wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT KOŚCIERSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT KOŚCIERSKI
PUNKTY


POWIAT KOŚCIERSKI AKTUALNOŚCI - 2019-08-12 14:12:50

Działania edukacyjne


W dniu 9 sierpnia 2019r. w Stowarzyszeniu „Polski Związek Niewidomych” w Kościerzynie odbyło się spotkanie edukacyjne dla członków stowarzyszenia oraz członków zarządu. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Monika Kraska oraz doradca obywatelski Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT KOŚCIERSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-26 13:25:39

Wizyta w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i doradztwa obywatelskiego – Jak się przygotować


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej stwarza możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obywatelom, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Od 01.01.2019 r. osoba fizyczna (zwana dalej „osobą uprawnioną”) przed udzieleniem jej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie (obejmujące imię, nazwisko, adres, numer PESEL osoby uprawnionej) opatrzone jej własnoręcznym podpisem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
POWIAT KOŚCIERSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-07 11:51:52

Działania edukacyjne w sądzie


W dniu 31 maja 2019 r. uczniowie klasy drugiej "b" z Kościerzyny uczestniczyli w spotkaniu z Sędzią Sądu Rejonowego w Kościerzynie Karoliną Kozieł. Spotkanie odbyło się w budynku Sądu przy ulicy Dworcowej, który mieści Wydziały: Cywilny, Rodzinny i Nieletnich. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT KOŚCIERSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-04 00:00:00

Uczniowie SP Nr 6 w Kościerzynie poznawali budynek Sądu Rejonowego w Kościerzynie


W dniu 30 maja 2019r. w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klas drugich ze szkoły podstawowej nr 6 w Kościerzynie. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Monika Kraska.
POWIAT KOŚCIERSKI AKTUALNOŚCI - 2019-05-23 09:36:43

Uczniowie SP nr 6 w Kościerzynie poznawali prawo i zawody prawnicze


W dniu 21.05.2019 r. doradca obywatelski Monika Kraska i doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska przeprowadziły lekcje dotyczące prawa i zawodów prawniczych dla 3 drugich klas (IIa, IIb i IIc) SP nr 6 w Kościerzynie.
POWIAT KOŚCIERSKI AKTUALNOŚCI - 2019-03-18 08:00:00

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż z przyczyn losowych w dniu dzisiejszym tj. 18 marca 2019r. punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kościerzynie przy ul. 9 Maja 3C będzie czynny w godzinach od 7.30 do 11.00. Natmiast w dniu 19 marca 2019r. (wtorek) w godzinach od 12.00 do 16.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad obywatelskich. 


POWIAT KOŚCIERSKI AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 09:00:00

Bezpłatne punkty pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Kościerski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ a od dnia 1 stycznia 2019 r. również zadanie polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO. 

Od 1 stycznia 2019r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Kościerskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/71/powiat_koscierski_aktualnosci.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 465 304