POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań
AKTUALNOŚCI
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań
PUNKTY


POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-11-05 11:34:03

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, że punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniu  7 listopada 2018 r. będzie czynny  w godzinach 13.00 - 15.30, natomiast w dniu 14 listopada 2018 r. punkt będzie czynny w godzinach 10.00-15.30.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych! POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 10:40:49

Przekazanie majątku


Warto zawczasu zastanowić się nad przekazaniem zgromadzonego majątku. W jaki sposób to zrobić? Istnieje kilka możliwości.
TESTAMENT
Jeśli chcemy żeby gromadzony przez nas majątek trafił do określonych osób dopiero po naszej śmierci warto rozważyć sporządzenie testamentu. Należy pamiętać, że wówczas odziedziczone zostaną wszelkie dobra jakie będziemy posiadać w dniu śmierci. Warto również wiedzieć, że testamentem przekazujemy ogół majątku a nie konkretne rzeczy. Jeśli chcemy przekazać konkretną rzecz należy sporządzić tzw. zapis windykacyjny, o którym szerzej napiszemy w oddzielnym artykule.POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-07-20 08:05:25

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo !
W dniu dzisiejszym (20.07.2018r.) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny.
Natomiast punkt będzie czynny 23 lipca 2018 r. (poniedziałek) w godziach 8:30 - 12:30.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych  ! :)POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 10:19:26

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą przy ul. Skarbowej 1, 73-110 Stargard.
 
W Starostwie powiatowym w Stargardzie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 91 577 75 87, e-mail: abi@powiatstargardzki.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-04-17 09:51:20

Mediacja w sprawach rodzinnych


CZYM JEST MEDIACJA?  Literatura przedmiotu zna wiele definicji mediacji, wszystkie jednak sprowadzają się do postrzegania mediacji jako sposobu rozwiązywania sporu przez strony, którym w wypracowaniu satysfakcjonującego je rozwiązania pomaga bezstronna osoba. Istotą mediacji jest nie tylko jej dobrowolność ale także poufność co w konsekwencji oznacza, że wszystko co zostanie powiedziane na spotkaniach mediacyjnych nie opuszcza ścian pokoju, w którym są prowadzone.POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-03-15 09:32:59

Zagrożenia w sieci – spotkanie z radcą prawnym


7 marca, w ramach prowadzonych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe zajęć z zakresu edukacji prawnej odbyły się warsztaty dla uczniów klasy I TT nt. Konsekwencje prawne publikowania materiałów, które naruszają imię drugiej osoby, instytucji”. Spotkanie przeprowadziła radca prawny Pani Marta Maciejuk.
Tematyka warsztatów dotyczyła:
– wykorzystywania Internetu przez młodzież,
– zagrożeń płynących z sieci tj. niepożądane treści, cyberprzemoc, w tym hejt i stalking,
– zagrożeń wynikających ze spotkań z osobami poznanymi przez Internet,
– łamania prawa zarówno przez młodzież (nielegalnie udostępnianie ściąganych filmów czy
muzyki), jak i przez osoby trzecie wymierzone przeciwko młodzieży (np. podszywanie się
pod kogoś).
Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji i wykazywali zainteresowanie przedmiotem warsztatów. Zostali również poinformowani o istniejących w Stargardzie i powiecie stargardzkim punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Uczniowie otrzymali materiały dotyczące poruszanych zagadnień podczas spotkania.POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-01-23 11:11:20

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Powiecie Stargardzkim  bedzie czynny:

w  SUCHANIU  25 stycznia 2018r. w godzinach 8.00-16.00,

w  IŃSKU   22, 29 stycznia 2018r. w godzinach 8.00-13.00, 
25 stycznia 2018r. w godzinach 9.00-15.30
POWIAT STARGARDZKI - Ińsko, Suchań AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 11:18:40

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Stargardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. Realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2018r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Stargardzkim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.   [1]    

Licznik odwiedzin: 255 631