczanie możliwości stosowania obstrukcji procesowej przez strony postępowania. Zmiany mają charakter kompleksowy i dotykają wszystkich elementów procedury cywilnej. Poniżej przedstawione zostanie zwięzłe omówienie najbardziej charakterystycznych zmian.
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2019-08-22 00:00:00

Spotkanie edukacyjne dla seniorów


W dniu 20 sierpnia 2019r. w Ośrodku Kultury w Suchaniu odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadził radca prawny Adrian Skrzypek.
   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 568 066