wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT KOŚCIERSKI - NPP
AKTUALNOŚCI
POWIAT KOŚCIERSKI - NPP
PUNKTY


POWIAT KOŚCIERSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-10-30 13:40:25

Zachowek – czym jest, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać?


Tytułem wstępu wskazać należy, że w polskim prawie przewidziane są dwie formy dziedziczenia po osobach zmarłych – na mocy ustawy lub pozostawionego przez spadkodawcę testamentu. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z pierwszą z podanych opcji, w której zasady dziedziczenia majątku zmarłego regulują przepisy Kodeksu cywilnego (artykuły od 931 do 940). W dużym skrócie można stwierdzić, że co do zasady spadkobiercami ustawowymi są dzieci lub wnuki spadkodawcy oraz jego małżonek, zaś w razie ich braku do spadku z mocy ustawy mogą być powołani kolejno rodzice zmarłego, jego rodzeństwo, a nawet członkowie dalszej rodziny.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-10-09 13:48:26

Zawieszenie stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja w Powiecie Kościerskim


 Komunikat  z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie zawieszenia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja w Powiecie Kościerskim
POWIAT KOŚCIERSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-08-18 00:00:00

Jak zachować się jako świadek w sprawie cywilnej?


Dostałeś wezwanie z sądu do stawiennictwa w charakterze świadka w sprawie? Nie wiesz, co z tym dalej zrobić?

Najpierw na spokojnie przeczytaj to wezwanie, bo z niego dowiesz się m.in. kiedy masz się stawić, w jakim sądzie, w jakiej Sali i o której godzinie. Dodatkowo dowiesz się, kogo sprawa dotyczy i czego sprawa dotyczy.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-07-06 00:00:00

KOMUNIKAT. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/poradnictwa obywatelskiego ponownie otwarte


W związku ze zmieniającą się sytuacją oraz stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w tym mieszkańców Powiatu Kościerskiego, z dniem 13 lipca br. zostaje wznowiona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie powiatu.


POWIAT KOŚCIERSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-06-09 00:00:00

Podział majątku wspólnego


Podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać dopiero po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej. Następuje to na mocy aktu notarialnego - wprowadzenia do małżeństwa ustroju rozdzielności majątkowej, orzeczenia sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, orzeczenia separacji lub rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód.


POWIAT KOŚCIERSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-03-13 14:15:16

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju od dnia 16 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Kościerskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja w Powiecie Kościerskim.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy).

W takim celu można przesłać na adres pomocprawna@powiatkoscierski.pl skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon pod numerem telefonu 58 680 18 63 lub 58 680 18 47. Osoba ta będzie zobowiązana do podania imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numeru paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz podania przyczyny uzasadniającej od odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

Więcej informacji pod numerem telefonu 58 680 18 63 lub 58 680 18 47 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Porady prawne i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście zostają zawieszone do odwołania (zostaną wznowione po wydaniu takiego zalecenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości).


Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na stronie powiatu kościerskiego.
http://www.powiatkoscierski.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&submenu=274&menu=274&strona=1
POWIAT KOŚCIERSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-01-02 09:00:00

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat kościerski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie kościerskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/71/powiat_koscierski_npp_aktualnosci.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 821 669