wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań
AKTUALNOŚCI
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań
PUNKTY


POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2019-07-12 10:08:26

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Ińsku przy ul. Boh. Warszawy 38 w dniu 15 lipca 2019r. (poniedziałek) będzie czynny w godzinach od 12.30 do 15.00 a w dniu 18 lipca 2019r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 14.30

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2019-04-18 11:34:41

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 02 maja 2019r. (czwartek) punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Ińsku będzie nieczynny.
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-12-13 09:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy w Ińsku w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać we wtorek 18 grudnia w godzinach od 8.30 do 12.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-11-05 11:34:03

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, że punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniu  7 listopada 2018 r. będzie czynny  w godzinach 13.00 - 15.30, natomiast w dniu 14 listopada 2018 r. punkt będzie czynny w godzinach 10.00-15.30.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych! POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-09-04 09:00:00

Jak chronić swój wizerunek?


Wizerunek zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego należy do dóbr osobistych. Jest także chroniony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednakże brak w polskim prawie jego definicji. W celu ustalenia co to jest wizerunek i co się na niego składa musimy sięgnąć do orzecznictwa sądowego.Przez pojęcie wizerunku należy rozumieć każdą podobiznę bez względu na technikę wykonania, a więc fotografię, rysunek, wycinankę sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź przekaz wideo, a zatem jest nim niewątpliwie zdjęcie. (LEX nr 1747243 - wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2015 r.). W innym orzeczeniu czytamy: Na wizerunek w rozumieniu przepisów składa się ogół zewnętrznych cech, które charakteryzują daną osobę. Innymi słowy, wizerunek definiowany jest jako wygląd człowieka, jego podobizna, jego obraz fizyczny. (LEX nr 1755241 - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. ).
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-08-20 09:00:00

Rejestry długów


W Polsce dane o dłużnikach gromadzą biura informacji gospodarczej (BIG). Obecnie na rynku działa pięć takich podmiotów:

- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD)
- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor)
- Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF)
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG)
- Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. (KIDT).
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-07-30 10:00:00

Prawa konsumenta


Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014 r., uchylona została ustawa z dnia27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), która regulowała dotychczas prawa konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową. Uprawnienia, które obecnie przysługują kupującemu na podstawie kodeksu cywilnego, to prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny lub też prawo zażądania wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolnąod wad albo usunięcia wady zakupionej rzeczy. Przed nowelizacją kodeksu cywilnego konsument w pierwszej kolejności mógł żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, a dopiero, gdy sprzedawca nie dokonał zadośćuczynienia powyższym żądaniom, to kupujący mógł odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny.
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-07-20 08:05:25

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo !
W dniu dzisiejszym (20.07.2018r.) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny.
Natomiast punkt będzie czynny 23 lipca 2018 r. (poniedziałek) w godziach 8:30 - 12:30.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych  ! :)POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-07-17 09:00:00

Rejestracja do specjalisty - jakie prawa Tobie przysługują?


Przepisy dotyczące ochrony zdrowia budzą bardzo wiele wątpliwości osób korzystających ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Dostęp do lekarzy specjalistów jest ograniczony nie tylko przez czas oczekiwania na wizytę, ale i przez konieczność dostarczenia skierowania. Warto poznać zasady rejestracji, żeby móc skorzystać z przysługujących uprawnień.
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-07-04 09:00:00

Scalanie gruntów


Scalanie gruntów przeprowadzane jest na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 700). Scalenie dokonuje się w stosunku do gruntów położonych w jednej lub kilku wsiach. Przy czym należy tu zaznaczyć, iż ustawodawca wskazał, iż pojęcie wsi obejmuje również miasto.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 465 215